IKITEISMINIS PROCESAS

(Teisės ir policijos veiklos programos specializacija)

VIEŠOJO SAUGUMO AKADEMIJA

Studijų programos kryptisTeisė
Valstybinis kodas6211KX017
Suteikiama kvalifikacijaTeisės magistras
Studijų trukmėIštęstinės studijos (studijos vykdomos sesijomis ) - 2 m.
Studijų kalba    
Lietuvių  

Nuo 2016 m. vykdoma ir nestatutiniams pareigūnams skirta magistrantūros programos specializacija.
Plačiau apie specializaciją - žiūrėti ECTS aprašą

Studijuoti priimami asmenys baigę teisės krypties bakalauro studijas arba teisės krypties papildomas studijas. Programos apimtis 90 ECTS.
Studijų programa užbaigiama magistro darbu. Baigusiems suteikiamas teisės magistro kvalifikacinis laipsnis. Baigus magistrantūros studijas, galima tęsti studijas doktorantūroje.

Už programą ir jos specializaciją atsakinga doc. dr. Laima Ruibytė, turinti dviejų dešimtmečių akademinio darbo metų, tarptautinio bendradarbiavimo, mokslinės veiklos patirtį. Kasmet programoje kviečiami dėstyti dėstytojai iš Miunsterio Policijos Universiteto (Vokietija), dėsto dėstytojai, laimėję Lietuvos mokslų tarybos finansavimą vizituojantiems dėstytojams (iš Vengrijos, Kroatijos, CEPOL tinklo), Erasmus akademinių mainų dėstytojai.


STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOS KARJEROS GALIMYBĖS

 

STUDIJŲ PROGRAMOMS TAIKOMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI IR REKOMENDACIJOS

Teisės ir valstybės sienos apsaugos, Teisės ir policijos veiklos  programoms (išskyrus specializaciją Ikiteisminis procesas) taikomi šie specialieji reikalavimai ir rekomendacijos:

  1. Į teisės ir policijos veiklos programų studijas priimami Lietuvos Respublikos piliečiai, įgiję vidurinį išsilavinimą, neteisti, pagal asmenines savybes, dalykinį ir fizinį pasirengimą bei sveikatos būklę tinkantys vidaus tarnybos pareigūno darbui bei turintys Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos siuntimą studijuoti šiose programose.
  2. Norintys studijuoti pasirašo trišalę sutartį tarp Universiteto, Valstybės sienos apsaugos tarnybos / Policijos departamento ir studijuojančio asmens, pagal kurią VSAT / Policijos departamentas įsipareigoja užtikrinti, kad asmuo, baigęs Universiteto Viešojo saugumo fakultetą, būtų paskirtas į jo išsilavinimą ir profesiją atitinkančias pareigas atitinkamoje šalies VSAT ar Policijos įstaigoje, Universitetas įsipareigoja garantuoti kokybišką studijų procesą, o studentas – baigus studijas įsidarbinti vidaus tarnyboje (policijos ar VSAT įstaigose) ir ištarnauti ne mažiau kaip 5 metus.

* n. – nuolatinės studijos; i. – ištęstinės studijos.

Nuo 2015 m. MRU Viešojo saugumo fakulteto bendruomenė vykdo 2 pakopos studijų programą Strateginis sienų valdymas (Visuomenės saugumas (S200); Valstybės sienos apsauga S220). Programos iniciatorius- Frontex, dalyvauja programos teikime: Distancinio mokymo universitetas (Ispanija), Rezeknės aukštoji mokykla, Salamankos universitetas bei Nyderlandų Saugumo akademija. Programa Lietuvoje akredituota 2015-06-01, stojančiuosius nominuoja kiekvienos ES šalies-narės už valstybės sienos apsaugą atsakinga institucija.

Nuo 2015 m. MRU Viešojo saugumo fakulteto bendruomenė dalyvauja 2 pakopos studijų programos Policijos veikla Europoje (Policing in Europe) teikime. Programos iniciatorius ir finansuotojas – CEPOL; dalyvauja programos teikime 15 akademinių partnerių bei teisėsaugos institucijų iš keliolikos ES šalių; stojančiuosius nominuoja kiekvienos ES šalies-narės už visuomenės saugumą atsakinga institucija.

Linkėdami sėkmingų studijų, rekomenduojame dėl jų konsultuotis ir su akademiniais kuratoriais


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747