Doktorantūros studijos


Daugiau informacijos apie doktorantūros studijas galite rasti čia

Apgintos psichologijos krypties studijų disertacijos:

 • Vilija Girgždė 2015 m. vasario 6 d. apgynė disertaciją tema „Psichologinės pagalbos ieškančių porų sirtingumo išgyvenimas“. Darbo vadovė doc. dr. Jolanta Sondaitė.
 • Arvydas Kuzinas 2014 m. balandžio 11 d. apgynė disertaciją tema „Emocinių reakcijų į vaizdo elementus (spalvą, formą, turinį) ypatumai“. Darbo vadovė doc. dr. Aistė Diržytė.
 • Natalija Norvilė 2014 m. vasario 28 d. apgynė disertaciją tema „Bedarbystės patyrimas ir jo sąsajos su psichologine gerove“. Darbo vadovė prof. dr. Rita Bandzevičienė.
 • Ilona Kajokienė 2014 m. vasario 7 d. apgynė disertaciją tema „Mergaičių seksualumo patyrimas viduriniojoje paauglystėje“. Darbo vadovė prof. dr. Rita Žukauskienė.
 • Rasa Erentaitė 2013 m. gegužės 17 d. apgynė disertaciją tema „Gender Identity and its Links to Other Aspects of Psychological Functioning in Adolescence” (liet. k. „Lyties tapatumas ir jo sąsajos su kitais psichologinio funkcionavimo aspektais paauglystėje“). Darbo vadovė prof. dr. Rita Žukauskienė.
 • Laura Ustinavičiūtė 2012 m. lapkričio 11 d. apgynė disertaciją tema „Lietuvos teisės pažeidėjų rizikos veiksnių, susijusių su pakartotiniu nusikalstamumu, analizė“. Darbo vadovė prof. dr. Rita Žukauskienė.
 • Rasa Pilkauskaitė Valickienė 2012 m. kovo 16 d. apgynė disertaciją tema „Paauglių prosocialaus elgesio raida ir jo sąsajos su prieraišumu mokyklai, mokytojų parama ir atviru diskusijoms klimatu klasėje“. Darbo vadovė prof. dr. Rita Žukauskienė
 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • Faks.: (8 5) 267 6000
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747