Verslo psichologija | Studijos Lietuvoje | MRU

Verslo psichologija

Studijų programos kryptis Psichologija
Valstybinis kodas 6211JX078
Suteikiama kvalifikacija Socialinių mokslų magistras (Psichologijos krypties)
Studijų trukmė Nuolatinės studijos - 2 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina 2370 € už semestrą (2024 m.)

Programos tikslas

Verslo psichologijos studijos, skirtos parengti aukštos kvalifikacijos psichologus, turinčius gilias psichologijos žinias rinkodaros ir žmogiškųjų išteklių vadyboje, išmanančius verslo plėtros ekonominius ir teisinius pagrindus, gebančius savo profesines kompetencijas pritaikyti verslo organizacijos efektyvumui ir jos darbuotojų gerovei didinti. 

Šios antrosios pakopos studijos yra orientuotos į kompleksišką gilinamųjų ir plečiamųjų psichologijos ir tarpdisciplininių žinių, būtinų verslo organizacijų specialistams, suteikimą.  Baigę studijas, galėsite savarankiškai parinkti arba profesionaliai parengti ir etiškai taikyti tinkamiausią psichologinės intervencijos metodą arba programą, sprendžiant verslo organizacijai aktualias problemas, siekiant jos sėkmės ir tobulėjimo. Taip pat gebėsite analizuoti ir vertinti verslo organizacijoms aktualias teorines ir praktines psichologines problemas, kritiškai integruojant modernias verslo psichologijos koncepcijas, tarptautinių empirinių tyrimų rezultatus ir pažangios praktikos pasiekimus. 

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos

Programos absolventai galės dirbti mokslinį tiriamąjį darbą, taip pat praktinį psichologo darbą verslo organizacijose, NVO ir valstybinėse institucijose, taikyti psichologijos žinias rinkodaros ir žmogiškųjų išteklių vadyboje, savo profesines kompetencijas pritaikyti konkrečios organizacijos efektyvumui didinti. 

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Magistro baigiamojo darbo projektas 1

6

Darbo teisė

6

Komandų formavimas ir valdymas

6

Psichologinių mokslinių tyrimų metodologija

6

Verslo psichologija

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Inovacijų vadybos psichologija

6

Personalo psichologija

6

Elgsenos ekonomika

6

Magistro baigiamojo darbo projektas 2

6

Verslo derybos ir mediacija verslo psichologo veikloje

6

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Psichologinių tyrimų duomenų analizės metodai

9

Viešųjų ryšių ir reklamos psichologija

6

Psichologinio konsultavimo praktikumas

6

Magistro baigiamojo darbo projektas 3

3

Pasirenkamieji dalykai

6

Darbo aplinkos psichologija

6

Karjeros vystymo psichologija

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Praktika

15

Magistro baigiamasis darbas

15

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

  • Baigę pirmosios pakopos psichologijos studijų krypties universitetines bakalauro studijas.

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

  1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

  • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;

  • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje nuo birželio 6 d.

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos (lietuvių k.)

Studijos vykdomos darbo dienomis vakarais, dažniausiai nuo 16.15 val.

Iki 30% užsiėmimų gali vykti nuotoliniu būdu Moodle aplinkoje.

Studijų programą rekomenduoja
Programos partneriai
Kitos šios krypties studijų programos