IV-asis metinis ERUA aukščiausiojo lygio susitikimas „Socialinės inovacijos transformuojančiai visuomenei“ SOCIN24 - MRU
Naujienos

7 kovo, 2024
IV-asis metinis ERUA aukščiausiojo lygio susitikimas „Socialinės inovacijos transformuojančiai visuomenei“ SOCIN24
Įvykis

Šių metų birželio 25-27 dienoms Mykolo Romerio universitete vyks ketvirtasis Europos reformų universitetų aljanso (ERUA) aukščiausio lygio susitikimas bei tarptautinė mokslinė konferencija SOCIN’24. Tai vienas svarbiausių renginių, kuriame nagrinėjamas reikšmingas socialinių inovacijų vaidmuo vykstant pasaulinei transformacijai. Renginio metu bus galima keistis idėjomis, skatinti inovacijas ir formuoti socialinių inovacijų ateitį. Mokslininkų ir tyrėjų diskusijos skatins akademinės aplinkos puoselėjimą, kurioje moksliniai tyrimai ne tik peržengtų tradicines ribas, bet ir reikšmingai prisidėtų prie visuomenės pažangos.

Šio renginio tikslas – kritikuojant, kvestionuojant ar pripažįstant socialinių inovacijų būtinybę, aptarti, kokį vaidmenį jos vaidina formuojant atsparią bei adaptyvią visuomenę ir pripažinti, kad aukštojo mokslo institucijos yra ne tik žinių centrai, bet ir visuomeninių pokyčių skatintojai. Šioje konferencijoje taip pat bus nagrinėjama švietimo ir mokslinių tyrimų sinergija, pabrėžiant jų, kaip socialinių inovacijų katalizatoriaus, vaidmenį.

Mokslinės konferencijos metu bus nagrinėjamas socialinių inovacijų poreikis ir vaidmuo daugiausiai dėmesio skiriant ERUA teminėms sritims bet neapsiribojant vien jomis.

ERUA teminės sritys:

  • Navigating the Complexities of Migration, Exile, and Refugees;
  • Democracy, Human Rights, Inclusion and Gender Equality;
  • Leveraging Social Innovations for Sustainable Environmental Transition;
  • Embracing Interculturality and Multilingualism;
  • Arts and Edges: Unconventional Approaches to Social Change.

Visose tematinėse srityse bus siekiama atliepti šių dienų moksliniuose tyrimuose kylančius iššūkius:

  1. Open Science and Accessibility;
  2. Measuring societal impact of research;
  3. Nurturing ecosystems for social innovations;
  4. Implications of migration on research sustainability.

Kviečiame teikti pranešimų santraukas ir aktyviai dalyvauti SOCIN’24 konferencijoje!

Pranešimo santraukos pateikimo gairės

- Anotacija: 300-1000 žodžių, pabrėžiant pranešimo susietumą su numatomomis temomis.

- Biografija: Įtraukite trumpą kiekvieno pranešėjo biografiją, daugiausia dėmesio skirdami atitinkamoms žinioms ir pasiekimams.

- Kontaktinė informacija: Išsami kontaktinė informacija (vardas, pavardė, afiliacija, el. paštas, telefono numeris)

Svarbios datos

- Santraukų pateikimo terminas: 2024 m. balandžio 15 d. 24 val.

- Pranešimas apie priėmimą: 2024 m. gegužės 13 d.

 

Pateikimo procesas:

Pranešimų santraukos turi būti pateiktos PDF formatu per „EasyChair“ sistemą.

Prisijungimo prie „EasyChair“ platformos instrukciją rasite čia.