Viešojo saugumo akademijos biblioteka

 

„Bibliotekos aktualijų“ archyvas

Adresas: Maironio g. 27, LT-44211 Kaunas
Kab.: V-105 
Atsakinga  Benita Sušinskaitė
Tel.: (8 37) 28 14 05
El. p.: vsabiblioteka@mruni.eu
Tinklalapis: http://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/viesojo_saugumo/biblioteka/

Viešojo saugumo fakulteto biblioteka yra fakulteto padalinys, padedantis atlikti mokslo, didaktines bei ugdymo funkcijas. VSF biblioteka komplektuoja humanitarinių, socialinių mokslų ir kitų sričių literatūrą

Abonementas (Nr. V-105)

 • Atviras leidinių fondas
 • 5 kompiuterinės darbo vietos informacijos paieškai bibliotekos kataloge, internete, prenumeruojamose duomenų bazėse, darbui su Microsoft Office programomis

Skaitykla (Nr. V-105)

 • Socialinių, humanitarinių mokslų, policijos veiklos ir kita literatūra
 • 26 darbo vietos
 • Leidiniai iš skaityklos į namus neišduodami

Saugykla (Nr. V-113)

 • Uždaras leidinių fondas
 • Skaitykloje esančius leidinius skaitytojai turi užsisakyti internetu

Profesinės literatūros skaitykla (Nr. V-305)

Atsakinga Dalia Pečkaitienė
Tel.: (8 37) 28 14 06 
 • Skaitykla komplektuoja profesinę literatūrą, VRM padalinių įsakymus ir kitus dokumentus, susijusius su policijos veikla ir valstybės sienos apsauga
 • Naudojimąsi šiuo fondu reglamentuoja dekano patvirtintos "Naudojimosi Mykolo Romerio universiteto profesinės literatūros skaitykla taisyklės“
 • Viešojo saugumo fakulteto studentams literatūra išduodama pateikus studento pažymėjimą
 • Kitų MRU fakultetų studentams literatūra išduodama pateikus Dekano leidimą naudotis Profesinės literatūros skaitykla
 • Dėstytojams literatūra išduodama remiantis Dekano įsakymu
 • Studentams visi leidiniai išduodami tik vienai darbo dienai

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747