MYKOLO ROMERIO TEISĖS MOKYKLA

Studijų programos kryptisTeisė
Valstybinis kodas6211KX016
Suteikiama kvalifikacijaTeisės magistras
Studijų trukmėIštęstinės studijos - 2 m.
Studijos vykdomos penktadieniais nuo 18 val. ir šeštadieniais nuo 9 val.
Penktadieniais užsiėmimai vykdomi nuotoliniu būdu virtualioje studijų aplinkoje “Moodle”.
Šeštadieniais užsiėmimai vyksta universitete.
Studijų kalba    
Lietuvių  
Studijų kaina (2020 m.)984 eurų už semestrą

"Globalizacija veikia ir teisinę praktiką, tad sėkmingai teisininko karjerai nacionalinės teisės žinių jau nepakanka. Nori tapti teisininku, kurio žinios neapsiriboja nacionaline teise? Teisininku, kuris išmano tarptautinių sutarčių teisę, tarptautinę žmogaus teisių apsaugą, jūrų teisę, pabėgėlių teisę, tarptautinę humanitarinę teisę bei diplomatinę ir konsulinę teisę? Tuomet ši programa yra sukurta būtent Tau! " 
 
Kodėl verta rinktis šią programą?
 • Įgysite kompleksinių ir gilių tarptautinės teisės žinių ir įgūdžių - tai programa, apimanti visus esminius tarptautinės viešosios ir svarbius tarptautinės privatinės teisės aspektus, būtinus žinoti plačios erudicijos teisininkui.
 • Įgysite konkurencinį pranašumą rinkoje prieš teisininkus, kurie išmano tik nacionalinės teisės aspektus - Lietuvoje tarptautinės teisės specialistų dar nėra daug, o dėl vis aktyvesnio Lietuvos dalyvavimo tarptautinėje erdvėje tokių specialistų reikia.
 • Programą dėstys aukščiausios kompetencijos dėstytojai, taip pat programos metu bus vykdomos Mykolo Romerio universitete vizituojančių dėstytojų paskaitos.
 • Studijuosite gimtąja kalba – programa bus dėstoma lietuvių kalba, nors programos studijoms užsienio kalba būtina.                
Kokias kompetencijas ir įgūdžius įgysite baigę šią programą?

Programoje daug dėmesio skiriama vystyti gebėjimui argumentuoti sprendimus dėl tarptautinės teisės aiškinimo ir taikymo, išmanyti tarptautinės teisės specifiką ir spręsti tarptautinio teisinio reguliavimo problemas. Baigę programą:
 • Gebėsite spręsti atskirose tarptautinės teisės srityse kylančias problemas nacionaliniu ar tarptautiniu lygiu, teikiant konsultavimo, atstovavimo, teisių gynimo, teisinių dokumentų rengimo, ginčų sprendimo ir kitas paslaugas;
 • Gebėsite pasiūlyti motyvuotus, logiškus ir tarptautinėmis teisės normomis pagrįstus tarptautinio reguliavimo problemų sprendimo ir prevencijos būdus, kurie užtikrintų veiksmingą tarptautinės teisės taikymą ir tarptautinį bendradarbiavimą bei tarptautinės, regioninės ir nacionalinės teisės suderinamumą;
 • Išmanysite tarptautinio teisinio reglamentavimo ir praktikos ypatumus, jo santykį su nacionalinėms ir regioninėms teisinėms sistemoms ir poveikį joms, tarptautinių ginčų sprendimo priemones ir būdus, atskirų tarptautinės teisės šakų teisinio reguliavimo specifiką;
 • Gebėsite kvalifikuoti tarptautinės teisės subjektų veiksmus ir įvertinti faktines situacijas pagal tarptautinę teisę. Kontaktai pasiteiravimui: doc. dr. Katažyna Mikša, Tarptautinės ir ES teisės institutas, 85 2714669, kbogdzevic@mruni.eu 

STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOS KARJEROS GALIMYBĖS

 
 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747