Senato nariai

 

Senato pirmininkas

Doc. dr. Romas Prakapas,

Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentas

Senato pirmininko pavaduotoja

Prof. dr. Snieguolė Matulienė,

Viešojo saugumo akademijos dekanė

Senato sekretorius

Doc. dr. Saulius Spurga,

vicerektorius

 

Senato nariai

 • Prof. dr. Rūta Adamonienė, Humanitarinių mokslų katedros profesorė
 • Doc. dr. Gražina Čiuladienė, Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentė
 • Doc. dr. Rūta Dačiulytė, Lyderystės ir strateginio valdymo instituto docentė
 • Virgilijus Dirma, studentas
 • Doc. dr. Tomas Girdenis, Baudžiamosios teisės ir proceso instituto docentas
 • Prof. dr. Lyra Jakulevičienė, Teisės mokyklos dekanė
 • Prof. dr. Violeta Janulevičienė, Humanitarinių mokslų instituto profesorė
 • Doc. dr. Marius Kalinauskas, Komunikacijos instituto direktorius
 • Prof. dr. Liudmila Mockienė, Humanitarinių mokslų instituto direktorė
 • Karolina Norkevičienė, studentė
 • Prof. dr. Birutė Pranevičienė, Teisės katedros vedėja
 • Doc. dr. Aurelija Pūraitė, Teisės katedros docentė
 • Lineta Ragažinskaitė, MRUSA prezidentė
 • Doc. dr. Irmantas Rotomskis, Verslo ir ekonomikos instituto docentas
 • Doc. dr. Laima Ruibytė, Humanitarinių mokslų katedros vedėja
 • Prof. dr. Vainius Smalskys, Viešojo administravimo instituto profesorius
 • Dr. Aušra Šukvietienė, Viešojo administravimo instituto lektorė
 • Prof. dr. Agnė Tvaronavičienė, Viešosios teisės instituto direktorė
 • Doc. dr. Antanas Valantinas, Psichologijos instituto docentas
 • Doc. dr. Virginijus Valentinavičius, Komunikacijos instituto docentas
 • Doc. dr. Ramūnas Vanagas, Lyderystės ir strateginio valdymo institutas
 • Prof. dr. Inga Žalėnienė, rektorė
 • Prof. dr. Irena Žemaitaitytė, Edukologijos ir socialinio darbo instituto profesorė
 • Prof. dr. Justinas Žilinskas, Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto profesorius
 • Prof. dr. Rima Žitkienė, Verslo ir ekonomikos instituto profesorė
 • Prof. dr. Rita Žukauskienė, Psichologijos instituto profesorė