VIEŠOJO VALDYMO FAKULTETAS

Studijų programos kryptisPolitikos mokslai
Valstybinis kodas6121JX061
Suteikiama kvalifikacijaSocialinių mokslų bakalauras (Politikos mokslų krypties)
Studijų trukmėNuolatinės studijos  - 3 m., ištęstinės studijos - 4,5 m. Ištęstinės studijos vyksta sesijomis. Įžanginės paskaitos sesijos metu (2-3 savaitės) organizuojamos dažniausiai nuo 14.30 val. Dalis paskaitų, negalintiems atvykti,  transliuojamos realiu laiku ("online")  pagal patvirtintą tvarkaraštį. 
Studijų kalba   
Lietuvių   
Studijų kaina (2020 m.)
Nuolatinės - 834 eurų už semestrą, ištęstinės - 556 eurų už semestrą

  • VALSTYBĖS VALDYMAS NUO A IKI Z.
  • GERIAUSI DĖSTYTOJAI-EKSPERTAI.
  • ĮGŪDŽIAI SPRĘSTI VALSTYBĖS PROBLEMAS.

Viešosios politikos ir vadybos programos tikslas

Parengti analitiškai ir kritiškai mąstančius, turinčius ne tik žinias, bet ir reikalingas kompetencijas (tirti, analizuoti, gerai komunikuoti, strategiškai mąstyti ir t.t.) specialistus, gebančius teorines žinias bei praktinius įgūdžius sėkmingai pritaikyti viešosios politikos analizės, politikos formavimo, politikos sprendimų priėmimo procesuose, politikos įgyvendinime Lietuvoje, užsienio valstybėse, Europos Sąjungos institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose 

Studijų išskirtinumas

Studijų programa suteikia galimybes tyrinėti skirtingų sričių viešąsias politikas ne tik teoriniu, bet ir praktiniu lygmeniu. Taip pat tai – tarpdisciplininės studijos, kuriose integruota ir vadybos sritis, kuri išplečia žinių ir kompetencijų lauką, suteikiantį ir daugiau pranašumo integruojantis į darbo rinką.

Studijų kokybę garantuoja

Dėstytojai-ekspertai; orientacija ne tik į žinias, bet ir į praktinius įgūdžius bei kompetencijas; išskirtinis ir individualus dėmesys kiekvienam studentui.   
Programos vadovė - lekt. Rima Urbonaitė (el. p. rima.urbonaite@mruni.eu).
"Norint kurti pažangią valstybę, reikia profesionalių politikų ir net profesionalių piliečių. Šiandien tokių profesionalų labai trūksta. Jie turėtų būti tas avangardas, kuris labiausiai stiprins ateities valstybę ir prisidės prie brandžios, kūrybingos pilietinės visuomenės kūrimo ateityje. Šios studijos ir suteikia galimybę tapti tuo avangardu, kuris gali keisti mūsų valstybę ir jos valdymą."

STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOS KARJEROS GALIMYBĖS
Informacijos apie studentų priėmimą teiraukitės
+370 5 2714 704
+370 686 17431

priemimas@mruni.eu

Studijų programos vadybininkė

Rima Marytė Tumėnienė

V-509 kab. (Ateities g. 20)
Tel. (8 5) 2714 683
El. p.: rimat@mruni.eu

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747