Senato nuolatinės komisijos

Studijų komisija

Pirmininkėprof. dr. Agnė Tvaronavičienė, Teisės mokyklos Viešosios teisės instituto direktorė.

Pirmininkės pavaduotoja – prof. dr. Irena Žemaitaitytė, Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto profesorė.

Sekretorius – doc. dr. Irmantas Rotomskis (sekretorius), Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Verslo ir ekonomikos instituto docentas.

Nariai:

 • Prof. dr. Liudmila Mockienė, Humanitarinių mokslų instituto direktorė;
 • Lineta Ragažinskaitė, Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybės prezidentė;
 • Doc. dr. Laima Ruibytė, Viešojo saugumo akademijos Humanitarinių mokslų katedros vedėja;
 • Doc. dr. Antanas Valantinas, Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Psichologijos instituto docentas, laikinai einantis Psichologijos instituto direktoriaus pareigas.

Mokslo ir doktorantūros komisija

Pirmininkėprof. dr. Rita Žukauskienė, Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Psichologijos instituto profesorė.

Pirmininkės pavaduotoja – prof. dr. Rima Žitkienė, Verslo ir ekonomikos instituto profesorė.

Sekretorius – Virgilijus Dirma, ekonomikos mokslo krypties doktorantas.

Nariai:

 • Prof. dr. Rūta Adamonienė, Viešojo saugumo akademijos Humanitarinių mokslų katedros profesorė;
 • Prof. dr. Lyra Jakulevičienė, Teisės mokyklos dekanė;
 • Prof. dr. Violeta Janulevičienė, Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Humanitarinių mokslų instituto profesorė;
 • Karolina Norkevičienė, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto studentė;
 • Doc. dr. Aurelija Pūraitė, Viešojo saugumo akademijos prodekanė mokslui ir projektinei veiklai;
 • Prof. dr. Vainius Smalskys, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Viešojo administravimo instituto profesorius.

Statuto priežiūros ir etikos komisija

Pirmininkasprof. dr. Justinas Žilinskas, Teisės mokyklos Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto profesorius.

Pirmininko pavaduotojas – doc. dr. Tomas Girdenis (pirmininko pavaduotojas), Teisės mokyklos Baudžiamosios teisės ir proceso instituto docentas.

Sekretorė – doc. dr. Gražina Čiuladienė, Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentė.

Nariai:

 • Doc. dr. Marius Kalinauskas, Komunikacijos instituto direktorius;
 • Doc. dr. Ramūnas Vanagas, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Lyderystės ir strateginio valdymo instituto docentas.

Personalo, ūkio ir finansų reikalų komisija

Pirmininkėdoc. dr. Rūta Dačiulytė, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Lyderystės ir strateginio valdymo instituto docentė.

Pirmininkės pavaduotoja – prof. dr. Birutė Pranevičienė, Viešojo saugumo akademijos Teisės katedros vedėja.

Sekretorius – doc. dr. Virginijus Valentinavičius, Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Komunikacijos instituto docentas.

Nariai:

 • Dr. Aušra Šukvietienė, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Viešojo administravimo instituto lektorė.