Rektoratas - MRU

Rektoratas

Prof. dr. Inga Žalėnienė

Rektorė

Adresas: Ateities g. 20 LT-08303
Kab.: I-217
Tel.: (8 5) 271 4625
El. p.: roffice@mruni.eu

Daugiau

Prof. dr. Regina Valutytė

Vicerektorė akademiniams reikalams

Tel.: (8 5) 271 4678
El. p.: vicerektorius.ar@mruni.eu

Daugiau

Doc. dr. Saulius Spurga

Vicerektorius

Tel.: (8 5) 271 4630
El. p.: saspur@mruni.eu

Daugiau

Nariai

Prof. dr. Lyra Jakulevičienė

Teisės mokyklos dekanė

Tel.: (8 5) 271 4624
Faks.: (8 5) 271 4561
El. p.: tf@mruni.eu

Daugiau

Prof. dr. Snieguolė Matulienė

Viešojo saugumo akademijos dekanė

Tel.: (8 37) 303 660
Faks.: (8 37) 228 457
El. p.: vsf@mruni.eu

Daugiau

Prof. dr. Odeta Merfeldaitė

Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto dekanė

Tel.: (8 5) 271 4710
El. p.: zvsf@mruni.eu

Daugiau

Prof. dr. Eglė Bilevičiūtė

Mykolo Romerio universiteto profesinės sąjungos pirmininkė

Daugiau

Julius Dautartas

Rektoriaus patarėjas

Komunikacijos ir rinkodaros centro Kultūros ir renginių skyriaus režisierius

Tel.: (+370 5) 271 4648
El. p.: juliusdautartas@mruni.eu

Daugiau

Aušra Šarėjūtė

Finansų tarnybos vadovė

Tel.: (+370 5) 271 4635
El. p.: ausra@mruni.eu

Daugiau

Saulius Kvedaravičius

Informacinių technologijų centro direktorius

Tel.: (+370 5) 271 4537
El. p.: saulius.kved@mruni.eu

Daugiau

Audra Dargytė Burokienė

Tarptautiškumo tarnybos vadovė

Tel.: (+370 5) 271 4695
El. p.: adb@mruni.eu

Daugiau

Doc. dr. Inga Juknytė-Petreikienė

Akademinių reikalų centro vadovė

Tel.: (+370 5) 271 4631
El. p.: ingajp@mruni.eu

Daugiau

Nijolė Liatukienė

Bibliotekos direktorė

Tel.: (+370 5) 271 4518
El. p.: nijoleliat@mruni.eu

Daugiau

Doc. dr. Inga Daukšienė

Teisės ir viešųjų pirkimų tarnybos vadovė

Tel.: (+370 5) 271 4523
El. p.: dauksiene@mruni.eu

Daugiau

Laura Zebleckienė

Mokslo ir inovacijų centro vadovė

Tel.: (+370 5) 271 4451
El. p. laura@mruni.eu

Daugiau

Dr. Vilma Miglinė

Bendruomenės gerovės centro vadovė

Tel.: (+370 5) 271 4665
El. p.: vilma.migline@mruni.eu

Daugiau

Violeta Gaižauskaitė

Rektoriaus patarėja tarptautiniams ryšiams ir komunikacijai

El. p.: violeta.gaizauskaite@mruni.eu

Laura Daučiūnienė

Personalo valdymo centro vadovė

El. p.: laura.dauciuniene@mruni.eu

Lina Gorbačiovienė

Komunikacijos ir rinkodaros centro vadovė

Tel.: (+370 5) 271 4690
El. p.: ligorb@mruni.eu

Kristina Ceinorė

Dokumentų valdymo tarnybos vadovė

Tel.: (+370 5) 271 4627
El. p.: kristina.ceinore@mruni.eu

Jonas Pugačiauskas

Ūkio tarnybos vadovas

Tel.: (+370 5) 271 4689
El. p.: jpugac@mruni.eu

Daugiau

Marius Brežinskas

Infrastruktūros plėtros centro vadovas

El. p.: mariusb@mruni.eu

Ieva Gustė Kavaliauskaitė

Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybės prezidentė

El. p.: prezidentas@mrusa.lt

Daugiau