Teisė


Teisė (01 S) / Socialiniai mokslai

2017 m. priėmimas į teisės mokslo krypties doktorantūros studijas

Disertacijų tematikos ir galimi moksliniai vadovai    
Konkurso sąlygos ir tvarka  
Reikalavimai mokslinio tyrimo projektui  (10-20 puslapių)               
Reikalavimai užsienio kalbos įskaitai (2015 m. birželio 12 d.) 


Archyvas
2016
Disertacijų tematikos ir kandidatai į mokslinius vadovus  
Konkurso sąlygos ir tvarka              
Priėmimo tvarkaraštis  
Reikalavimai mokslinio tyrimo projektui  
Reikalavimai užsienio kalbos įskaitai (2015 m. birželio 12 d.)  
2015
Disertacijų tematikos ir kandidatai į mokslinius vadovus   
Papildoma tematika doktorantūros vietai, finansuojamai Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis: 
"Nanomedicinos produktų kūrimo reguliavimo teisinė aplinka ir jos tobulinimo perspektyvos", vadovas - prof. dr. Jonas Juškevičius.         
Konkurso sąlygos ir tvarka    
Priėmimo tvarkaraštis   
Reikalavimai mokslinio tyrimo projektui   
Reikalavimai užsienio kalbos įskaitai (2015 m. birželio 12 d.)   
2014
Disertacijų tematikos ir moksliniai vadovai  
Konkurso sąlygos ir tvarka  
Priėmimo tvarkaraštis  
Reikalavimai mokslinio tyrimo projektui  
Iki 2015 metų galioję reikalavimai užsienio kalbos įskaitai (2012 m. birželio 16 d.)  
2013
Disertacijų tematikos ir kandidatai į mokslinius vadovus
Konkurso sąlygos ir tvarka 
Priėmimo tvarkaraštis 
Reikalavimai mokslinio tyrimo projektui   
Mokslo darbų vertinimo lentelė   
CV Europass formatu šablonas  ir pildymo instrukcija 
2012
Priėmimo tvarkaraštis  
Konkurso sąlygos ir tvarka
Disertacijų tematikos ir kandidatai į mokslinius vadovus  
Disertacijų tematikos ir moksliniai vadovai papildomam priėmimui (prof. dr. A. Dambrauskaitei ir doc. dr. R. Norkui laimėjus konkursą papildomoms doktorantūros vietoms gauti – dvi nuolatinių studijų vietos valstybei finansuojant 3 metus)
Reikalavimai mokslinio tyrimo projektui  
Mokslo darbų vertinimo lentelė  
CV Europass formatu šablonas  ir pildymo instrukcija