ŽMOGAUS IR VISUOMENĖS STUDIJŲ FAKULTETAS

EDUKOLOGIJOS IR SOCIALINIO DARBO INSTITUTAS

Studijų programos kryptisSocialinis darbas
Valstybinis kodas6281JX003
Suteikiama kvalifikacijaSocialinių mokslų magistras (Socialinio darbo krypties)
Studijų trukmėNuolatinės studijos  - 1,5 m.
Dėl Covid-19 situacijos studentams sudaroma galimybė pirmame semestre studijuoti nuotoliniu būdu: užsiėmimai transliuojami realiu laiku (“online”) pagal patvirtintą tvarkaraštį, sudaroma nuotolinių atsiskaitymų galimybė.
Studijų kalba   
Anglų  
Studijų kaina (2020 m.)1312 eurų už semestrą

Studijų programos tikslas - parengti aukštos asmeninės ir profesinės kompetencijos socialinio darbo magistrus, gebančius tarpkultūriniame lygmenyje dirbti su vaikais ir jaunimu, atlikti mokslinius tyrimus, analizuojant vaikų ir jaunimo socialines problemas; organizuoti socialinį darbą ir paslaugų teikimą, taikant naujausių tyrimų rezultatus, ieškant efektyviausių šių problemų sprendimo būdų, nuolat reflektuoti, vertinti savo profesinę veikla ir numatyti šios veiklos tobulinimo galimybes.

Kaip vyksta studijos?
• Intensyvūs kursai vyks abejuose universitetuose:
I semestras Vilniuje (2 savaitės MRU), pradžia rugsėjo 17 d.
II semestras Rygoje (10 dienų RSU), vasario mėn.,
III semestras Vilniuje (1 savaitė MRU), rugsėjo mėn.
• Visi studijų dalykai turi savo elektronines studijų aplinkas:: MRU: (http://moodle.mruni.eu) ir RSU (https://learning.rsu.lv)
• Anksčiau studijuoti tos pačios studijų pakopos studijų dalykai gali būti įskaityti, jei sutampa studijų dalyko apimtis ir turinys
• Esant poreikiui, galima studijuoti pagal individualų studijų grafiką
• Studijų metu yra galimybė išvykti pagal ERASMUS studentų mobilumo programą

Programos išskirtinumas:
• jungtinė tarptautinė, vykdoma kartu su Rygos Stradinio universitetu
• studijos vyksta intensyvių kursų būdu, anglų kalba
• vienintelė Lietuvoje socialinio darbo studijų krypties programa, kuri rengia specialistus projektuoti, diegti ir plėtoti šiuolaikines socialinio darbo technologijas dirbant su vaikais ir jaunimu, turinčius unikalias kompetencijas atitinkančias ES veiksmų kryptis ir gebančius priimti naujus sprendimus globalizacijos ir ekonominio nestabilumo kontekste.


Programos absolventai galės dirbti:
           Įgiję socialinio darbo su jaunimu jungtinį magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys galės dirbti tiriamąjį ir socialinį darbą su vaikais ir jaunimu visose socialines paslaugas teikiančiose institucijose, gebės projektuoti, diegti ir plėtoti šiuolaikines socialinio darbo strategijas tarptautinėje darbo rinkoje ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Programos absolventai, kaip kvalifikuoti socialinio darbo su vaikais ir jaunimu specialistai, galės realizuoti savo karjeros užduotis:
• vaikų ir jaunimo dienos centruose, ypač kaip dirbantys su vaikais ir jaunimu iš sunkumus patiriančių šeimų
• nepilnamečių justicijos institucijose, kaip socialinių paslaugų nusikalstantiems vaikams ir jaunimui teikėjai
• įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėse
• gerinant socialinio darbo su migrantais kokybę
• plėtojant profesinio orientavimo paslaugas vaikams ir jaunimui
• plėtojant universalius daugiafunkcinius centrus
Programos metu įgytos žinios ir įgūdžiai leidžia absolventams spręsti minėtus vaikų ir jaunimo poreikius, ir planuoti, organizuoti, valdyti ir vertinti socialinio darbo procesą skirtingose daugiakultūrinėse aplinkose taip pat tęsti akademinę karjerą aukštosiose mokyklose bei stoti į trečiosios studijų pakopos (doktorantūros) studijas


Studijų programos vadovė
dr. Raminta Bardauskjienė
el. p. raminta@mruni.eu
 

Tarptautinių mainų galimybės


STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOS KARJEROS GALIMYBĖS
 

  
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747