Leidiniai referuojami tarptautinėse duomenų bazėse

 

„Bibliotekos aktualijų“ archyvas

Lietuvos mokslinių periodinių leidinių sąrašas su papildomais duomenimis
(Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka) 

 

Clarivate Analytics Web of Science prenumeruojama VU ir KTU. Šių universitetų bibliotekų skaitytojai gali naudotis nuotoline prieiga tik iš namų, ne iš kitų universitetų, aukštųjų mokyklų, institutų kompiuterių.

Nuotolinė prieiga prie Clarivate Analytics

Į Clarivate Analytcs duomenų bazes įtrauktų žurnalų paieška:

Clarivate Analytics Master Journal List

Master Book List


http://www.scopus.com


Citavimo informacijos duomenų bazė
Scopus žurnalų paieška - Journal metrics

Nemokama Scopus Author Preview paieška

Pasaulio periodinių leidinių bibliografinė duomenų bazė
Naudotis gali nacionalinės bibliotekos prisiregistravę vartotojai
Informacija apie leidėjų autorių teisių politiką ir leidėjų nuostatos
dėl autorių straipsnių kaupimo institucinėse talpyklose

 

Užsienio leidiniai tarptautinėse duomenų bazėse

Centrinės ir Rytų Europos šalių leidinių archyvas

Visateksčių  dokumentų paieška

VINITI

Žurnalų paieška pagal DOI numerį
(digital object identifier - skaitmeninio objekto
identifikatorius)

Elektroninių žurnalų duomenų bazėse paieška 


Mykolo Romerio universiteto prenumeruojamos ir atviros prieigos užsienio duomenų bazės


Mokslinės informacijos duomenų bazė – organizuotų duomenų (faktų, bibliografinių duomenų, dokumentų, straipsnių ir kt.) visuma, kur pagal nustatytas sąlygas numatyti bendrieji duomenų aprašymo, laikymo ir naudojimo principai. Duomenų bazėje esantys duomenys yra susisteminti ir sutvarkyti taip, kad būtų lengva atlikti informacijos paiešką ir naudoti surastus informacijos šaltinius. Duomenų bazėje informacija yra taip organizuota, kad kompiuterio programa galėtų greitai atrinkti pageidaujamus duomenų segmentus. Paprastai duomenų bazėje esantys duomenys dedami į atskirus laukus. Kiekvienas laukas pildomas ir jame saugoma tam tikros rūšies informacija.
Duomenų bazės kaupia informaciją apie žurnalų straipsnius, konferencijų pranešimus, laikraščių straipsnius, knygų apžvalgas, garso ir vaizdo dokumentus, grafinius dokumentus, žemėlapius ir kt. dokumentus. Duomenų bazėse gali būti pateikiama tik dokumentus aprašanti informacija arba patys dokumentai, taip pat papildoma informacija: bibliografinė informacija, santraukos, citavimo duomenys, dalykiniai terminai, reikšminiai žodžiai, viso teksto dokumentai ir kt. 
Remiantis mokslinės produkcijos vertinimo metodika, mokslinėmis duomenų bazėmis nelaikomi elektroniniai bibliotekų katalogai, leidyklų ir knygynų duomenų bazės, populiarios (skirtos ne mokslo ar profesinei auditorijai) informacijos duomenų bazės.

Šaltinis: Dr. G. Tautkevičienė. Elektroniniai mokslo informacijos šaltiniai ir interaktyvios technologijos //  Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais (duomenų bazėmis). 2 modulis [interaktyvus]. 2010. ISBN 978-609-95149-1-8. P.  78-97. Prieiga per internetą <http://www.lmba.lt/node/8178>


Populiariausių tarptautinių mokslinių duomenų bazių sąrašas.  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747