Verslo sistemų ekonomika

Studijų programos kryptis
Ekonomika
Valstybinis kodas
6211JX079
Suteikiama kvalifikacija
Socialinių mokslų magistras (Ekonomikos krypties) 
Studijų trukmė
Ištęstinės studijos - 2 m.
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
984 € už semestrą (2020 m.)

Programos tikslas

Verslo sistemų ekonomikos studijosskirtos rengti verslo ekonomikos specialistus, padedant įgyti ir plėtoti naujausias, konceptualias sistemines bei aktualias verslo ekonomikos mokslo žinias ir gebėjimus. Taip pat padedančios suprasti, analizuoti ir vertinti verslo sistemas, jų funkcionavimą, sąveikos dėsningumus, poveikį nacionalinio ir tarptautinio verslo ekonominėje erdvėje bei priimti verslo sistemų efektyvinimo inovatyvius ekonominius ir finansinius sprendimus, įgyvendinant verslo projektus didinančius verslo konkurencinį pranašumą. 

Šios antrosios pakopos studijos yra orientuotos į aktualių šiuolaikinių verslo sistemų ekonomikos problemų identifikavimą, jų tyrimą ir racionalių sprendimo būdų nustatymą ir verslumo ugdymą. Jei jums teko anksčiau studijuoti tos pačios studijų pakopos dalykus, jie gali būti įskaityti, jei sutampa kreditų apimtis ir turinys.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos 

Programos absolventai galės dirbti šalies ir atskirų regionų verslo institucijose, steigti ar vadovauti Lietuvos ir užsienio verslo įmonėms bei jų padaliniams, veikiantiems įvairiose verslo srityse. Taip pat ir dirbti funkciniuose verslo sistemų, tinklų padaliniuose – ekonominės analizės, planavimo, valdymo, finansų, tarptautinių ryšių skyriuose, Lietuvos bankuose, finansinių paslaugų įmonėse bei audito kompanijose bei kitose verslo įmonėse.  

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

45

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Mikroekonominė ir makroekonominė analizė

6

Tarptautinė finansų sistema

6

Verslo sistemų ekonomika ir politika

6

Verslo sistemų ekonomikos teorijos

6

2 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Magistro baigiamasis darbas

3

Mokslinių tyrimų metodologija

6

Verslo projektų valdymas

6

Verslo sistemų konkurencingumas

6

2 KURSAS

45

3 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

12

Magistro baigiamasis darbas

6

Verslo rizikos valdymas

6

Pasirenkamieji dalykai 1

6

Tarptautinė prekyba paslaugomis

6

Tarptautinė rinkodara

6

Pasirenkamieji dalykai 2

6

Investicijų analizė ir valdymas

6

Skaitmeninė ekonomika ir mokėjimų rinkos

6

4 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Magistro baigiamasis darbas

21

 

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę pirmosios pakopos ekonomikos arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas.
 • Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas. Tokiu atveju, kai esate baigę kitos krypties bakalauro studijas, tuomet reikės papildomai išlaikyti reikalingus vadybos dalykus. 
 • Baigusiems kolegijas, siūlomos papildomos studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas. 

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo taisyklės į magistrantūros studijas

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama

Kodėl rinktis MRU
Karjera

3 jungtiniai MRU ir užsienio universitetų diplomai bei virš 20 studijų programų anglų kalba atvers jūsų karjerai ir verslui tarptautinę rinką.

Studentai vertina MRU

Studentų požiūris į savo universitetą - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Pasaulio universitetas

Konkuravimas tarptautinėje erdvėje - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).