VIEŠOJO VALDYMO FAKULTETAS

Studijų programos kryptisViešasis administravimas
Valstybinis kodas6121LX054
Suteikiama kvalifikacijaViešojo administravimo bakalauras (Viešojo administravimo krypties)
Studijų trukmėNuolatinės studijos  - 3 m., ištęstinės studijos - 4,5 m. Ištęstinės studijos vyksta sesijomis. Įžanginės paskaitos sesijos metu (2-3 savaitės) organizuojamos dažniausiai nuo 14.30 val. Dalis paskaitų, negalintiems atvykti,  transliuojamos realiu laiku ("online")  pagal patvirtintą tvarkaraštį. 
Studijų kalba   
Lietuvių   
Studijų kaina (2020 m.)
Nuolatinės - 834 eurų už semestrą, ištęstinės - 556 eurų už semestrą

„Viešojo administravimo studijos - norintiems kurti savo ir Lietuvos valstybės ateitį“

Viešojo administravimo studijos – tai mokslas apie valstybės valdymą. Studijų metu įgyjamų kompetencijų sritys: viešoji teisė, viešoji politika, valstybės tarnyba, lyderystė, personalo vadyba, finansų valdymas, viešieji pirkimai, strateginis ir projektų valdymas, viešieji ryšiai ir marketingas, e-valdžia ir kt.

Verta pasižiūrėti - VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO STUDIJOS (parengė Viešojo administravimo studentų klubas) 

Ar žinojai, kad:

 • Viešojo administravimo studijos Mykolo Romerio universitete (MRU) – populiariausios Viešojo administravimo krypties studijos Lietuvoje.
 • Studijuoti Tau padės kompetentingi dėstytojai, mokslininkai, kurie yra ne tik teoretikai, bet ir įdomūs, patyrę praktikai.
 • MRU Vilniuje vienintelis universitetas suteikiantis Viešojo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
 • Studijos betarpiškai susietos su Lietuvos viešojo valdymo poreikiais ir naujausiomis tendencijomis (bendradarbiaujama ir kartu kuriamos studijos su LR Vyriausybės kanceliarija; Vidaus reikalų, Socialinės apsaugos ir darbo bei kitomis ministerijomis; Valstybės tarnybos departamentu; Savivaldybių administracijomis ir t.t.). Studijų programa susieta su Valstybės tarnyboje diegiamu Valstybės tarnautojų kompetencijų modeliu. Pažymėtina, kad studijų turinys labiausiai atitinka valstybės tarnybos pareigybių reikalavimams.
 • Studijų metu Tau bus suteikta galimybė gilinti savo žinias tarptautiniu mastu: galėsi studijuoti ar atlikti praktikas užsienyje; dalyvauti žinomų pasaulio viešojo administravimo mokslininkų paskaitose. Pavyzdžiui, 2018 m. pavasario semestre paskaitas viešojo administravimo studentams skaitė: Prof. dr. David Schultz, Hamline University, JAV; prof. dr. Michiel de Vries, Radboud University, Nyderlandai; doc. dr. Robert Gawlowski, WSB University, Lenkija ir kt. (daugiau informacijos čia)

Viešojo valdymo studentų klubas (transformavosi iš Viešojo administravimo studentų klubo)

Jei esi itin veiklus, siekiantis aukščiausių kokybės standartų bei geriausių asmeninių rezultatų, Viešojo valdymo studentų klubas kviečia jungtis prie savo komandos ir tapti ateities lyderiu!

Ką veikia Viešojo valdymo studentų klubo nariai?
1.    Organizuoja renginius studentams ir dėstytojams. Naujausia iniciatyva – Protmūšis.
2.    Organizuoja diskusijas: pavyzdžiui, „Šauktinių kariuomenė ar karinio parengimo kursai?“.
3.    Dalyvauja susitikimuose su vizituojančiais dėstytojais. Vienas įsimintiniausių susitikimų, - draugiškas pokalbis ir kontaktų užmezgimas su viešojo administravimo guru prof. dr. B. Guy Peters.
4.    Skatina solidarumą. Kartu su kitais universiteto darbuotojais bei studentais organizuotas renginių ciklas „The S week“.
5.    Gilina savo bei kitų studentų žinias. Iniciatyva – Protmūšis.
6.    Padeda studentams tinkamai startuoti bakalauro baigiamajame darbe. Organizuota vieša paskaita apie bakalaurinių darbų rašymą.
7.    Organizuoja vizitus į viešąsias institucijas.
8.    Yra Viešojo valdymo fakulteto studentų balsas pokalbiuose su dėstytojais bei administracijos darbuotojais.
9.    Klubo nariai atsakingi už Viešojo administravimo ir kitų studijų programų plėtrą: aplankyta daugybė Lietuvos mokyklų.

  Trumpai apie studijas - VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO STUDIJŲ LANKSTINUKAS

  Informacija apie LYDERYSTĖS AKADEMIJĄ

  Studijų programos vadovas - prof. dr. Andrius Stasiukynas (el. p. stasiukynas@mruni.eu).
  A. Stasiukynas turi sukaupęs praktinės ir teorinės patirties viešojo administravimo bei nevyriausybinių organizacijų vystymo srityse. Nuo 2006 m. dirba akademinį darbą Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo institute. Profesorius 2010 m. apsigynė disertaciją vadybos ir administravimo kryptyje, yra publikavęs nemažai mokslinių straipsnių Lietuvos bei užsienio recenzuojamuose moksliniuose žurnaluose, dažnai dalyvauja ir skaito pranešimus nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, taip pat dalyvauja ekspertinių darbo grupių veikloje, vertinant ir tobulinant politinę, vadybinę bei teisinę viešojo valdymo sistemos aplinką.

  STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOSKARJEROS GALIMYBĖS


  Viešojo administravimo instituto dėstytojai ČIA

  Programos dėstytojai pasisako apie viešąjį valdymą ČIA

  Studijų programos studentų sukurtas filmukas apie studijas ir Viešąjį administravimą ČIA

  Studijų programos vadybininkė

  Rima Marytė Tumėnienė

  V-509 kab. (Ateities g.20)
  Tel. (8 5) 2714 683
  El. p.: rimat@mruni.eu


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747