Taikomoji kriminalinė psichologija | Studijos Lietuvoje | MRU

Taikomoji kriminalinė psichologija

Studijų programos kryptis Psichologija
Valstybinis kodas 6211JX076
Suteikiama kvalifikacija Socialinių mokslų magistras (Psichologijos krypties)
Studijų trukmė Nuolatinės studijos - 2 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina 2320 € už semestrą (2023 m.)

Programos tikslas

Taikomosios kriminalinės psichologijos studijos, skirtos parengti specialistus, turinčius psichologijos ir kriminologijos žinių bei praktinių psichologinio įvertinimo, konsultavimo, mediacijos ir psichologinių intervencijų įgūdžių, gebančių spręsti psichologines problemas, kylančias policijos veikloje, teismuose, pataisos įstaigose, kariuomenėje. 

Šios antrosios pakopos studijos yra orientuotos į parengimą psichologijos specialistų, dirbančių teisinės sistemos, policijos, pataisos ir karinėse institucijose. Baigę studijas, galėsite įvardinti, kritiškai analizuoti aktualias teisės psichologijos teorines ir praktines problemas, pateikti šiuolaikinio mokslo rezultatais ir efektyvia praktika pagrįstus jų sprendimo būdus. Taip pat gebėsite savarankiškai parinkti arba profesionaliai parengti bei etiškai pritaikyti tinkamiausią psichologinės intervencijos metodą arba programą, sprendžiant teisės taikymo srityje kylančias problemas. 

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos 

Programos absolventui gali dirbti mokslinį tiriamąjį ir praktinį psichologo darbą teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijose: teismuose, pataisos namuose, alternatyvių bausmių tarnybose, policijos tarnybose. Taip pat krizių tarnybose, ugdymo įstaigose, specializuotose psichologinėse tarnybose, kitose vyriausybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose. 

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Magistro baigiamasis darbas

6

Teisės psichologija

6

Krizių ir traumų psichologija

6

Psichologinių mokslinių tyrimų metodologija

6

Viktimologija

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Penitencinė psichologija

6

Kriminalinio elgesio psichologija

6

Asmenybės psichopatologija

6

Magistro baigiamasis darbas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Mediacija teisės psichologo veikloje

6

Priklausomybių psichologija

6

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Psichologinių tyrimų duomenų analizės metodai

9

Kognityvinės elgesio terapijos pagrindai

6

Psichologinio konsultavimo praktikumas

6

Asmenybės psichologinis įvertinimas

6

Magistro baigiamasis darbas

3

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Praktika

15

Magistro baigiamasis darbas

15

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos (lietuvių k.)

Studijos vykdomos darbo dienomis vakarais, dažniausiai nuo 16.15 val.

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

  • Baigę pirmosios pakopos psichologijos studijų krypties universitetines bakalauro studijas.

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

  1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
  • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
  • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje nuo birželio 6 d.

Studijų kainos

Studijų programą rekomenduoja