Studijų dalykai


Studijų programos smulkus aprašas                                                 
Nuolatinės studijos

Ištęstinės studijos


Studijų dalykų išdėstymas   

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SM919M108102

Atskirų rūšių nusikalstamų veikų kriminalistinė charakteristika ir jų tyrimo problemos

6

SM919M108104

Ekspertologija

3

SM919M108101

Įrodymų teorija

6

SM919M108103

Nusikalstamų veikų kvalifikavimo teorinės ir praktinės problemos

9

SM919M108105

Nusikalstamų veikų padarymo teisinės pasekmės

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SM919M108108

Atskirų nusikalstamumo rūšių kriminologinė charakteristika

6

SM919M108109

Baudžiamojo proceso ypatumai tiriant ir nagrinėjant atskirų kategorijų bylas

6

SM919M108107

Ekonominių, finansinių ir elektroninėje erdvėje vykdomų nusikalstamų veikų tyrimo ir kvalifikavimo problemos

6

SM919M108110

Tarptautinė baudžiamoji teisė ir bendradarbiavimas baudžiamajame procese

6

SM919M108106

Viktimologija

6

2 KURSAS

30

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SM919M108111

Magistro baigiamasis darbas

6

SM919M108112

Magistro baigiamasis darbas

12

SM919M108113

Magistro baigiamasis darbas

12


PROF. DR. OLEGAS FEDOSIUKAS
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas
Baudžiamosios teisės ir proceso instituto profesorius
Studijų dalykai:
Nusikalstamų veikų kvalifikavimo teorinės ir praktinės problemos;
Ekonominių, finansinių ir elektroninėje erdvėje vykdomų nusikalstamų veikų tyrimo ir kvalifikavimo problemos

PROF. DR. RIMA AŽUBALYTĖ
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja
Baudžiamosios teisės ir proceso instituto profesorė
Studijų dalykai:
Baudžiamojo proceso ypatumai tiriant ir nagrinėjant atskirų kategorijų bylas;
Magistro baigiamasis darbas

 
PROF. DR. VIDMANTAS EGIDIJUS KURAPKA
Baudžiamosios teisės ir proceso instituto profesorius
Studijų dalykai:
Atskirų rūšių nusikalstamų veikų kriminalistinė charakteristika ir jų tyrimo problemos;
Ekspertologija
PROF. DR. RAIMUNDAS JURKA
Baudžiamosios teisės ir proceso instituto profesorius
Advokatas
Studijų dalykai:
Ekonominių, finansinių ir elektroninėje erdvėje vykdomų nusikalstamų veikų tyrimo ir kvalifikavimo problemos;
Tarptautinė baudžiamoji teisė ir bendradarbiavimas baudžiamajame procese
PROF. DR. ROMUALDAS DRAKŠAS
Baudžiamosios teisės ir proceso instituto profesorius
Advokatas
Studijų dalykas:
Nusikalstamų veikų padarymo teisinės pasekmės
DOC. DR. ANDRIUS NEVERA
Baudžiamosios teisės ir proceso instituto docentas
Advokatas
Studijų dalykas:
Tarptautinė baudžiamoji teisė ir bendradarbiavimas baudžiamajame procese
DOC. DR. TOMAS GIRDENIS
Baudžiamosios teisės ir proceso instituto docentas
Studijų dalykas:
Nusikalstamų veikų kvalifikavimo teorinės ir praktinės problemos
DOC. DR. ALFREDAS KIŠKIS
Baudžiamosios teisės ir proceso instituto docentas
Studijų dalykai:
Viktimologija;
Atskirų nusikalstamumo rūšių kriminologinė charakteristika

DOC. DR. ROKAS USCILA
Baudžiamosios teisės ir proceso instituto docentas
Studijų dalykas:
Viktimologija;
Atskirų nusikalstamumo rūšių kriminologinė charakteristika