Verslo administravimas MBA | Studijos Lietuvoje | MRU

Verslo administravimas MBA

Studijų programos kryptis Verslas
Valstybinis kodas 6215LX001
Suteikiama kvalifikacija Verslo administravimo magistras (MBA)
Studijų trukmė Nuolatinės studijos  - 1 m.
Studijų kalba Lietuvių arba Anglų
Studijų kaina 2750 € už semestrą (2024 m.)

Ar jūs vadovavote verslui (padaliniui/projektui) 3 metus ar ilgiau? Turite universiteto, ar kolegijos bakalauro laipsnį? Jaučiate, kad esate pasirengęs pakelti savo įgūdžius ir išsilavinimą į kitą lygį? Norite studijuoti per praktiką ir rinktis ne popierinį magistrinį darbą – bet virtualų konkurencinį žaidimą ir baigti studijas per 1 metus? Rinkitės Verslo administravimo (MBA) studijas, kurtas su JAV ekspertais lietuvių arba anglų kalba! Studijuokite MRU – viename geriausių Europos socialinių mokslų universitetų neatsitraukiant nuo kasdieninių darbų versle! Dalyvaukite vadovų tinklaveikoje! Mokykitės iš Amerikos (JAV), Europos ir Lietuvos verslo ekspertų.

Programos paskirtis

Programos tikslas yra plėtoti vadovų supratimą ir kritišką vadybos teorijų, priemonių bei metodų taikymą, padėsiantį ne tik efektyviau vadovauti ir valdyti pokyčius bet kokios srities organizacijose, bet ir efektyviai panaudoti išteklius strateginiame sprendimų priėmimo procese.

MRU siūloma inovatyvi Verslo administravimo (MBA) programa yra skirta vidurinės grandies vadovams turintiems ne mažesnę nei 3 metų vadovavimo skyriui/projektui/komandai patirtį.

Programos išskirtinumai:

 • Sukurta JAV (Amerikos) patirties pagrindu;
 • Vietoj popierinio magistro darbo – Capstone baigiamasis projektas (konkurencinis žaidimas virtualioje erdvėje);
 • Tik 9 mėn. trukmės magistro studijos (nuo 09 iki 05 mėn.);
 • Suteikiame galimybę stažuotis Amerikoje!
 • Studijų dalykų turinys atliepiantis rinkos tendencijas:
  • neuromarketingas ir dirbtinis intelektas (AI),
  • profesinė ir asmeninė lyderystė,
  • inovatyvus organizacijos finansų valdymo modelis,
  • projektų valdymo sėkmės formulė, darbo komandoje ypatumai,
  • efektyvus žmogiškųjų išteklių valdymas;
  • globalių tiekimo tinklų kūrimas ir valdymas (logistika, kibernetika ir rizikų valdymo aspektai).
 • Dėstytojai – profesionalai (JAV, Europa): nuo 10 iki 25 metų ekspertinė patirtis;
 • Geriausias kainos ir kokybės santykis.

Baigę šias studijas pagerinsite vadovavimo gebėjimus, galėsite priimti geriausiai tinkančius strateginius sprendimus, numatyti šiuolaikišką marketingo strategiją verslo augimui, efektyviai valdyti ne tik organizacijos veiklų procesus, projektus, žmogiškuosius išteklius, bet ir priimti tiekimo valdymo, kibernetinių atakų valdymo, rizikų valdymo, finansinius sprendimus,numatyti finansinę riziką, pagrįstą kompleksine duomenų analize, sukurti maksimalią vertę verslui, darbuotojams, partneriams ir visuomenei, pilnavertiškai vadovauti ir lyderiauti tarpdisciplininių specialistų komandoms.

Karjeros perspektyvos 

Įgyta kvalifikacija suteikia teisę Verslo administravimo (MBA) programos absolventui dirbti vadovais bet kokioje srityje: ne tik smulkiųjų ir vidutinių įmonių vadovais, bet ir valdyti didelių įmonių/korporacijų komandas ir padalinius verslo ir viešojo sektoriaus institucijose. MBA absolventai galės dirbti šiandienos inovacijomis ir pokyčių pagrįstoje aplinkoje, turės žinių ir praktinio taikymo įgūdžių marketingo valdymo, žmogiškųjų išteklių valdymo, projektų valdymo, lyderiaujančio vadovavimo, finansų valdymo, tiekimo tinklų kūrimo ir valdymo srityse. Baigę MBA programą absolventai galės dirbti bet kokios srities įmonėje/įstaigoje arba savo versle kaip pagrindiniai vadovai, vyresnieji vadovai, projektų vadovai, komandų vadovai (Team Leads), veiklos strateginiai analitikai ir patarėjai, kt.

Studijų programos pristatymas
Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Žmogiškųjų išteklių valdymas

8

Lyderystė ir organizacijų valdymas

8

Marketingo valdymas globalioje verslo aplinkoje

8

Globalių tiekimo tinklų kūrimas ir valdymas

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Projektų valdymas

8

Finansų valdymas vadovams

8

Baigiamasis projektas virtualioje erdvėje – Capstone

14

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Turintys ne žemesnį nei bakalauro arba profesinio bakalauro laipsnį arba jam prilygintą.

 • Turintys ne trumpesnę kaip trejų metų praktinio darbo patirtį vadovaujamoje pozicijoje.

 • Privalomas motyvacijos pokalbis. Motyvacinio pokalbio metu vertinama motyvacija studijuoti ir įgytos kompetencijos vadovavimo srityje. Po prašymo ir dokumentų gavimo ne vėliai kaip per tris darbo dienas suderinamas motyvacijos pokalbio laikas.

 • Pretendentai kartu su dokumentais turi el. paštu mba.priemimas@mruni.eu atsiųsti motyvacinį laišką. Motyvaciniame laiške (iki 2000 ženklų), kuriame stojantysis turi pristatyti save, paruošti asmeninę SSGG (Stiprybės, Silpnybės, Galimybės, Grėsmės) analizę. Laiške turi būti pateikta profesinė patirtis, ankstesnis išsilavinimas ir lūkesčiai studijų metu.

 • Jeigu baigtos ne vadybos krypties studijos tuomet reikės papildomai išlaikyti reikalingus vadybos dalykus.

 • Pretenduojantis į anglų kalba dėstomą grupę, asmuo privalo turėti anglų k. įvertinimą ne mažesnį nei 8 balai bakalauro diplomo priedėlyje arba ne mažesnį nei B2 lygio anglų kalbos mokėjimo patvirtinimą tarptautiniuose anglų kalbos vertinimo testų sertifikatuose (pvz. TOEFL, IELTS).

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Visi reikalingi dokumentai teikiami el. paštu  mba.priemimas@mruni.eu

Stojantieji  turi pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą priimti  (formą rasite Word formatu čia, PDF formatu čia);
 • aukštąjį išsilavinimą arba jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento ir jo priedų (su pažymiais) kopijas PDF formatu arba ne žemesnės nei 300×300 dpi raiškos nuotraukomis;
 • pažymą iš darbovietės apie užimamas pareigas (pareigos, darbo trukmė) arba kitą dokumentą įrodantį 3 metų darbo patirtį vadovaujamose pozicijose;
 • stojamosios įmokos elektroninio pavedimo kopiją (35 eurai). Rekvizitus rasite skiltyje „Stojamoji įmoka” čia;
 • paso paskutinio puslapio kopiją arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
 • jei išsilavinimas įgytas užsienyje, reikia pateikti ir įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentus ir kopijas* (smulkesnė informacija: www.skvc.lt) arba ne vėliau nei iki sausio 18 d. atsiųsti dokumentų kopijas MRU Nacionalinio priėmimo grupei el. paštu mba.priemimas@mruni.eu jų pripažinimo procedūroms.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos (lietuvių k.)

Studijos vykdomos darbo dienomis nuo 18 val. iki 21 val. (2 vakarai per savaitę) ir pagal galimybes kas antrą šeštadienį (apie 6 val.), 1 kartą per savaitę užsiėmimus vykdant nuotoliniu būdu virtualioje studijų aplinkoje “Moodle”.

Nuolatinės studijos (anglų k.)

Studijos vykdomos darbo dienomis nuo 18 val. iki 21 val. (2 vakarai per savaitę) ir pagal galimybes kas antrą šeštadienį (apie 6 val.), 1 kartą per savaitę užsiėmimus vykdant nuotoliniu būdu virtualioje studijų aplinkoje “Moodle”.

Užsienio šalių studentai besitvarkantys dokumentus dėl laikino leidimo gyventi Lietuvoje ir negalintys atvykti į Lietuvą, pirmą semestrą galės studijuoti nuotoliniu būdu.

Studijų rezultatai

Bendrosios kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)

 1. Kūrybiškumo, kritinio mąstymo, faktų ir procesų analizės bei sintezės kompetencija

 • Gebėjimas valdyti organizacijos išteklius (fizinį kapitalą, žmogiškąjį kapitalą, socialinį kapitalą, psichologinį kapitalą) augimui, konkurencingumui ir patenkinti organizacijos suinteresuotąsias šalis.
 • Gebėjimas ugdyti organizacinius gebėjimus, atrasti ir taikyti inovatyvius sprendimus sudėtingose situacijose.

2. Mokymosi visą gyvenimą kompetencija

 • Gebėjimas mokytis visą gyvenimą savarankiškai siekiant asmeninio ir profesinio augimo ir tobulėjimo.

 Dalykinės kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)

3. Tyrimų vykdymo bei savarankiško ir komandinio darbo kompetencija

 • Gebėjimas analizuoti, apibendrinti, vertinti ir integruoti mokslinių tyrimų žinias inovacijomis grįstam verslui plėtoti esant neapibrėžtoms sąlygoms.
 • Gebėjimas kurti darbo aplinką, grįstą organizacinės etikos ir pilietiškumo principais.

4. Problemų identifikavimo ir sprendimo kompetencija

 • Gebėjimas analizuoti, interpretuoti, sisteminti įvairių tipų duomenis, kurie gali būti naudingi priimant efektyvius sprendimus, remiantis naujausiomis žiniomis, siekiant užtikrinti sėkmingą verslo plėtotę.

5. Komunikacijos ir bendradarbiavimo kompetencija

 • Gebėjimas komunikuoti, pasirenkant ir naudojant įvairius tradicinius, skaitmeninius įrankius ir virtualias platformas.
 • Gebėjimas motyvuoti sekėjus, pateikiant aiškią ir argumentuotą informaciją individualiam sekėjo tobulėjimui ir vystymui.
Studijų programą rekomenduoja
Partneriai