Doktorantūros studijosDoktorantūra apima doktorantūros studijas, kryptingus mokslinius tyrimus, tyrimų rezultatų skelbimą moksliniuose leidiniuose bei renginiuose, disertacijos rengimą bei gynimą. Priklausomai nuo studijų formos doktorantūros studijų trukmė kinta: nuolatinės studijos trunka keturis metus, išęstinės studijos - šešis metus. Taip pat yra galimybė mokslo daktaro laipsnį įgyti eksternu - savarankiškai parengus daktaro disertaciją arba pateikus publikuotą mokslinę monografiją bei išlaikius doktorantūros egzaminus.

Teisės mokslo krypties doktorantūros studijų planas  

Studijų dalykų aprašai

Mokslo tyrimų metodologija (MRU) / Socialinių tyrimų metodologija (VDU)
Teisės filosofijos problemos (MRU)   / Mokslo filosofija (VDU)
Administracinės teisės problemos
Administracinio proceso teisės problemos
Baudžiamosios teisės problemos
Baudžiamojo proceso teisės problemos
Bioteisės problemos
Civilinės teisės problemos
Civilinio proceso problemos
Elektroninių ryšių teisės problemos
Europos Sąjungos teisės problemos
Informatikos teisės problemos
Konstitucijos aiškinimo problemos
Kriminalistikos problemos
Kriminologijos problemos
Tarptautinės privatinės teisės problemos
Tarptautinės viešosios teisės problemos
Teisės istorijos problemos
Teisės teorijos problemos
Teisinė mediacija
Teisės sociologijos problemos
Verslo teisės problematika
Edukologija
Mokslo ir studijų politika
Mokslo kultūra ir etika
Projektų vadyba
Retorika


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747