Studijų dalykai


Būsimieji ikiteisminio tyrimo specialistai studijuoja bendrus universitetinius dalykus ir daugelį specialiųjų dalykų (Kriminalistika, Teismo medicina ir psichiatrija, Žvalgybinės veiklos pagrindai, Teisiniai informaciniai registrai ir technologijos, Duomenų rinkimo taktika, Specialios žinios ikiteisminiame tyrime, Teisinė psichologija, Ikiteisminio tyrimo veiklos organizavimas, Atskirų nusikalstamų veikų atskleidimas ir tyrimas, Nusikalstamų veikų kvalifikavimas ir kt. dalykus).


Studijų programos smulkus aprašas                 

Studijų dalykų išdėstymas 

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SM918B102020

Konstitucinė teisė

6

SM918B102030

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų /vokiečių)

6

SM918B102007

Psichologija

6

SM918B102031

Studijų įvadas

6

SM918B102008

Teisės teorija

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SM918B102009

Administracinė teisė ir procesas

6

SM918B102011

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

6

SM918B102017

Civilinė teisė

6

SM918B102004

Civilinio proceso teisė

6

SM918B102034

Filosofija

6

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SM918B102001

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

6

SM918B102021

Baudžiamojo proceso teisė

6

SM918B102028

Kriminalinės žvalgybos pagrindai

6

SM918B102027

Kriminalistika

6

SM918B102026

Teismo medicina ir psichiatrija

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

SM918B102005

Duomenų rinkimo taktika

6

SM918B102003

Finansų teisė

6

SM918B102035

Retorika ir akademinio rašymo metodologija

6

SM918B102013

Teisiniai informaciniai registrai ir technologijos

6

Pasirenkamieji dalykai

6

SM918B102014

Lotynų kalba

6

SM918B102029

Verslumas ir savisamda

6

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

SM918B102018

Europos Sąjungos teisė

6

SM918B102024

Supaprastintas bylų procesas

6

SM918B102015

Tarptautinės ekonomikos pagrindai

6

SM918B102032

Teisės psichologija

6

Pasirenkamieji dalykai

6

SM918B102033

Atstovavimas ir gynyba

6

SM918B102012

Nukentėjusiojo asmens interesų apsauga

6

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SM918B102002

Ikiteisminio tyrimo veiklos organizavimas

6

SM918B102010

Įmonių teisė

6

SM918B102006

Praktika

18

4 KURSAS

30

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SM918B102022

Atskirų nusikalstamų veikų atskleidimas ir tyrimas

6

SM918B102019

Bakalauro baigiamasis darbas

9

SM918B102023

Baudžiamoji teisė ir procesas

6

SM918B102025

Nusikalstamų veikų kvalifikavimas

6

SM918B102016

Tarptautinė viešoji teisė

3


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747