Tarptautinės politikos studijos | Studijos Lietuvoje | MRU

Saugumo politika ir diplomatija

Studijų programos kryptis Politikos mokslai
Valstybinis kodas 6211JX075
Suteikiama kvalifikacija Socialinių mokslų magistras (Politikos mokslų krypties)
Studijų trukmė Nuolatinės studijos (anglų k.) - 1,5 m., ištęstinės studijos (lietuvių k.) - 2 m.
Studijų kalba Lietuvių arba Anglų
Studijų kaina Nuolatinės studijos - 2192 € už semestrą (2024 m.), ištęstinės studijos - 1643 € už semestrą (2024 m.)

Programos tikslas

Saugumo politikos ir diplomatijos studijos skirtos norintiems studijuoti šiuolaikinius tarptautinius santykius ir susipažinti su svarbiausiomis pasaulio, Europos ir Azijos šalių geopolitikos ir ekonomikos tendencijomis. Pasirinkę šią magistro studijų programą studentai gebės analizuoti ir kritiškai vertinti politikos procesus taikant tarptautinių santykių, politinės ekonomijos, saugumo ir politikos teorijas.

Saugumo politikos ir diplomatijos studijų programos išskirtinumą lemia tai, jog čia derinamos kelios socialinių mokslų disciplinos, analizuojant svarbiausias Azijos ir Europos šalių politikos bei ekonomikos problemas.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos

Programos absolventai gali dirbti diplomatinį darbą, karjeros siekia užsienio reikalų ministerijoje, Vyriausybėje ir kitose valstybės institucijose. Privačiame sektoriuje programos absolventai įsidarbina verslo įmonėse, dirbančiose su Vakarų Europos ir Azijos rinkomis.

Aktuali informacija
Studijų dalykai (nuolatinės studijos anglų k.)

NUOLATINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS (ANGLŲ KALBA)

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Mikroekonomika ir makroekonomika*

3

Politikos mokslų pagrindai*

3

Šiuolaikinės politinės teorijos*

3

Tarptautiniai santykiai ir geopolitika

6

Tarptautinė politinė ekonomija

6

Tarptautinė teisė ir tarptautinės institucijos

6

Mokslinių tyrimų metodologija

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Azijos visuomenė: kultūriniai, politiniai ir ekonominiai aspektai

6

Didžiosios valstybės ir pasaulio politika

6

Saugumo studijos

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Europos ir Azijos ekonominė, politinė ir gynybinė integracija

6

Azijos šalių politinės ir ekonominės sistemos

6

Rusijos ir NVS studijos

6

Magistro baigiamasis darbas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Kritinė politinė teorija

6

Politinių ir nacionalinių konfliktų studijos

6

Tarptautinė praktika

6

Tarptautinės politikos ir ekonomikos krizės

6

Tolimųjų Rytų studijos

6

2 KURSAS

30

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Lietuvos užsienio politika ir ekonomika

6

Magistro baigiamasis darbas

18

Diskusijų seminarai: politiniai ir ekonominiai iššūkiai tarptautiniams santykiams

6

* – Studijų dalykai privalomi studentams, nestudijavusiems jų bakalauro studijų metu.

Studijų dalykai (ištęstinės studijos)

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

48

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Mikroekonomika ir makroekonomika*

3

Politikos mokslų pagrindai*

3

Šiuolaikinės politinės teorijos*

3

Tarptautiniai santykiai ir geopolitika

6

Tarptautinė politinė ekonomija

6

Mokslinių tyrimų metodologija

6

Tarptautinė teisė ir tarptautinės institucijos

6

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

18

Europos ir Azijos ekonominė, politinė ir gynybinė integracija

6

Rusijos ir NVS studijos

6

Magistro baigiamasis darbas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Azijos visuomenė: kultūriniai, politiniai ir ekonominiai aspektai

6

Didžiosios valstybės ir pasaulio politika

6

Saugumo studijos

6

2 KURSAS

42

3 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

12

Lietuvos užsienio politika ir ekonomika

6

Azijos šalių politinės ir ekonominės sistemos

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Kritinė politinė teorija

6

Politinių ir nacionalinių konfliktų studijos

6

Tarptautinė praktika

6

Tarptautinės politikos ir ekonomikos krizės

6

Tolimųjų Rytų studijos

6

4 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Magistro baigiamasis darbas

18

Diskusijų seminarai: politiniai ir ekonominiai iššūkiai tarptautiniams santykiams

6

* – Studijų dalykai privalomi studentams, nestudijavusiems jų bakalauro studijų metu.

 

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę pirmosios pakopos politikos mokslų studijų krypties universitetines bakalauro studijas.
 • Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas.
 • Baigusiems kolegijas, siūlomos viešojo administravimo krypties papildomos studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas. 

Jei baigėte kitos studijų krypties bakalauro studijas, šių studijų metu (kad įgytumėte pasirinktos studijų krypties pagrindus) turėsite papildomai išlaikyti šiuos studijų dalykus: „Politikos mokslų pagrindai“, „Šiuolaikinės politinės teorijos“, „Mikroekonomika ir makroekonomika“ (jeigu jų nestudijavote bakalauro studijose).

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje nuo birželio 6 d.

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos (anglų k.)

Studijos vykdomos darbo dienomis nuo 18 val. iki 21 val. , 1 kartą per savaitę užsiėmimus vykdant nuotoliniu būdu virtualioje studijų aplinkoje “Moodle”.

Užsienio šalių studentai besitvarkantys dokumentus dėl laikino leidimo gyventi Lietuvoje ir negalintys atvykti į Lietuvą, pirmą semestrą galės studijuoti nuotoliniu būdu.

Ištęstinės studijos (lietuvių k.)

Dauguma programos paskaitų ir seminarų vyks penktadienio vakarais nuo 18 val. iki 21 val. ir šeštadieniais (apie 6 val.) su išimtimis kelių dalykų, kurių paskaitos vyks ir kitų darbo savaitės dienų vakarais nuo 18 val.

 

Studijų programą rekomenduoja
Partneriai