Veiklos auditas


Studijų trukmė: 2 metai, iš kurių 1,5 metų vyksta studijos ir 0,5 metų rašomas magistro baigiamasis darbas (MBD). MBD parašius per 1,5 metų, yra galimybė jį ginti anksčiau.      

Paskaitų tvarkaraštis: studijos vykdomos darbo dienomis nuo 18 val. iki 21 val. (2 vakarai per savaitę) ir kas antrą šeštadienį (apie 6 val.).

Dalyvavimas paskaitose: gyvenantiems ne Vilniuje, užsiėmimai transliuojami tiesioginiu (on-line) režimu.

Studijų programos kryptis: Vadyba

Suteikiama kvalifikacija: Verslo vadybos magistras (Vadybos krypties)

 

Informacija apie studentų priėmimą (rasite čia)


Studijų programos aprašas: Ištęstinės studijos (lietuvių k.)
Studijų programos tikslas
- parengti kvalifikuotus ir motyvuotus veiklos audito specialistus, gebančius analizuoti ir profesionaliai vertinti viešojo ir privačiojo sektoriaus organizacijų veiklą, priimti pagrįstus sprendimus bei teikti pasiūlymus jos gerinimui; ugdyti kritinio mąstymo, mokslinių tyrimų, vadybines, teorinių ir praktinių naujovių inicijavimo ir vertinimo bei vertybines, etines kompetencijas, taikant vadybos, ekonomikos ir teisės mokslo sričių žinias.

Pagrindiniai studijų dalykai: Veiklos audito teorija ir praktika, Valdymo apskaitos teorija ir praktika, Finansų auditas, Programų ir projektų auditas, Atskirų veiklos sričių audito praktika, Kokybės vadyba ir auditas, Sprendimų priėmimo modeliavimas, Finansų ir mokesčių teisė, Mokslinis tiriamasis darbas. Programos dalykus dėsto aukštos kvalifikacijos mokslininkai. Dalis programos dėstytojų yra profesionalai, turintys dėstomus dalykus atitinkančią profesinės veiklos patirtį (atestuoti auditoriai, Valstybės kontrolės, Lietuvos auditorių rūmų specialistai). Derinant praktinę ir mokslinę bei akademinę patirtį studentams suteikiamos žinios, įgūdžiai ir kompetencijos ugdomose srityse. Programos dėstytojai yra aktyvūs tarptautinių konferencijų ir stažuočių dalyviai.

Įsidarbinimo galimybės: Įgyta vadybos magistro kvalifikacija absolventui suteikia teisę dirbti šalies ar užsienio viešojo administravimo organizacijose, verslo įmonėse, kitose viešojo ir privataus sektoriaus struktūrose arba kurti ar plėtoti savo individualią veiklą. Programos absolventai sėkmingai dirba šalies bei tarptautinėje verslo ir viešojo administravimo aplinkoje. Pavyzdžiui, LR Seimo audito komitete, Valstybės kontrolės institucijoje, Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybose bei jų centralizuotose vidaus audito tarnybose, Lietuvos Respublikos Žemės ūkio, Finansų ir daugelio kitų ministerijų padaliniuose, Lietuvos aukštosiose mokyklose ir pan., eidami vidaus auditoriaus, valstybinių ar savivaldybių auditorių, auditorių padėjėjų bei kitas kvalifikuotų specialistų pareigas.

Kodėl verta rinktis Veiklos audito programą: 

Veiklos audito programos studijos, man tai jau antrosios magistro laipsnio studijos, kurias pasirinkau turėdama teisės magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą kitame universitete. Teisinių dalykų išmanymas leidžia išvengti brangiai kainuojančių teisnių klaidų. Tačiau, dirbant versle, reikia ir ekonomikos, ir vadybos žinių. Siekis įgyti išsilavinimą vadybos srityje ir vertinant jau po vienerių metų studijų rodo, kad pateisino mano pasirinkimą ir lūkesčius. Daugelis studijų dalykų duoda realius praktinius įrankius, kuriuos naudojant kasdieniniame darbe darbo kokybė ženkliai padidėja. Taip pat ir dėl to, kad nuo intuityvaus ir praktika paremto sprendimų priėmimo pereinama prie metodika pagrįsto, t.y. aiškiai žinoma kodėl ir kaip priimamas ar kritikuojamas vienas ar kitas sprendimas. Į klausimą, ar rekomenduočiau šią studijų programą kolegoms, atsakau vienareikšmiškai – taip“.
Asta Tumaitytė, programos studentė, įmonės Multicut, UAB vadovas.

„Veiklos audito programa – tai puikus pasirinkimas. Joje dėsto kompetentingi ir šiuolaikiški universiteto ir iš užsienio atvykstantys dėstytojai, savo žinias perteikiantys per praktikos prizmę, realių atvejų analizę ir tai padėjo greičiau suprasti teorines audito ir kitų dėstomų dalykų subtilybes ir vėliau tai taikyti praktikoje. Studijų metu buvo sudarytos visos galimybės įgyti stiprius įvairių audito rūšių pagrindus, todėl tik nuo mūsų priklauso kiek spėjame „pasiimti“. Tuo, ką „išsinešiau“ iš šios studijų programos, nuolat naudojau išorinių valstybinių veiklos auditų metu bei dabar kasdien savo privataus verslo organizaciniuose ir vidaus audito darbuose“.
Programos absolventas, Dormantas Blažaitis
 

”Veiklos audito studijos - tai pasirinkimas tapti kvalifikuotais veiklos audito specialistais, įsisavinusiais šiuolaikines vadybos žinias, gebančiais profesionaliai taikyti modernias ir tradicines audito metodologijas, nuolat atnaujinti ir integruoti įvairių mokslo sričių žinias, savarankiškai organizuoti tyrimus veiklos ir finansų srities problemoms nagrinėti, profesionaliai komunikuoti informaciją įvairioms interesų grupėms. Įgiję ugdomas kompetencijas, savo veikla galėsite stiprinti demokratinius valstybės pagrindus ir vertybes, - vertindami, kad veikla būtų teisėta, remtųsi įstatymais, atitiktų vyriausybės politiką ir taisykles“.
Studijų programos vadovė ir dėstytoja doc. dr. D. Daujotaitė


Programos vadovė
– doc. dr. Dalia Daujotaitė, Finansų instituto docentė, el. p. daujotaite@mruni.eu Pagrindinės mokslinių interesų kryptys: veiklos audito metodologija ir metodai, viešojo sektoriaus auditas, finansų kontrolė ir auditas. D. Daujotaitė yra licencijuota auditorė, turi praktinio darbo patirtį valstybinio audito institucijoje.STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOS KARJEROS GALIMYBĖS