Studijų dalykai

Bendrųjų ir specialybinių dalykų visuma sudaro nuoseklų ir prasmingą derinį, kuris suteikia šiai programai unikalaus išskirtinumo. Į privalomąsias studijuoti disciplinas įeina visas teisės šakas apimantys studijų dalykai. 

Rinkdamiesi iš plataus pasirenkamųjų dalykų sąrašo, galėsi gilinti žinias ir specializuotis tam tikroje kryptyje (baudžiamosios justicijos, privatinės teisės, tarptautinės teisės, viešosios teisės)

Studijų metu sudaromos galimybės ne tik susipažinti su teisinėmis technologijomis (LegalTech) bet ir jas  vystyti startuoliuose, įgyti reikalingos šiuolaikiniam teisininkui verslo patirties.


Studijų programos smulkus aprašas 

Nuolatinės studijos

Ištęstinės studijos

Studijų dalykų išdėstymas nuolatinėje studijų formoje

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SM920B094767

Konstitucinė teisė (Lietuvos)

6

SM920B0947101

Logika, dirbtinis intelektas ir teisė

6

SM920B094768

Romėnų teisė ir lotyniškoji teisinė terminija

6

SM920B094756

Teisės teorija

6

SM920B094769

Teisininko karjera

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SM920B094760

Administracinė teisė

6

SM920B0947106

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

5

SM920B094750

Filosofija

4

SM920B094790

Konstitucinė teisė (lyginamoji)

6

SM920B094751

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

SM920B0947102

Teisės istorija ir filosofija

6

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SM920B094771

Administracinio proceso teisė ir administracinė atsakomybė

6

SM920B094757

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

4

SM920B0947103

Civilinė teisė (bendroji dalis)

6

SM920B094770

Darbo teisė

6

SM920B094791

Europos Sąjungos teisė (konstitucinė)

5

SM920B094752

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SM920B094764

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

5

SM920B094765

Baudžiamojo proceso teisė

5

SM920B0947104

Civilinė teisė (bendroji dalis)

4

SM920B094766

Civilinio proceso teisė

5

SM920B094792

Europos Sąjungos teisė (materialinė)

6

SM920B0947100

Teisė ir technologijos

5

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SM920B094758

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

5

SM920B094755

Baudžiamojo proceso teisė

5

SM920B094772

Civilinė teisė (specialioji dalis)

6

SM920B094754

Civilinio proceso teisė

5

SM920B094794

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

5

SM920B094793

Tarptautinė teisė (viešoji)

4

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

20

SM920B094797

Kriminalistika

4

SM920B094759

Kriminologija

3

SM920B094795

Praktika

6

SM920B094796

Šeimos ir paveldėjimo teisė

3

SM920B094753

Tarptautinė teisė (privatinė)

4

Pasirenkamieji dalykai

10

SM920B094776

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo proceso inscenizacija

5

SM920B094788

Kriminalistikos taktika

5

SM920B094774

Notariato teisė

5

SM920B094789

Sutartinė ir civilinė atsakomybė

5

SM920B094778

Sveikatos teisė

5

SM920B094775

Tarptautinė žmogaus teisių apsauga

5

SM920B094773

Teismo medicina

5

SM920B094777

Valstybės tarnybos teisė

5

4 KURSAS

30

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

21

SM920B094779

Bakalauro baigiamasis darbas

9

SM920B094780

Finansų ir mokesčių teisė

3

SM920B094798

Praktika

9

Pasirenkamieji dalykai

3

SM920B094787

Alternatyvus administracinių ginčų sprendimas

3

SM920B094762

Nusikalstamumo prevencija

3

SM920B094761

Tarptautinių teismų proceso inscenizacija

3

SM920B094799

Verslo steigimo formos

3

Baigiamieji egzaminai

6

SM920B094781

Adminsitracinė ir administracinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

SM920B094786

Baudžiamoji teisė ir baudžiamojo proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

SM920B094782

Civilinė teisė ir civilinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

SM920B094784

Europos Sąjungos teisė (baigiamasis egzaminas)

6

SM920B094783

Lietuvos ir lyginamoji konstitucinė teisė (baigiamasis egzaminas)

6

SM920B094785

Tarptautinė teisė (baigiamasis egzaminas)

6


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747