Senato nuolatinės komisijos | Mykolo Romerio universitetas

Senato nuolatinės komisijos

Studijų komisija

Pirmininkėprof. dr. Agnė Tvaronavičienė, Teisės mokyklos Viešosios teisės instituto profesorė.

Pirmininkės pavaduotoja – prof. dr. Irena Žemaitaitytė, Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto profesorė.

Sekretorius – doc. dr. Irmantas Rotomskis (sekretorius), Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Verslo ir ekonomikos instituto docentas.

Nariai:

 • doc. dr. Tomas Girdenis, Teisės mokyklos Baudžiamosios teisės ir proceso instituto docentas;
 • Dovydas Vanagas, Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybės prezidentas;
 • prof. dr. Liudmila Mockienė, Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Humanitarinių mokslų instituto direktorė;
 • Martyna Puodžiūtė, Teisės mokyklos studentė.

Mokslo ir doktorantūros komisija

Pirmininkėprof. dr. Rita Žukauskienė, Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Psichologijos instituto profesorė.

Pirmininkės pavaduotoja – prof. dr. Aurelija Pūraitė, Viešojo saugumo akademijos Teisės ir teisėsaugos instituto profesorė.

Sekretorius – Virgilijus Dirma, ekonomikos mokslo krypties doktorantas.

Nariai:

 • prof. dr. Rūta Adamonienė, Viešojo saugumo akademijos Bendrųjų ir socialinių kompetencijų instituto profesorė;
 • prof. dr. Lyra Jakulevičienė, Teisės mokyklos dekanė;
 • prof. dr. Vainius Smalskys, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Viešojo administravimo instituto profesorius.

Statuto priežiūros ir etikos komisija

Pirmininkasprof. dr. Justinas Žilinskas, Teisės mokyklos Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto profesorius.

Pirmininko pavaduotojas – doc. dr. Marius Kalinauskas, Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Komunikacijos instituto direktorius.

Sekretorė – prof. dr. Gražina Čiuladienė, Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentė.

Nariai:

 • Karolis Dičkus, Teisės mokyklos studentas;
 • dr. Aušra Šukvietienė, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto prodekanė studijoms;
 • doc. dr. Ramūnas Vanagas, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Vadybos ir politikos mokslų instituto docentas.

Personalo, ūkio ir finansų reikalų komisija

Pirmininkėdoc. dr. Rūta Dačiulytė, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Vadybos ir politikos mokslų instituto docentė.

Pirmininkės pavaduotoja – prof. dr. Birutė Pranevičienė, Viešojo saugumo akademijos Teisės ir teisėsaugos instituto profesorė, laikinai einanti direktorės pareigas.

Sekretorius – doc. dr. Virginijus Valentinavičius, Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Komunikacijos instituto docentas.

Nariai:

 • Edvin Ščukin, Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto studentas;
 • Smiltė Zauraitė, Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto studentė.