VIEŠOJO SAUGUMO AKADEMIJA

Studijų programos kryptisVisuomenės saugumo
Valstybinis kodas6121JX056
Suteikiama kvalifikacijaSocialinių mokslų  bakalauras (Visuomenės saugumo krypties)
Studijų trukmėNuolatinės studijos  - 4 m.
Studijų kalba   
Lietuvių  
Studijų kaina1880 EUR už semestrą (studijų kaina kompensuojama VRM nustatyta tvarka)
STUDIJOS VYKS VILNIUJE

Programos paskirtis - rengti policijos įstaigoms kvalifikuotus vidurinės ir aukštesniosios grandies specialistus, kurie suvoktų bendrą Europos Sąjungos, nacionalinės valstybinės ir visuomeninės santvarkos, viešosios tvarkos ir saugumo, nusikalstamumo užkardymo, prevencinės veiklos, eismo saugumo ir kitų policijai priklausančių veiklos sričių sistemą, žinotų savo – kaip policijos organizacijos nario – statusą ir gebėtų atlikti profesinės kompetencijos ribose policijos pareigūnams numatytas funkcijas ir vykdyti jiems pavestas užduotis.

Absolventams, baigusiems Policijos veiklos programą, suteikiama teisė eiti A lygio pareigas vidaus reikalų statutinėse įstaigose bei įvairiose valstybinėse ar privačiose institucijose.

Baigus studijas galima bus pretenduoti į kai kurias teisės krypties magistrantūros studijas.

Baigus studijų programą mokymąsi galima tęsti teisės ir policijos veiklos  bei kitose socialinių mokslų srities magistrantūros programose.
Programoje dėsto Policijos departamento, vyriausiųjų policijos komisariatų pareigūnai. Programoje dalyvauja svečiai iš Vokietijos (2014 m. pavasario semestrą programoje viešėjo studentai ir dėstytojai iš įvairių šios šalies policijos pareigūnų rengimo aukštųjų mokyklų) bei kiti Erasmus akademinio mobilumo dėstytojai (is Latvijos, Čekijos, Lenkijos, Kroatijos ir kitų šalių). Taip pat šios programos studentai viešėjo įvairiose policijos pajėgų rengimo aukštojo mokslo institucijose Vokietijoje. 

Programos vadovė Policijos veiklos katedros vedėja Ingrida Kairienė, el. paštas ingrida.kairiene@mruni.eu, tel. (8 37)303 651

Ketinu stoti į policijos veiklos programą.

Ką man daryti?

Pretendentai, pageidaujantys gauti siuntimą stoti į Mykolo Romerio universitetą Policijos veiklos programą ir gauti valstybės finansavimą, turi:
 • iki 2019 m. rugpjūčio 22 d. registruotis tinklapyje www.stokipolicija.lt ir užpildyti prašymą ( čia )
 • užsiregistravus gaunamas nukreipimas į CMEK (Centrinė medicinos ekspertų komisija).
 • paskirtą dieną reikia atvykti ir dalyvauti fizinio patikrinime (gausite pranešimą el.paštu). Bendro fizinio pasirengimo reikalavimai
 • gavus VRM įstaigos siuntimą, reikia iki 2019 m. rugpjūčio 15 dienos 12.00 valandos registruotis LAMA bpo sistemoje ( čia ) į Policijos veiklos programos valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas vietas.
 • LAMA bpo sistemoje būtina pažymėti, kad turite siuntimą iš VRM įstaigos (Papildoma informacija/ Kita informacija)

Negavus VRM įstaigos siuntimo iki 2019 m. rugpjūčio 15 dienos 12.00 valandos,  galima pretenduoti per institucinį MRU priėmimą tik į valstybės nefinansuojamas vietas (prašymai gavus VRM įstaigos siuntimą priimami iki rugpjūčio 28 d. el. paštu priemimas@mruni.eu ).

Stojant į Policijos veiklos studijų programą  reikia pateikti prašymą gauti siuntimui:

 • iki 2019 m. rugpjūčio 22 d. registruotis tinklapyje www.stokipolicija.lt ir užpildyti prašymą ( čia )
  užsiregistravus el.paštu gaunamas nukreipimas į CMEK (Centrinė medicinos ekspertų komisija).
 •  jeigu atitiksite medicininius reikalavimus, tai paskirtą dieną reikia atvykti ir dalyvauti fizinio patikrinime (gausite pranešimą el.paštu). Bendro fizinio pasirengimo reikalavimai
 •  gavus VRM įstaigos siuntimą, reikia iki 2019 m. rugsėjo 15 dienos registruotis el. paštu priemimas@mruni.eu atsiųsti prašymą dėl priėmimo į Policijos veiklos programos valstybės nefinansuojamas vietas.

Vidaus reikalų ministerija užsakė 50 vietų policijos veiklos programoje: 35 valstybės finansuojamos (pretendavimas per LAMA bpo sistemą) ir likusios valstybės nefinansuojamos vietos. Studentams, įstojusiems į valstybės nefinansuojamas vietas, studijų kaina bus kompensuojama Vidaus reikalų ministerijos nustatyta tvarka.

Registracija stokipolicija Registracija arba prisijungimas prie LAMA bpo

Turite klausimų apie studentų priėmimą - teiraukitės
+370 5 2714 704
+370 686 17431

priemimas@mruni.eu


STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOSKARJEROS GALIMYBĖS


 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • Faks.: (8 5) 267 6000
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747