VIEŠOJO VALDYMO IR VERSLO FAKULTETAS

Studijų programos kryptisPolitikos mokslai
Valstybinis kodas6211JX074
Suteikiama kvalifikacijaSocialinių mokslų magistras (Politikos mokslų krypties)
Studijų trukmėNuolatinės studijos - 1,5 m. Nuolatinės studijos vykdomos darbo dienomis nuo 18 val.
Ištęstinės studijos  - 2 m. Ištęstinės studijos vykdomos penktadieniais nuo 18 val. ir šeštadieniais nuo 9 val. 
Visos paskaitos ir dalis seminarų, negalintiems atvykti  transliuojamos realiu laiku  ("online") pagal patvirtintą tvarkaraštį.
Studijų kalba   
Lietuvių kalba
Studijų kaina (2020 m.)Nuolatinės - 1312 eurų už semestrą, ištęstinės - 984 eurų už semestrą

Studijų programos tikslas

Parengti analitiškai ir kritiškai mąstančius specialistus, gebančius pagrįstai (remiantis tyrimais) ir aktyviai dalyvauti sveikatos politikos formavime ir jos įgyvendinime: sveikatos politikos koncepcijų, strategijų ir programų kūrime, visuomenės sveikatos vertinime ir stebėsenoje, sveikatos sistemos įstaigų valdyme (finansų ir atsakomybės paskirstyme, žmogiškųjų išteklių, sveikatos priežiūros kokybės planavime ir valdyme).

Studijų išskirtinumas

Ryškus studijų programos tarpdisciplininis pobūdis, orientuotas ne į biomedicininius, o į socialinius mokslus: integruojant  teisės, ekonomikos, socialinės politikos, vadybos, viešojo administravimo sritis. Yra rengiami plataus požiūrio specialistai, suprantantys kaip integruoti sveikatos kaip vienos iš viešųjų ir integruotų politikų Lietuvoje ir ES, specifiką ir gebantys ją formuoti bei įgyvendinti.

Programa orientuota į praktinę veiklą, siekiant paruošti Lietuvos sveikatos sektoriui bei valstybės tarnybai sveikatos politikos formavimą ir jos įgyvendinimą (vadybą ir valdymą) gerai išmanančius specialistus. Jai įgyvendinti yra sutelkta aukšto lygio dėstytojų - mokslininkų ir specialistų praktikų - komanda.

Asmenys, įgiję politikos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį pagal šią studijų programą, gali dirbti: sveikatos politiką formuojančiose, koordinuojančiose bei vykdančiose institucijose, nevyriausybinėse organizacijose, vadovaujančiose pareigose valstybinėse ir privačiose sveikatos priežiūros įstaigose, pvz Sveikatos apsaugos ministerijos ir jos pavaldžiose įstaigose, valstybinėse ir privačiose ligoninėse, poliklinikose, pirminės sveikatos priežiūros įstaigose, visuomenės sveikatos biuruose.

Studijų kokybę garantuoja

  • Kompetentingi dėstytojai-ekspertai, apjungiantys savo veikloje akademinius pasiekimus, mokslinius tyrimus bei sėkmingą sveikatos priežiūros, medicinos ir administravimo  praktiką;
  • Orientacija ne tik į žinias, bet ir į praktinę veiklą;
  • Išskirtinis ir individualus dėmesys kiekvienam studentui;
  • Patogus ir inovatyvus studijavimo būdas ir priemonės.   
Programos iniciatorė ir lyderiaujanti dėstytoja - prof. dr. HP Danguolė Jankauskienė yra Mykolo Romerio universiteto profesorė  sveikatos politikos ir vadybos  programos destytoja bei Sveikatos tyrimų laboratorijos vadovė taip pat Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų direktorė medicinai ir slaugai. Ji yra  buvusi  ilgametė Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto, PSO bei Europos Komisijos ASISP projekto ekspertų grupės narė. Šiuo metu yra ES III visuomenės sveikatos programos projektų vertintoja. Prof. dr. D. Jankauskienė dalyvavo daugelyje Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektų, ji yra MRU mokslinio žurnalo „Sveikatos politika ir valdymas“ redaktorių kolegijos pirmininkė, mokslo žurnalų „Visuomenės sveikata ir „Medicinos teorija ir praktika“ redkolegijos narė.

Programos vadovė - doc. dr. Rūta Dačiulytė (el. p. daciulyte@mruni.eu). Kreipkitės visais su studijomis šioje programoje susijusiais klausimais.


STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOS KARJEROS GALIMYBĖS   Grįžti į Fakulteto programų sąrašą


Raimonda Urbietienė

IV-309 kab. 
Tel. (8 5) 2714 575
El. p.: raimonda@mruni.eu
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747