Priėmimo sąlygos

Dalykai konkursiniam balui skaičiuoti

Egzaminas
Svertinis koeficientas
Istorija
0,4
Lietuvių kalba ir literatūra
0,2
Egzaminas arba metinis pažymys

Matematika arba Informacinės technologijos, arba Geografija, arba Užsienio k.
0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais
 yra organizuojamas brandos egzaminas)

0,2

Reikalingi papildomi dokumentai (siuntimas iš vidaus reikalų įstaigos Plačiau )

Stojant į Policijos veiklos studijų programą, reikia pateikti prašymą gauti siuntimui. Prašymas ir kiti dokumentai teikiami elektroniniu būdu, naudojantis skelbiama informacija tinklapyje stokipolicija.lt . Jei atitiksite policijos pareigūnui keliamus reikalavimus, gausite siuntimą į Centrinę medicinos ekspertų komisiją (toliau – CMEK, Žygimantų g. 8, Vilniuje), kur turėsite pasitikrinti sveikatą ir psichologinį tinkamumą tarnybai.

Ketinu stoti į policijos veiklos programą.

Ką man daryti?

Pretendentai, pageidaujantys gauti siuntimą stoti į Mykolo Romerio universitetą Policijos veiklos programą ir gauti valstybės finansavimą, turi:
 • iki 2019 m. rugpjūčio 9 d. registruotis tinklapyje www.stokipolicija.lt ir užpildyti prašymą ( čia )
 • užsiregistravus gaunamas nukreipimas į CMEK (Centrinė medicinos ekspertų komisija).
 • paskirtą dieną reikia atvykti ir dalyvauti fizinio patikrinime (gausite pranešimą el.paštu). Bendro fizinio pasirengimo reikalavimai
 • gavus VRM įstaigos siuntimą, reikia iki 2019 m. rugpjūčio 15 dienos 12.00 valandos registruotis LAMA bpo sistemoje ( čia ) į Policijos veiklos programos valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas vietas.
 • LAMA bpo sistemoje būtina pažymėti, kad turite siuntimą iš VRM įstaigos (Papildoma informacija/ Kita informacija)

Negavus VRM įstaigos siuntimo iki 2019 m. rugpjūčio 15 dienos 12.00 valandos,  galima pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamas vietas (prašymai gavus VRM įstaigos siuntimą priimami iki rugpjūčio 28 d. el. paštu priemimas@mruni.eu ). Vidaus reikalų ministerija užsakė 50 vietų policijos veiklos programoje: 35 valstybės finansuojamos (pretendavimas per LAMA bpo sistemą) ir likusios valstybės nefinansuojamos vietos. Studentams, įstojusiems į valstybės nefinansuojamas vietas, studijų kaina bus kompensuojama Vidaus reikalų ministerijos nustatyta tvarka.

Registracija stokipolicija Registracija arba prisijungimas prie LAMA bpo


  MINIMALŪS REIKALAVIMAI STOJANT

Konkursinio balo
skaičiuoklė

Prašymų registracija
(nuo birželio 1 d.)

Priėmimo taisyklės

   Semestro studijų kaina (2019 m.)    Nuolatinės studijos - 1880 eurų • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747