MYKOLO ROMERIO TEISĖS MOKYKLA

Studijų programos kryptisTeisė
Valstybinis kodas6211KX016
Suteikiama kvalifikacijaTeisės magistras
Studijų trukmė

Nuolatinės studijos Vilniuje (1,5 m.) - vykdomos darbo dienomis nuo 16.15 val. iki 21.10 val. Dalis paskaitų ir seminarų, negalintiems atvykti, transliuojamos realiu laiku ("online") pagal patvirtintą tvarkaraštį.

Ištęstinės studijos Vilniuje (2 m.)- vykdomos penktadieniais nuo 18 val. ir šeštadieniais nuo 9 val. Penktadieniais užsiėmimai vykdomi nuotoliniu būdu virtualioje studijų aplinkoje “Moodle”. Šeštadieniais užsiėmimai vyksta universitete.


Ištęstinės studijos Kaune
(2 m.)- vykdomos penktadieniais nuo 18 val. ir šeštadieniais nuo 9 val. iki 16.15 val.
Penktadieniais užsiėmimai vykdomi nuotoliniu būdu virtualioje studijų aplinkoje “Moodle”.  Šeštadieniais užsiėmimai vyksta universitete.

Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina (2020 m.)Nuolatinės - 1312 eurų už semestrą, ištęstinės - 984 eurų už semestrą.

NENUOBODŽIOS, KOKYBIŠKOS BEI DINAMIŠKOS TEISĖS MAGISTRANTŪROS STUDIJOS – BAUDŽIAMOJI TEISĖ IR KRIMINOLOGIJA:

 • programos turinys - integralus ir kompleksiškas: įgysite aukšto lygio baudžiamosios justicijos krypties teisės žinių ir įgūdžių;
 • dėstomais studijų dalykais studentams siekiama gilinti baudžiamojo proceso teisės, baudžiamosios teisės, kriminalistikos ir kriminologijos mokslų žinias, suformuoti studentų įgūdžius, gebėjimus savarankiškai identifikuoti ir spręsti teisinio reguliavimo bei teisės taikymo problemas;
 • įgysite konkurencinį pranašumą rinkoje - puikiai išmanysite ne tik nacionalinę baudžiamosios justicijos teisę, bet ir Tarptautinę baudžiamąją teisę bei bendradarbiavimo baudžiamajame procese ypatumus.
 • studijų dalykus dėstys kompetentingi dėstytojai: teisėjai, advokatai, teisės mokslininkai. Jų skaitomos paskaitos – įdomios, o vedami seminarai – nenuobodūs!
 • įgiję teisės magistro kvalifikaciją turėsite teisę įstatymų nustatyta tvarka pretenduoti į teisėjo, advokato, prokuroro, notaro, antstolio pareigas, dirbti įvairaus pobūdžio aukščiausios kvalifikacijos teisinį darbą valstybės ir privačiose institucijose.

Remiantis naujausiais MOSTA duomenimis (2015-2017 m.) virš 82% MRU teisės absolventų įsidarbina per 12 mėnesių po baigimo ir tai yra geriausias rezultatas tarp Lietuvos universitetų.

ĮGYTA KVALIFIKACIJA absolventui suteikia teisę įstatymų nustatyta tvarka pretenduoti į teisėjo, advokato, prokuroro, notaro, antstolio pareigas, dirbti įvairaus pobūdžio aukščiausios kvalifikacijos teisinį darbą valstybės ir privačiose institucijose.
Taip pat teisės magistro laipsnis suteikia galimybę tęsti studijas doktorantūroje siekiant įgyti socialinių mokslų srities teisės mokslo krypties daktaro laipsnį.STUDIJŲ PROGRAMAI VADOVAUJA
Studijų programos vadovė - prof. dr. Jolanta Zajančkauskienė
El. paštas zajan@mruni.eu, tel. 8(5) 2174584

Ateities g., 20, Vilnius, V-515 kab.
2004 m. spalio 18 d. Jolanta Zajančkauskienė apgynė socialinių mokslų srities teisės mokslų krypties daktaro disertaciją „Baudžiamasis procesas dėl nusikalstamų veikų, kuriomis įtariami (kaltinami) asmenys su fiziniais ar psichikos trūkumais (sutrikimais)“ ir jai suteiktas daktaro mokslo laipsnis. 2012 m. gegužės 31 d. jai suteiktas Mykolo Romerio universiteto socialinių mokslų srities docento pedagoginis vardas. Šioje programoje prof. dr. Jolanta Zajančkauskienė dėsto studijų dalyką „Specifinės baudžiamojo proceso rūšys“. Mokslinių interesų kryptys – asmens neįgalumas ir procesinės garantijos bei specialiosios žinios baudžiamajame procese, priverčiamųjų medicinos priemonių taikymas. Prof. dr. Jolanta Zajančkauskienė yra daugelio mokslinių straipsnių, mokslo studijų, mokymo priemonių baudžiamojo proceso klausimais autorė.STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOS KARJEROS GALIMYBĖS


 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747