Studijų dalykai
Studijų programos smulkus aprašas 

Studijų dalykų išdėstymas 

1 SEMESTRAS
Dalykinė komunikacija
Konstitucinė teisė
Policijos veikla I
Profesinė etika
Psichologija
Teisės teorija

2 SEMESTRAS
Administracinė teisė (bendroji dalis)
Darbo teisė
Eismo priežiūra
Ginklai ir šaudyba
Policijos veiklos taktika
Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų /vokiečių)
Statutinis ugdymas

3 SEMESTRAS
Administracinė teisė (specialioji dalis)
Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)
Civilinė teisė (bendroji dalis)
Filosofija
Ginklai ir šaudyba
Informacinės viešojo saugumo technologijos
Kovinė savigyna
Profesinė užsienio kalba

4 SEMESTRAS
Administracinio proceso teisė
Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)
Civilinė teisė (specialioji dalis)
Policijos veikla II
Praktika I
Teismo medicina ir pirmoji medicinos pagalba

5 SEMESTRAS
Baudžiamojo proceso teisė (bendroji dalis)
Civilinio proceso teisė
Europos Sąjungos teisė
Kovinė savigyna
Kriminalinė žvalgyba
Kriminalistikos teorija ir technika
Migracijos teisė
Pareigūno psichologinės reabilitacijos problemos
Tarptautinis teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas

6 SEMESTRAS
Baudžiamojo proceso teisė (specialioji dalis)
Kriminalinė žvalgyba
Kriminalistikos taktika ir metodika
Policijos veiklos taktika
Praktika II
Tarptautinė viešoji teisė


7 SEMESTRAS
Bakalauro baigiamasis darbas
Kriminologija
Praktika III
Baigiamieji egzaminai
Administracinė teisė ir administracinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)
Baudžiamoji teisė ir baudžiamojo proceso teisė (baigiamasis egzaminas)


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747