VIEŠOJO SAUGUMO AKADEMIJA

Studijų programos kryptisTeisė
Valstybinis kodas6121KX005
Suteikiama kvalifikacijaTeisės bakalauras (Teisės krypties)
Studijų trukmėNuolatinės studijos  - 3,5 m.
Studijų kalba   
Lietuvių  
Studijų kaina (2020 M.)
840 eurų už semestrą

Programos paskirtis - studijų programa Teisė ir ikiteisminis procesas - skirta rengti ikiteisminio tyrimo įstaigoms aukštos kvalifikacijos nusikalstamų veikų atskleidimo ir tyrimo specialistus, turinčius būtiniausių žinių ir kompetencijų, siejamų su ikiteisminio tyrimo įstaigų vykdomu ikiteisminio tyrimo užtikrinimu; ikiteisminio tyrimo vadybos ir kitais organizaciniais gebėjimais, būtinais dirbant ikiteisminį tyrimą atliekančiose įstaigose bei kitose institucijose, užtikrinant aukštą profesinį lygį teisinėje sistemoje.

Programa siekiama užtikrinti efektyvų būsimų specialistų asmeninį tobulėjimą, sudaryti sąlygas tapti specialistais, galinčiais dirbti ikiteisminio tyrimo įstaigose, ar užsiimti privačia detektyvine veikla.

Pasauliniame universitetų teisės (Law) krypties reitinge – MRU teisės kryptis vienintelė iš Lietuvos universitetų patenka į geriausių pasaulio teisės mokyklų 250-ką.

Programos vadovė - prof. dr. Birutė Pranevičienė, el. paštas praneviciene@mruni.eu, tel.  (8 37)303 655

"Mes norėtume pakviesti Jus į teisės krypties studijas, kuriose daug dėmesio skiriama specialiesiems studijų dalykams, tokiems, kaip 
Kriminalistika, Teismo medicina ir psichiatrija, Žvalgybinės veiklos pagrindai, Teisiniai informaciniai registrai ir technologijos, Duomenų rinkimo taktika, Specialios žinios ikiteisminiame tyrime, Teisinė psichologija, Ikiteisminio tyrimo veiklos organizavimas, Atskirų nusikalstamų veikų atskleidimas ir tyrimas, Nusikalstamų veikų kvalifikavimas ir kt.
Tai vienintelė Lietuvoje tokio pobūdžio programa, kurioje studijuojami bendrieji universitetiniai, klasikiniai teisės krypties ir specialieji dalykai. Programa siekiama užtikrinti efektyvų būsimų specialistų asmeninį tobulėjimą, sudaryti sąlygas tapti specialistais, galinčiais dirbti ikiteisminio tyrimo įstaigose, ar užsiimti privačia detektyvine veikla".  

STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOSKARJEROS GALIMYBĖS


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747