Naujienos

Praktikų vietų pasiūlymai

skaidre10  

DĖMESIO!  Praktikos vietą, tinkančią jūsų studijų programai turite susirasti ar pasirinkti patys. Žemiau pateikiami galimų praktikos vietų pasiūlymai nebūtinai atitinka konkrečią studijų kryptį (sąrašas pildomas pradedant naujausiu praktikos pasiūlymu) / 

ATTENTION! You have to find and choose a placement position suitable for your study programme yourselves. The following placement offers do not necessarily meet a specific field of study (the list is updated following the latest placement offer):

I. Organizacijos, padedančios susirasti praktikos vietą / Organisations that assist in finding  traineeships

II. Individualūs praktikos pasiūlymai / Individual traineeship offers

 • Studentės patarimai kaip susirasti vietą Erasmus+ praktikai euroblogeA student’s suggestions on how to find a position for Erasmus+ traineeship on the euroblog.
 • Norintys atlikti praktiką užsienio universitetuose, kviečiami susipažinti su MRU partneriais pagal Erasmus+ programą čia / Those wishing to find traineeships in foreign universities can find information on Erasmus+ MRU partners here .


 

I. Organizacijos, padedančios surasti praktikos vietą /

Organisations that assist in finding traineeships

 • Konsultuoja ir padeda susirasti praktikos bei darbo vietas studentams
 • Consult and help to find traineeship and work places

 • Praktikos pasiūlymas įvairių studijų krypčių studentams
 • Traineeship offer for students in various fields of study
 • Praktikos pasiūlymas įvairių studijų krypčių studentams
 • Traineeship offer for students in various fields of study 

  • LETravel (Malta)  
 • Praktikos pasiūlymas įvairių studijų krypčių studentams (trukmė: nuo 1 mėn.) 
 • Traineeship offer for students in various fields of study (duration: minimum of 1 month) 

 • Tarpininkauja ieškant praktikos įvairiose srityse (trukmė: nuo 4 iki 26 savaičių)
 • Intermediary for placement in various fields (duration: from 4 to 26 weeks) 


 • Padeda susirasti praktikos vietą studentams, galintiems dirbti mokymo, turizmo, verslo ir IT srityse (trukmė: nuo 2 iki 12 mėnesių)
 • Helps students find traineeship for traineeship fields of teaching, tourism, business and IT (duration: from 2 to 12 months)
 •    
 • Siūlo praktikų ir stažuočių galimybes (trukmė: nuo 2 iki 18 mėnesių)
 • Offers placements and internships (duration: from 2 to 18 months) 

 • Praktikos pasiūlymai prekybos, IT, inžinerijos ir dizaino, turizmo, mokslo, komunikacijos srityse
 • Internship offers in fields of marketing, IT, engineering and design, tourism, education, communication  

 •        
 • Padeda surasti praktiką apskaitos, administravimo, komunikacijos, IT, marketingo, turizmo srityse 
 • Assists in finding internship in fields of accounting, administration, communication, IT. marketing and tourism 

  • Erasmus Studentų Tinklas / Erasmus Student Network (ESN)
 • Siūlo praktikos vietų duomenų bazę  http://erasmusintern.org/
 • Offers an internship database http://erasmusintern.org 

  • Animafest Experience organisation (Ispanija / Spain) 
 • Tarpininkauja ieškant praktikos turizmo sektoriuje (trukmė: nuo 3 iki 6 mėn.)
 • Intermediary for internship in the tourism sector (duration: from 3 to 6 months) 

 •  Siūlo praktikos vietas ir padeda susirasti tinkamas praktikų vietas. Teirautis apie praktikos vietas galima ir elektroniniu paštu: internship@trainingexperience.org  
 • Offers and assists in finding internships. You can also contact them via e-mail: internship@trainingexperience.org 

 •  Organizacija  siūlo praktikų vietas (trukmė: 6 mėn)
 • Offers internships (duration: 6 months)

 • Gali padėti nemokamai susirasti praktikos vietą visame pasaulyje
 • May help you find an internship all over the world  

 • Skelbimų portalas (olandų kalba) ieškantiems praktikos Nyderlandų Karalystėje 
 • Website (in Dutch) for internships in the Netherlands

 • Padeda susirasti praktiką tarptautinio verslo ir komunikacijos, ekonomikos, žmogiškųjų išteklių, prekybos ir kt. srityse (trukmė: nuo 3 mėn.)
 • Assists in finding internship in international business and communication, economics, human resources, marketing and other fields (duration: minimum of 3 months) 

 • Tarpininkauja ieškant praktikos įvairiose srityse (pardavimai, administravimas, turizmas, veterinarija, inžinerija, teisė, sportas ir daugybė kitų)
 • Intermediaries for internship in various fields (marketing, administration, tourism, veterinary, engineering, law, sports and many more) 
 •  
 • Tarpininkauja ieškant praktikos Portugalijoje
 • Intermediaries for finding internships in Portugal 

  • PIC Management (Prancūzija, Vokietija, Airija, Ispanija, JK ir kitos šalys/ France, Germany, Ireland, Spain, UK and other countries)
  Organizacija padeda susirasti praktikos vietą pagal kiekvieno studento poreikius ir dauguma praktikos vietų yra apmokamos (Organizacija ima paslaugos mokestį pagal pageidaujamos praktikos trukmę)
  Assits in finding interships accross many countries. Most of the internships are paid (service fee is applicable depending on intended duration of the intership)


  II. Individualūs praktikos pasiūlymai / Individual traineeship offers

  • Praktika LR piliečiams LR ambasadoje Švedijoje arba LR ambasadose ar konsulatuose kitose ES šalyse  

  LR ambasados arba konsulatai dažnai ieško ir sutinka priimti studentus (LR piliečius) praktikos laikotarpiams ne trumpesniems negu 2 mėnesiai. Pasiteiraukite ambasadose (likus bent 4-5 mėnesiams iki pageidaujamo praktikos laikotarpio). LR ambasadų kontaktai skelbiami Užsienio reikalų ministerijos tinklapyje.  Ambasados dažnai skelbia  apie praktikantų paiešką atitinkamų ambasadų Facebook puslapiuose bei Užsienio reikalų ministerijos internetinio puslapio skyrelyje "Praktika" . Pakankamai iš anksto suderintas praktikos laikotarpis yra būtinas todėl, kad LR piliečiai, norintys atlikti praktiką LR ambasadoje ar konsulate privalo gauti leidimą iš Užsienio reilaų ministerijos Apsaugos skyriaus, vadovaujantis Praktikos ir stažuočių atlikimo LR diplomatinėse atstovybėse, konsultinėse įstaigose ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų tvarkos aprašu )

  • Obelis SA (Belgija / Belgium)
 • Nuolat ieško praktikantų viešojo administravimo, apskaitos, marketingo ir klientų aptarnavimo srityse.
 • Traineeship offers in Business administration, Accounting, Marketing and Customer Relations
 • More information: http://obelis.net/
  • DVAG (Vokietija / Germany) 
 • Praktikos pasiūlymas patarėjui finansų klausimais. Reikalinga gera vokiečių kalba. Trukmė: nuo 3 iki 6 mėn.
 • Internship offer for Financial advisor. Must be fluent in German. Duration: from 3 to 6 months
  • Tarptautinis Telematikos universitetas UNINETTUNO / The International Telematic University UNINETTUNO (Italija / Italy)  
 • Nuolat ieško praktikantų. Susidomėjusieji gali susisiekti el. paštu erasmus@uninettunouniversity.net
 • Constantly looking for trainees. You can contact them via e-mail erasmus@uninettunouniversity.net  
  • Trade Inn (Ispanija / Spain) 
 • Siūlo praktikos vietas studentams, kurie moka anglų, vokiečių, ispanų, prancūzų ir (ar) italų kalbas. Darbas su internetiniais sporto įrangos pardavimais.
 • Offering internships (selling sports equipment online) to students who have knowledge of English, German, Spanish, French and/or Italian languages in customer service field. 
  • Italijos ir Lietuvos prekybos rūmai / Italian-Lithuanian Chamber of Commerce (Roma, Italija / Rome, Italy) 
 • Ieško italų filologijos, vertimo, ekonomikos, vadybos, marketingo, tarptautinės prekybos, finansų ir politikos sričių studentų (trukmė: nuo 3 mėn.)
 • Looking for students of Italian philology, translation, economics, management, marketing, international trade, finance and politics (duration: minimum of 3 months)
  • International Management Group (IMG)  
 • Praktikos vieta viešojo administravimo srityje.
 • Internship offer in the field of public administration.
  • StartUp (Bratislava, Slovakija / Bratislava, Slovakia) 
 • Praktikos vietų pasiūlymas administravimo, kūrybinių industrijų srityse (trukmė 2-3 mėnesiai)
 • Internship offers in fields of administration and creative industry (duration 2-3 months)
  • Associacao Intercultural Amigos da Mobilidade (Barselosas, Portugalija / Barcelos, Portugal) 
 • Praktikos vietų pasiūlymai administracijos srityje 
 • Internship offers in the field of administration  
  • UN City (Kopenhaga, Danija / Copenhagen, Denmark)
 • Praktikos vietų pasiūlymai įvairiose srityse (trukmė 2-6 mėnesiai). Kontaktinis asmuo: margrete.eilertsen@undp.org
 • Internship offers in various fields (duration 2-6 months). Contact person: margrete.eilertsen@undp.org
  • The Apartamentos Marromar (Lanzarotė, Ispanija / Lanzarote, Spain) 
 • Praktikos vietų pasiūlymai turizmo srityje (trukmė 3, 6, 9 mėnesiai)
 • Interships offers in the field of tourism (duration 3, 6, 9 months)
  • International Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA) (Briuselis, Belgija / Brussels, Belgium) 
 • Praktikos vietų pasiūlymai verslo arba viešojo administravimo srityse
 • Internship offers in fields of business or public administration
 • siūlo praktikos vietą marketingo, verslo vadybos, medijos, komunikacijos, ekonomikos, viešųjų ryšių studentams (trukmė 3-6 mėnesiai)
 • Internship offers in fields of marketing, business management, media, communications, economics, public relations (duration 3-6 months)
  • Videoplugger (Londonas, Jungtinė Karalystė / London, the United Kingdom)  
 • Praktikos pasiūlymas pardavimų, marketingo srityje
 • An internship offer in the field of sales and marketing, digital media studies 
  • Rochus and Beatrice Mummert Foundation (Vokietija / Germany)
   
 • Praktikos pasiūlymas ekonomikos, verslo administravimo, turizmo srityse (trukmė 4-5 mėn.)
 • An internship offer in fields of economics, business administration and tourism (duration 4-5 months)
  • DOREA Educational Institute (Kipras / Cyprus) 
 • Praktikos vietos tinkamos verslo, ekonomikos ir informatikos, taip pat anglų kalbos studijų studentams
 • Internship offers in the fields of business, ecomonics, IT, philology, mathematics
  • ISPO (Londonas, Jungtinė Karalystė / London, the United Kingdom) 
 • Praktikos vietų pasiūlymai 
 • Internship offers in marketing, tourism, logistics, IT, business fields
  • Zone Residential (Londonas, Jungtinė Karalystė / London, the United Kingdom) 
 • Praktikos pasiūlymas verslo vadybos srityje
 • An internship offer in the field of business management 
  • Resourcing Ltd. (Londonas, Jungtinė Karalystė / London, the United Kingdom
 • Praktikos vietų pasiūlymai žmogiškųjų išteklių srityje (trukmė 16 savaičių)
 • Internship offers in recruitment and HR field (duration 16 weeks)
  • Įvairios įmonės / Various companies (Graikija, Greece) 
 • Praktikos vietų pasiūlymai IT, komunikacijos, pardavimų, turizmo, marketingo, vadybos, vertimo ir kt. srityse (trukmė įvairi: nuo 3-12 mėnesių)
 • Internship offers in IT, sales, tourism, marketing, marketing, management, translations and other fields (duration varies from 3 up to 12 months)
  • Language Trainers (Braitonas, Jungtinė Karalystė / Brighton, the United Kingdom) 
 • Praktikos vietų pasiūlymas marketingo, filologijos srityse (trukmė - ne mažiau kaip 4 mėnesiai)
 • Internship offer in fields of marketing or philology (duration - minimum of 4 months)
  • Transporeon (Vokietija / Germany) 
 • Praktikos pasiūlymas filologijos, komercinės kalbos, verslo administravimo ar logistikos studentams 
 • Internship offer in fields of philology, commercial languages, business management or logistics (duration: minimum of 3 months)
  • PGS (Žešuvas, Lenkija / Rzeszow, Poland) 
 • Praktikos pasiūlymas IT srityje (trukmė 3-12 mėnesių)
 • Internship offer in the field of IT (duration 3-12 months)
  • Association of European Elections Officials (Vengrija / Hungary) 
 • Praktikos pasiūlymai administracijos, renginių organizavimo, vertimo srityse (trukmė 3-12 mėnesių)
 • Internship offer in fields of administration, event management, translation (duration 3-12 months)
  • Zagroda (Krokuva, Lenkija / Cracow, Poland) 
 • Praktikos pasiūlymai filologijos, logistikos, tarptautinės komunikacijos srityse
 • Internship offer in fields of philology, logistics, international communication
  • SAP (Dublinas, Golvėjus, Airija / Dublin, Galway Ireland) 
 • Praktikos pasiūlymai IT srityje (trukmė 6 mėnesiai)
 • Internship offer in the field of IT (duration 6 months)


  Praktikų skelbimus nuolat atnaujina MRU Tarptautiškumo tarnyba / Traineeship offers are updated by MRU International Office       
  El.p./ E-mail: exchange@mruni.eu 

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747