MYKOLO ROMERIO TEISĖS MOKYKLA

Studijų programos kryptisTeisė
Valstybinis kodas6211KX016
Suteikiama kvalifikacijaTeisės magistras
Studijų trukmėnuolatinės studijos - 1,5 m. Paskaitos ir seminarai vyks pirmadieniais – penktadieniais, paprastai nuo 16.20 ar 18.00 val.);
ištęstinės studijos – 2 metai. Paskaitos ir seminarai vyks penktadieniais – šeštadieniais. Paprastai penktadieniais dauguma paskaitų bus skaitomos virtualioje studijų aplinkoje (Moodle), todėl paskaitas galėsite stebėti nuotoliniu būdu. Tik maža dalis paskaitų vyks penktadieniais nuo 18 val. Šeštadieniais paskaitos ir seminarai vyks universitete, paprastai nuo 8.00 ar 19.40 val. (Galimos studijosVilniuje ir Kaune)
Studijų kalba
Lietuvių


Teisės (specializacija – baudžiamoji teisė ir kriminologija) magistrantūros studijų programa pripažinta patraukliausia 2015/2016 s. m. programa MRU:

„Už gausų studijuojančių būrį, puikų profesionalių dėstytojų kolektyvą ir lyderių išugdymą.“

 • Įgysite aukšto lygio baudžiamosios justicijos krypties teisės žinių ir įgūdžių – programos turinys yra integralus ir kompleksiškas, programoje dėstomais
  dalykais studentams siekiama gilinti baudžiamojo proceso teisės, baudžiamosios teisės, kriminalistikos ir kriminologijos mokslų žinias, suformuoti studentų įgūdžius teisės taikymui praktikoje ir gebėjimus savarankiškai identifikuoti ir spręsti teisinio reguliavimo bei teisės taikymo problemas.
 • Įgysite konkurencinį pranašumą rinkoje - puikiai išmanysite ne tik nacionalinę baudžiamosios justicijos teisę, bet ir Tarptautinės baudžiamosios teisės ir bendradarbiavimo baudžiamajame procese aspektus.
 • Studijų dalykus dėstys kompetentingi dėstytojai: teisėjai, advokatai, teisės mokslininkai.

ĮGYTA KVALIFIKACIJA absolventui suteikia teisę įstatymų nustatyta tvarka pretenduoti į teisėjo, advokato, prokuroro, notaro, antstolio pareigas, dirbti įvairaus pobūdžio teisinį darbą valstybės ir privačiose institucijose.


STUDIJŲ PROGRAMAI VADOVAUJA
Studijų programos vadovė - prof. dr. Jolanta Zajančkauskienė
El. paštas zajan@mruni.eu, tel. 8(5) 2174584

Ateities g., 20, Vilnius, V-515 kab.
2004 m. spalio 18 d. Jolanta Zajančkauskienė apgynė socialinių mokslų srities teisės mokslų krypties daktaro disertaciją „Baudžiamasis procesas dėl nusikalstamų veikų, kuriomis įtariami (kaltinami) asmenys su fiziniais ar psichikos trūkumais (sutrikimais)“ ir jai suteiktas daktaro mokslo laipsnis. 2012 m. gegužės 31 d. jai suteiktas Mykolo Romerio universiteto socialinių mokslų srities docento pedagoginis vardas. Šioje programoje prof. dr. Jolanta Zajančkauskienė dėsto studijų dalyką „Baudžiamojo proceso ypatumai tiriant ir nagrinėjant atskirų kategorijų bylas“. Mokslinių interesų kryptys – asmens neįgalumas ir procesinės garantijos bei specialiosios žinios baudžiamajame procese, priverčiamųjų medicinos priemonių taikymas. Prof. dr. Jolanta Zajančkauskienė yra daugelio mokslinių straipsnių, mokslo studijų, mokymo priemonių baudžiamojo proceso klausimais autorė.STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOS KARJEROS GALIMYBĖS


 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747