EDUKOLOGIJOS IR SOCIALINIO DARBO INSTITUTAS

Studijų programos kryptisSocialinio darbo
Valstybinis kodas6211JX081
Suteikiama kvalifikacijaSocialinių mokslų magistras (Socialinio darbo krypties)
Studijų trukmėIštęstinės studijos  - 2 m.
Studijų kalba   
Lietuvių  
Studijų kaina899 EUR už semestrą

Studijų programos tikslas - parengti aukštos kvalifikacijos vaiko teisių apsaugos socialinio darbo magistrus, gebančius moksline, metodine ir praktine veikla įgyvendinti ir plėtoti inovatyvias vaiko teisių apsaugos ir su ja susijusias vaiko gerovės užtikrinimo strategijas, įvairiose valstybinėse, nevyriausybinėse bei privačiose struktūrose, vykdančiose vaiko teisių įgyvendinimą ir apsaugą nacionaliniame ir Europiniame kontekstuose 

Šią programą aukštai įvertino ir akreditavo Europos tarptautinių studijų kokybės vertinimo ekspertų grupė.

Reikalavimai stojantiesiems
Į Vaiko teisių apsaugos magistrantūros studijas priimami asmenys:
• baigę pirmosios pakopos socialinio darbo universitetines studijas
• baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas. Šiuo atveju studentas privalo papildomai išlaikyti 3 studijų dalykus: Socialinio darbo teorija ir praktika (6 kreditai) ir Socialinio darbo metodika (6 kreditai), Socialinis konsultavimas (6 kreditai)
• baigę kolegijas ir pusės metų papildomas (30 kreditų) studijas. Papildomos studijos vyksta prieš magistrantūros studijas

Detalus studijų programos aprašas:
https://stdb.mruni.eu/studiju_programos_aprasas.php?id=10324&l=lt

Informacija apie studentų priėmimą:
http://www.mruni.eu/lt/busimiems_studentams/magistranturos_studijos/

Kaip vyksta studijos?
• Studijos vyksta semestrais (ištęstinių studijų – 4 semestrai, studijos vyksta sesijomis)
• Studijas sudaro trys pagrindinės dalys: 9 teoriniai studijų dalykai, praktika ir magistro baigiamasis darbas
• 1 semestre studijuoja 4 dalykus ir pradeda rengti magistro darbą; 2 semestre studijuoja 3 dalykus ir rengia magistro darbą; 3 semestre studijuoja 2 dalykus, atlieka praktiką ir rengia magistro darbą; 4 semestre rengia magistro darbą
• Visi studijų dalykai turi savo elektronines studijų aplinkas
• Anksčiau studijuoti tos pačios studijų pakopos studijų dalykai gali būti įskaityti, jei sutampa studijų dalyko apimtis ir turinys
• Esant poreikiui, galima studijuoti pagal individualų studijų grafiką
• Studijų metu yra galimybė išvykti pagal ERASMUS studentų mobilumo programą
  
Programos išskirtinumas:
Magistrantūros studijų programa Vaiko teisių apsauga yra vienintelė Lietuvoje socialinio darbo studijų krypties programa, kurios turinys yra specifiškai orientuotas į vaiko teisių įgyvendinimą ir apsaugą.

Programos absolventai galės dirbti:
• dirbti visų lygių ir tipų vaiko teisių apsaugos institucijose – valstybės institucijose, savivaldos institucijose bei visuomeninėse organizacijose
• tęsti akademinę karjerą aukštosiose mokyklose
• stoti į trečiosios studijų pakopos (doktorantūros) studijas

Studijų programos vadovė
prof. dr. Brigita Kairienė
el. p. b.kairiene@mruni.eu
   


STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOS KARJEROS GALIMYBĖS

 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747