Viešasis administravimas

Studijų programos kryptis
Viešasis administravimas
Valstybinis kodas
6121LX054
Suteikiama kvalifikacija
Viešojo administravimo bakalauras
Studijų trukmė
Nuolatinės studijos - 3 m., ištęstinės studijos - 4,5 m. 
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
Nuolatinės - 834 € už semestrą, ištęstinės - 556 € už semestrą (2020 m.)

Daugeliui įdomu, kaip yra valdoma valstybė ir priimami sprendimai, darantys įtaką mūsų gyvenimo kokybei. Būtent viešojo administravimo studijos, padeda suprasti ir atpažinti tam tikrus dėsningumus, įgyvendinant viešąją politiką, priimant teisės aktus ir įstatymus, atliekant valstybės tarnybos funkcijas. Studijos glaudžiai siejasi su Valstybės tarnautojų kompetencijų modeliu ir atitinka valstybės tarnybos pareigybių reikalavimus. O bendradarbiaujant su LR Seimu, Vyriausybe, Vidaus reikalų ir kitų ministerijų, Valstybės tarnybos departamentų ir savivaldybių atstovais, suteikiama galimybė susipažinti su viešojo valdymo poreikiais ir tendencijomis.

Programos tikslas

Viešojo administravimo studijos skirtos parengti specialistus gebančius dirbti vadybinį–administracinį darbą viešajame sektoriuje, gebančius analizuoti viešąją politiką, identifikuoti ir spręsti problemas viešųjų organizacijų administravimo, personalo vadybos, viešųjų finansų, administracinės teisės, e-valdžios, socialinių ir demografinių procesų, viešųjų e-paslaugų srityse.  Studijų metu bus suteikta galimybė gilinti savo žinias tarptautiniu mastu: dalyvauti žinomų pasaulio viešojo administravimo mokslininkų paskaitose bei Viešojo valdymo studentų klubo ir Lyderystės akademijos veiklose. 

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Baigus studijas, Tu gebėsi:

  • analizuoti ir kritiškai vertinti viešojo administravimo procesus;
  • praktiškai pritaikyti lyderystės, personalo vadybos, finansų valdymo ir viešojo administravimo žinias, dirbant valstybės tarnyboje;
  • organizuoti viešuosius pirkimus;
  • rengti strateginius projektus ir juos įgyvendinti;
  • suprasti, kaip yra valdomos valstybinės institucijos;
  • rasti tinkamus viešojo administravimo sprendimus;
  • rinkti ir analizuoti informaciją, padedančią prognozuoti viešojo valdymo strategijas.

Karjeros perspektyvos:

  • viešajame sektoriuje;
  • privačiame ar nevyriausybiniame nepelno sektoriuje;
  • politinių partijų ar visuomeninių organizacijų veikloje.
Aktuali informacija
Studijų dalykai (nuolatinės studijos)

NUOLATINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Filosofija

6

Lyderystė

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

Studijų įvadas

3

Viešojo administravimo teorijos

6

Viešosios teisės pagrindai

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

Studijų įvadas

3

Vadyba

6

Viešieji ryšiai ir marketingas viešajame sektoriuje

6

Vietos valdžios sistemos

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Regionų administravimas

6

Vietos bendruomenių vaidmuo viešojo valdymo sistemoje

6

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Elektroninės valdžios pagrindai

6

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

6

Politologija

6

Valstybės tarnyba Europos Sąjungos šalyse

6

Viešieji finansai ir viešųjų pirkimų administravimas

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Gerovės valstybės modeliai

6

Kursinis darbas

6

Lietuvos politinė sistema

6

Viešojo sektoriaus organizacijų vadyba

6

Viešosios politikos analizė

6

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

18

Institucinė viešojo sektoriaus analizė

6

Viešojo sektoriaus strateginis ir programų valdymas

6

Viešojo valdymo sistemos ir tarpsektorinė integracija

6

Pasirenkamieji dalykai

12

Energetikos sektoriaus valdymas

6

Europos Sąjungos institucijos ir administravimas (anglų kalba)

6

Klimato kaitos ir aplinkos valdymas

6

Lygių galimybių politika

6

Sveikatos politika

6

Švietimo politika ir administravimas

6

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Bakalauro baigiamasis darbas

15

Praktika

15

Studijų dalykai (ištęstinės studijos)

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

48

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Filosofija

6

Lyderystė

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

Studijų įvadas

3

Viešojo administravimo teorijos

6

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

18

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

Studijų įvadas

3

Vadyba

6

Vietos valdžios sistemos

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Regionų administravimas

6

Vietos bendruomenių vaidmuo viešojo valdymo sistemoje

6

2 KURSAS

42

3 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

6

Politologija

6

Viešosios teisės pagrindai

6

4 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Kursinis darbas

6

Lietuvos politinė sistema

6

Viešojo sektoriaus organizacijų vadyba

6

Viešosios politikos analizė

6

3 KURSAS

42

5 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Valstybės tarnyba Europos Sąjungos šalyse

6

Viešojo sektoriaus strateginis ir programų valdymas

6

Viešojo valdymo sistemos ir tarpsektorinė integracija

6

6 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

12

Gerovės valstybės modeliai

6

Institucinė viešojo sektoriaus analizė

6

Pasirenkamieji dalykai

12

Energetikos sektoriaus valdymas

6

Europos Sąjungos institucijos ir administravimas (anglų kalba)

6

Klimato kaitos ir aplinkos valdymas

6

Lygių galimybių politika

6

Sveikatos politika

6

Švietimo politika ir administravimas

6

4 KURSAS

33

7 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Elektroninės valdžios pagrindai

6

Viešieji finansai ir viešųjų pirkimų administravimas

6

Viešieji ryšiai ir marketingas viešajame sektoriuje

6

8 SEMESTRAS

15

Privalomieji dalykai

15

Praktika

15

5 KURSAS

15

9 SEMESTRAS

15

Privalomieji dalykai

15

Bakalauro baigiamasis darbas

15

 

Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara

Egzaminas Svertinis koeficientas
Matematika 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Istorija arba Matematika, arba Informacinės technologijos, arba Geografija, arba Užsienio k. 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Minimalūs reikalavimai stojant

Bendro priėmimo taisyklės

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama