Naujienos


2017-04-10Laimutis Paškevičius apgynė socialinių mokslų srities vadybos mokslo krypties (03S) disertaciją „Kompleksinis pacientų saugos įvykių valdymas Lietuvos ligoninėse“.
2017-04-04Giedrius Romeika apgynė socialinių mokslų srities vadybos mokslo krypties (03S) disertaciją „Verslo procesų infrastruktūros organizavimas taikant elektroninių tarpininkų paslaugas“. 
2017-03-03Lietuvos mokslo taryba (LMT) paskelbė doktorantų, kuriems buvo skirtos stipendijos už akademinius pasiekimus, sąrašą. Tarp gavusių stipendijas ir šie MRU doktorantai: Daiva Čepuraitė, Simas Grigonis, Laura Gudelytė, Vaida Jurgilė, Goda Kaniušonytė, Inga Malinauskaitė-van de Castel, Ramutė Narkūnienė, Mykolas Simas Poškus, Eglė Selevičienė, Gediminas Valantiejus ir Elena Valionienė.
Sveikiname!
2017-03-03Ilona Bartuševičienė apgynė socialinių mokslų srities, ekonomikos mokslo krypties (04S) daktaro disertaciją „Nematerialių išteklių įtakos darniam vystymuisi Europos Sąjungos šalyse vertinimo modelis“.
2017-02-15 Viktorija Skvarciany apgynė socialinių mokslų srities, ekonomikos mokslo krypties (04S) daktaro disertaciją "Individualių klientų pasitikėjimo ir jo įtakos komercinių bankų stabilumui vertinimas".

2017-02-10 Viktorija Šimanauskienė apgynė socialinių mokslų srities, vadybos mokslo krypties (03S) daktaro disertaciją "Universiteto verslumo skatinimas taikant informacines ir komunikacines technologijas".

2017-02-02 Laima Vaigė anglų kalba apgynė socialinių mokslų srities, teisės mokslo krypties (01S) daktaro disertaciją "Violence against Women under International law: Filling the gaps at international, regional and national levels" (liet. "Smurtas prieš moteris pagal tarptautinę teisę: spragų pildymas tarptautiniu, regioniniu ir nacionaliniu lygiu").

2017-01-30  Po atlikto ekspertinio vertinimo Lietuvos mokslo taryba (toliau – LMT) paskelbė remtinas 2017 metų I pusmečio doktorantų akademinių išvykų paraiškas. Tarp laimėtojų – ir IV studijų metų Psichologijos instituto doktorantė Inga Truskauskaitė-Kunevičienė, kuri dalyvaus Ostine (JAV) vyksiančioje mokslinėje konferencijoje. Daugiau.

2017-01-12 Mangirdas Morkūnas apgynė socialinių mokslų srities, vadybos mokslo krypties (03S) daktaro disertaciją "Lietuvos verslo grupių formavimosi veiksnių vertinimas".

2017-01-10  Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (LJMS) pakvietė nuo 2017 m. sausio 10 d. vasario 10 d. siūlyti kandidatus "Geriausių disertacijų 2016" konkursui. Daugiau apie šį konkursą.

2017-01-06  Karolis Kačerauskas apgynė socialinių mokslų srities, teisės mokslo krypties (01S) daktaro disertaciją "Valstybės paramos valstybės kontroliuojamiems ūkio subjektams draudimas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 106(1) ir 102 straipsnius".