Viešoji politika ir komunikacija | Studijos Lietuvoje | MRU

Viešoji politika ir komunikacija

Studijų programos kryptis Politikos mokslai
Valstybinis kodas 6121JX061
Suteikiama kvalifikacija Socialinių mokslų bakalauras (Politikos mokslų krypties)
Studijų trukmė Nuolatinės studijos - 3 m., ištęstinės studijos - 4,5 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina Nuolatinės - 1352 € už semestrą, ištęstinės - 901 € už semestrą (2022 m.)

Matai problemas įvairiose viešojo gyvenimo srityse ir norėtum sužinoti, kaip galima jas išspręsti? Nori suprasti gerokai daugiau ir giliau apie valstybės valdymą? Tačiau Tau įdomu ir tai, kaip politikai komunikuoja ir kokias komunikacijos ir viešųjų ryšių gudrybes naudoja? Šios studijos, sujungiančios politiką ir komunikaciją, tada kaip tik Tau!

Tikslas

Viešosios politikos ir komunikacijos studijų tikslas yra parengti turinčius teorinių ir praktinių tarpdisciplininių žinių aukštos kvalifikacijos specialistus politikos, viešosios politikos ir komunikacijos srityse. Siekiama, jog studijas baigusieji turėtų kompetencijas analizuoti, kritiškai vertinti, siūlyti įrodymais pagrįstus problemų sprendimus.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Baigus studijas, Tu gebėsi:

 • suprasti, analizuoti ir kritiškai vertinti politinius procesus;
 • suprasti viešosios politikos formavimo ir įgyvendinimo procesus;
 • formuoti siūlymus viešosios politikos problemoms spręsti;
 • suprasti politinės komunikacijos procesus;
 • formuoti politikų/institucijų komunikacijos strategijas ir jas įgyvendinti;
 • pritaikyti teorines ir praktines žinias skirtingose veiklose;

Karjeros perspektyvos

Sėkmingą karjerą galima vystyti tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose dėl įgyjamų žinių universalumo ir itin plataus pritaikomumo, todėl Tu gali būti: valstybės tarnautojas, politikas, apžvalgininkas/žurnalistas, įvairių institucijų komunikacijos grupių darbuotojas ir t.t. Programos absolventai gali dirbti:

 • ministerijose;
 • įvairiose valstybinėse įstaigose;
 • kitų šalių diplomatinėse atstovybėse Lietuvoje;
 • politinėse partijose ar visuomeninėse organizacijose;
 • žiniasklaidoje.

Turi klausimų, susijusių su studijų programos turiniu? Reikia patarimo? Registruokis individualiai konsultacijai dėl šių studijų su programos vadove lekt. Rima Urbonaite!

Aktuali informacija
Studijų dalykai (nuolatinės studijos)

NUOLATINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

 

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Politologijos įvadas

6

Studijų įvadas

3

Komunikacijos teorijos

6

Filosofija

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

Viešosios teisės pagrindai

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Klasikinės ir šiuolaikinės politinės teorijos

6

Lietuvos politinė sistema

6

Vadyba

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

Studijų įvadas

3

Kūrybinis rašymas

6

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

6

Viešųjų ryšių pagrindai

6

Politinė ekonomija

6

ES politinė sistema

6

Tarptautinė politika

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Viešosios politikos analizė

6

Komunikacija ir naujosios medijos

6

Lyginamosios politikos pagrindai

6

Politinė komunikacija

6

Kursinis darbas

6

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

12

Kūrybinių industrijų pagrindai

6

Tarptautiniai konfliktai ir jų valdymas

6

Pasirenkamieji dalykai

18

Klimato kaitos ir aplinkos valdymas

6

Lietuvos užsienio politika

6

Lygių galimybių politika

6

Propaganda ir šiuolaikiniai informaciniai karai

6

Sveikatos politika

6

Švietimo politika ir administravimas

6

Vystymosi politika

6

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Praktika

15

Bakalauro baigiamasis darbas

15

 

Studijų dalykai (ištęstinės studijos)

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

42

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Studijų įvadas

3

Politologijos įvadas

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

Komunikacijos teorijos

6

Filosofija

6

2 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

Lietuvos politinė sistema

6

Vadyba

6

Studijų įvadas

3

2 KURSAS

48

3 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

6

Viešosios teisės pagrindai

6

Klasikinės ir šiuolaikinės politinės teorijos

6

Tarptautinė politika

6

4 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Viešosios politikos analizė

6

Lyginamosios politikos pagrindai

6

Kursinis darbas

6

Politinė ekonomija

6

3 KURSAS

36

5 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

ES politinė sistema

6

Viešųjų ryšių pagrindai

6

Kūrybinis rašymas

6

6 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Komunikacija ir naujosios medijos

6

Kūrybinių industrijų pagrindai

6

Politinė komunikacija

6

4 KURSAS

39

7 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

6

Tarptautiniai konfliktai ir jų valdymas

6

Pasirenkamieji dalykai

18

Klimato kaitos ir aplinkos valdymas

6

Lietuvos užsienio politika

6

Lygių galimybių politika

6

Propaganda ir šiuolaikiniai informaciniai karai

6

Sveikatos politika

6

Švietimo politika ir administravimas

6

Vystymosi politika

6

8 SEMESTRAS

15

Privalomieji dalykai

15

Praktika

15

5 KURSAS

15

9 SEMESTRAS

15

Privalomieji dalykai

15

Bakalauro baigiamasis darbas

15

 

Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara

Egzaminas Svertinis koeficientas
Istorija 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Matematika arba Informacinės technologijos, arba Geografija, arba Užsienio k. 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Bendrojo priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai stojant

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija ar prisijungimas per LAMA BPO (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos (lietuvių k.)

Studijos vyksta darbo dienomis. Dažniausiai paskaitos prasideda nuo 9.00 val. ir baigiasi 16.00 val.

Ištęstinės studijos (lietuvių k.)

Studijos vyksta sesijomis (po 2-3 savaitės), dažniausiai nuo 14.30 val. Sesijos pradžioje paskaitos ir seminarai 1-1,5 savaitės organizuojami universitete, o likę užsiėmimai nuotoliniu būdu virtualioje studijų aplinkoje “Moodle”.

 

Studijų programą rekomenduoja
Programos partneriai