Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu | Studijos Lietuvoje | MRU

Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu

Studijų programos kryptis Socialinis darbas
Valstybinis kodas 6281JX003
Suteikiama kvalifikacija Socialinių mokslų magistras (Socialinio darbo krypties)
Studijų trukmė Nuolatinės studijos  - 2 m.
Studijų kalba Anglų
Studijų kaina Nuolatinės studijos - ES piliečiams 5800 €, ne ES piliečiams 7800€ už visą studijų laikotarpį.

Programos tikslas

Ugdyti aukštos kompetencijos socialinio darbo specialistus, gebančius būti lyderiais, dirbant su vaikais ir jaunimu tarptautiniame ir tarpkultūriniame lygmenyje: turinčius patyriminio mokymosi kompetencijas; gebančius apjungti socialinio darbo, socialinių ir humanitarinių mokslų žinias bei gebėjimus; išmanančius lyginamuosius tarptautinius tyrimus, socialinės politikos plėtrą ir turinčius naujausių žinių apie IKT naudojimą socialinio darbo praktikoje su vaikais ir jaunimu; gebančius taikyti socialinio teisingumo, žmogaus teisių, atsakomybės bei pagarbos įvairovei principus, skatinant vaikų ir jaunimo įgalinimą.  

Studijų programa sukurta bendradarbiaujant su MRU partneriais: Rygos Stradinio universitetu (Latvija), Katalikiškuoju universitetu Ružomberoke (Slovakija) ir ISCTE – Lisabonos Universitetiniu institutu (Portugalija). Tad magistro studijų metu, studentai turės galimybę po vieną semestrą mokytis skirtinguose universitetuose, dėstant šių prestižinių universitetų dėstytojams-praktikams ir savo srities ekspertams. Programos turinys (dalykai) apima svarbiausias socialinio darbo su vaikais ir jaunimu sritis, jungiančias socialinio darbo mikro, mezo ir makro lygmenis. Dalykai organizuojami atsižvelgiant į kiekvieno universiteto stiprybę. Kiekvieną dalyką bendrai dėstys bent du dėstytojai iš konsorciumo universitetų. Taip pat numatyta įtraukti kviestinius dėstytojus iš įvairių užsienio universitetų bei socialinio darbo praktikus.

Oficialus jungtinės programos tinklapis www.eswochy.eu

Baigus studijas, Tu gebėsi:

 • projektuoti, įgyvendinti ir plėtoti šiuolaikiškas socialinio darbo strategijas tarptautinėje darbo rinkoje; 
 • planuoti, organizuoti, valdyti ir vertinti socialinio darbo procesą skirtingose daugiakultūrinėse aplinkose;
 • įgyvendinti socialinės politikos ir naujai sukurtų paslaugų plėtrą; 
 • organizuoti socialinės pagalbos paslaugas vaikams ir jaunimui; 
 • kūrybiškai spręsti, kylančias problemas ar konfliktines situacijas; 
 • kurti nuosavą verslą.  

Karjeros perspektyvos:

 • dirbti visose socialinių ir švietimo paslaugų įstaigose, teikiančiose įvairias socialines paslaugas vaikams ir jaunimui iš socialinės rizikos šeimų, pavyzdžiui, vaikų ir jaunimo dienos centruose, nepilnamečių justicijos institucijose;
 • dirbti visose srityse, kur reikalingi kvalifikuoti socialiniai darbuotojai, įgyvendinant jaunimo politikos savivaldybėse; socialinio darbo su migrantais kokybės gerinimo; profesinio orientavimo paslaugų vaikams ir jaunimui bei universalių daugiafunkcinių centrų plėtrą.

 

 

 

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Socialinio darbo metodika (bendroji dalis)*

6

Socialinio darbo teorija ir praktika (bendroji dalis)*

6

Lyginamoji Europos socialinė politika vaikams ir jaunimui

6

Socialinio darbo teorijos

6

Socialinių tyrimų metodologija

6

Profesinė raida ir supervizija socialiniame darbe

6

Magistro baigiamasis darbas

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Socialinis darbas su šeima

6

Inovatyvus požiūris į vadybą ir lyderystę socialiniame darbe

6

Magistro baigiamasis darbas

6

Interaktyvūs metodai dirbant su vaikais ir jaunimu

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Tarpkultūrinė mediacija

6

Vaikų ir jaunimo elgesio biopsichosocialiai aspektai

6

Vaikų ir jaunimo karjeros valdymas

6

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Jaunimo tarpkultūrinė komunikacija

6

Mokslinė tiriamoji praktika ir magistro tezės

6

Socialinių projektų rengimas ir vertinimas

6

Skaitmeninės technologijos socialiniame darbe su vaikais ir jaunimu

6

Sociokultūrinis skirtingų vaikų ir jaunimo grupių įgalinimas

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Magistro baigiamojo darbo projektas (seminaras)

6

Magistro baigiamasis darbas

24

* – Studijų dalykai privalomi studentams, nestudijavusiems jų bakalauro studijų metu.

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę pirmosios pakopos socialinio darbo studijų krypties universitetines bakalauro studijas.
 • Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas.
 • Baigusiems kolegijas, siūlomos socialinio darbo papildomosios studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas.

Jei baigėte kitos studijų krypties bakalauro studijas, šių studijų metu (kad įgytumėte pasirinktos studijų krypties pagrindus) turėsite papildomai išlaikyti šiuos studijų dalykus: „Socialinio darbo teorija ir praktika (bendroji dalis)“, „Socialinio darbo metodika (bendroji dalis)“ (jeigu jų nestudijavote bakalauro studijose).

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje

Studijų kaina

Įmoka už semestrą studentams iš Europos Sąjungos šalių 1250 eurų, iš ne Europos Sąjungos šalių – 1750 eurų.

Papildomai studentas moka vienkartinį mokestį už 2 metų sveikatos draudimą (700 eurų) ir už jungtinio diplomo ir jo priedėlio gamybą (50 eurų).

Priėmimas vykdomas vadovaujantis tinklapyje ESWOCHY www.eswochy.eu nurodyta informacija.

Dokumentų teikimas:

 • kandidatams į EMJMD stipendijas iki 2023 m. sausio 31 d.
 • studentams, kurie sutinka mokėti už studijas, iki 2023 m. sausio 31 d.

Paraiškas pateikti reikia čia

Reikalavimai kandidatams čia 

Erasmus Mundus (EMJMD) stipendija

Europos jungtinis magistras „Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu” (ESWOCHY) yra finansuojamas Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios agentūros (EACEA) pagal Erasmus Mundus programą.

Erasmus Mundus finansuoja aukšto lygio jungtines magistrantūros studijų programas, kurias įgyvendina tarptautinis įvairių šalių mokslo ir studijų institucijų konsorciumas.

Kandidatai konkurso būdu atrenkami Erasmus Mundus (EMJMD) stipendijai gauti, kuri dengia įmoką už mokslą, įsikūrimo, pragyvenimo ir kelionių išlaidas visų studijų metu. 

Atkreipiame dėmesį, kad gavus EMJMD stipendiją negalima papildomai dirbi bei naudotis kitais Eramus+ finansavimo šaltiniais.

Skirtingi stipendijų dydžiai yra skiriami studentams iš programos ir partnerių šalių. Į programą taip pat priimami studentai, kurie sutinka patys mokėti už studijas.

Priėmimas vykdomas vadovaujantis tinklapyje ESWOCHY www.eswochy.eu nurodyta informacija.

Dokumentų teikimas:

 • kandidatams į EMJMD stipendijas iki 2023 m. sausio 31 d.
 • studentams, kurie sutinka mokėti už studijas, iki 2023 m. sausio 31 d.
Studijų organizavimas

Studijos organizuojamos keturiuose ESWOCHY konsorciumo universitetuose: I semestras Mykolo Romerio universitete, Lietuvoje; II semestras Rygos Stradinš universitete, Latvijoje; III semestras Katalikiškajame universitete Ružomberoke, Slovakijoje; IV semestras Lisabonos Universitete Institute (ISCTE), Portugalijoje.

 Pusė paskaitų yra išdėstomos per dvi intensyvias savaites (1 intensyvi savaitė III semestrą Slovakijoje + 1 mėn. praktika socialinėse institucijose), kai atvyksta vizituojantys dėstytojai ir likusi užsiėmimų dalis yra išdėstoma per semestrą.

Paskaitų laikas yra derinamas kiekviename universitete atskirai, t.y. gali būti rytinis ir popietinis paskaitų laikas. Paskaitos yra vykdomos auditoriniu būdu ir tik išimtinais atvejais naudojama Moodle.

Studijų programą rekomenduoja
Partneriai