Naujienos

Absolventų praktika

skaidre14


Atrankoje judumui absolventų praktikoms gali dalyvauti visų pakopų laipsnį suteikiančių nuolatinių ir ištęstinių studijų universiteto studentai, studijuojantys paskutinį studijų semestrą, kurių praktika (ne ilgesnė negu 4 mėnesių trukmės*) vyks pabaigus studijas universitete.

Privalu atkreipti dėmesį, kad atrankoje gali dalyvauti ir studentai, kurie ankščiau buvo išvykę studijoms ir/ar praktikai pagal Erasmus programą, jeigu bendras jų studijų ir/ar praktikos pagal Erasmus programą laikotarpis sudėjus su nauju planuojamu judumo praktikoms laikotarpiu toje pačioje studijų pakopoje neviršys 12 mėnesių.

DĖMESIO!! Paskutiniojo studijų semestro studentai, norintys atlikti absolventų praktiką, privalo teikti paraiškas dalyvauti atrankoje judumui praktikai ir būti atrinkti dar iki universiteto baigimo dienos. Plačiau apie dalyvavimą atrankoje - "Dalyvauti atrankoje". Praktika nebūtinai privalo prasidėti sekančią dieną po universiteto baigimo, tačiau ne vėliau kaip 10 mėn. po studijų baigimo (jei planuojamas praktikos laikotarpis - 2 mėn.).

DĖMESIO!! Baigus studijas Jūs netenkate apdraustojo privalomu sveikatos draudimu valstybės lėšomis asmens statuso ir turėsite savarankiškai mokėti privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas. Daugiau informacijos visais PSD įmokų mokėjimo tvarkos klausimais gali suteikti Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
STUDENTAI, KURIE BAIGIA STUDIJAS 2019 M. BIRŽELIO MĖN., UŽPILDYTĄ PARAIŠKĄ STUDIJŲ KNYGELĖJE ATRANKAI TURI PATEIKTI IKI 2019 M. BIRŽELIO 20 D. (IMTINAI)

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747