Verslo sistemų ekonomika | Studijos Lietuvoje | MRU

Verslo ekonomika ir tvari plėtra

Studijų programos kryptis Ekonomika
Valstybinis kodas 6211JX079
Suteikiama kvalifikacija Socialinių mokslų magistras (Ekonomikos krypties) 
Studijų trukmė Ištęstinės studijos - 2 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina 1643 € už semestrą (2024 m.)

Programos tikslas

Verslo ekonomikos ir tvarios plėtros studijosskirtos rengti verslo ekonomikos specialistus, padedant įgyti ir plėtoti naujausias bei aktualias ekonomikos mokslo žinias ir gebėjimus; suprasti, analizuoti ir vertinti verslo procesų funkcionavimą, jo ryšius su tiekimo ir vertės kūrimo grandinėmis, institucijomis ir neformaliais tinklais; priimti verslo sistemų efektyvinimo inovatyvius ekonominius ir finansinius sprendimus, įgyvendinant projektus didinančius verslo konkurencinį pranašumą.

Šios antrosios pakopos studijos yra orientuotos į aktualių šiuolaikinių verslo ekonomikos problemų identifikavimą, jų tyrimą ir racionalių sprendimo būdų nustatymą ir verslumo ugdymą. Jei jums teko anksčiau studijuoti tos pačios studijų pakopos dalykus, jie gali būti įskaityti, jei sutampa kreditų apimtis ir turinys.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos 

Programos absolventai galės dirbti šalies ir atskirų regionų verslo institucijose, steigti ar vadovauti Lietuvos ir užsienio verslo įmonėms bei jų padaliniams, veikiantiems įvairiose verslo srityse. Taip pat ir dirbti funkciniuose verslo, įmonių grupių padaliniuose – ekonominės analizės, planavimo, valdymo, finansų, mokėjimų, tarptautinių ryšių skyriuose. Šiuo metu mūsų absolventai sėkmingai dirba bankuose, finansinių paslaugų įmonėse, audito kompanijose bei įvairiose kitose įmonėse.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

45

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Ekonomika*

3

Verslo sistemų ekonomika ir politika

6

Mikroekonominė ir makroekonominė analizė

6

Tarptautinė finansų sistema

6

Šiuolaikinės ekonomikos teorijos

6

2 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Verslo sistemų konkurencingumas

6

Ekonominių sprendimų projektavimas ir rizikos vertinimas

6

Mokslinių tyrimų metodologija

6

Magistro baigiamasis darbas

3

2 KURSAS

45

3 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

12

Ekonometrinis modeliavimas ir prognozavimas

6

Magistro baigiamasis darbas

6

Pasirenkamieji dalykai 1

6

Ekonominė ir finansinė elgsena

6

Lyginamoji ekonomika ir globalizacija

6

Pasirenkamieji dalykai 2

6

Inovatyvių finansinių technologijų taikymas

6

Skaitmeninė ekonomika ir mokėjimų rinkos

6

4 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Magistro baigiamasis darbas

21

* – Studijų dalykai privalomi studentams, nestudijavusiems jų bakalauro studijų metu.

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę socialinių mokslų studijų krypčių universitetines studijas;
 • Baigę kitų studijų krypčių universitetines studijas ir išlyginamąsias studijas*;
 • Kolegijų absolventai, baigę ekonomikos krypties, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės, kitų socialinių mokslų studijų krypčių kolegines studijas ir verslo ir viešosios vadybos ar ekonomikos krypčių papildomąsias studijas.

*- Jei baigėte kitos studijų krypties bakalauro studijas, šių studijų metu (kad įgytumėte pasirinktos studijų krypties pagrindus) turėsite papildomai išlaikyti šį studijų dalyką: „Ekonomika“ (jeigu jų nestudijavote bakalauro studijose).

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje nuo birželio 6 d.

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Ištęstinės studijos

Studijos vykdomos darbo dienomis nuo 18 val. iki 21 val. (2 vakarai per savaitę) ir kas antrą šeštadienį (apie 6 val.), 1 kartą per savaitę darbo dienomis užsiėmimus vykdant nuotoliniu būdu virtualioje studijų aplinkoje “Moodle”.

Studijų programą rekomenduoja
Partneriai
Kitos šios krypties studijų programos