KOMUNIKACIJOS INSTITUTAS

Studijų programos kryptisKomunikacija
Valstybinis kodas6121JX055
Suteikiama kvalifikacijaSocialinių mokslų bakalauras (Komunikacijos krypties)
Studijų trukmė Nuolatinės studijos  - 3 m. Dalis paskaitų negalintiems atvykti  transliuojamos realiu laiku ("online")  pagal patvirtintą tvarkaraštį.
Studijų kalba
Lietuvių arba anglų k.
Studijų kaina (2020 m.)
834 eurų už semestrą

Studijų programos tikslas

Ugdyti komunikacijos ir skaitmeninės rinkodaros kompetencijas bei parengti sėkmingai karjerai. O tam reikalingi teoriniai pagrindai, organizacijos aplinkų ir konteksto pažinimas, specifinis įvairių platformų išmanymas ir tuo pačiu praktinės žinios taikant įrankius ir technikas turinio rinkodarai.

Programos struktūra:

  • Pirmaisiais metais studentai įgys komunikacijos, viešųjų ryšių, skaitmeninės rinkodaros, kūrybinių industrijų ir elektroninio verslo pagrindus, taip pat studijuos bendra universitetinius dalykus ir užsienio kalbas. Gebės taikyti fundamentines teorines ir praktines skaitmeninės rinkodaros bei komunikacijos žinias, ugdys dalykines kompetencijas, svarbias tolimesnei veiklai skirtinguose sektoriuose. 
  • Antraisiais studijų metais studentai gilins savo žinias naujųjų medijų komunikacijoje, socialinių tinklų kūrime bei dalyvavime, komunikacijos etikoje ir teisėje. Taip pat gilinsis į skaitmeninio turinio kūrimą ir grafiką, skaitmeninį dizainą bei žaidybinimą. Gebės organizuoti ir užtikrinti veiksmingą bei efektyvų komunikavimą organizacijoje, bendradarbiaujant tradicinėse ir virtualiose aplinkose, plėtoti ir valdyti medijų projektus, kurti organizacijos turinio rinkodarą. Gebės atsakingai taikyti skaitmeninės rinkodaros ir komunikacijos žinias, ginant tokias universalias vertybes, kaip žmogaus teisės, žodžio ir informacijos laisvė. 
  • Trečiaisiais studijų metais studentai įgis praktinių žinių ir rengs baigiamąjį darbą. Taip pat galės įgyti profesinių žinių informacinių krizių vadyboje, elektroninėje leidyboje ar prodiusavime, mokytis projektų valdymo ar verslo komunikacijos ir derybų. Gebės pritaikyti mokslo žinias skaitmeninės rinkodaros ir komunikacijos taikymo atvejus ir vertinti plėtros galimybes, vykdyti inovatyvius projektus, taikant įgytas žinias naujose ir nepažįstamose aplinkose. 
Programos vadovė Gintarė Gulevičiūtė, el.paštas gintare.guleviciute@mruni.eu
Dėstytoja doc.dr. Gintarė Žemaitaitienė
„Komunikacija svarbi ir privačiame, ir valstybiniame sektoriuose. Skaitmeninės rinkodaros ir komunikacijos programoje ne tik įgyjamos fundamentalios žinios, bet ir susipažįstama su naujausiais technologiniais įrankiais bei platformomis, suteikiamos visos galimybės gilintis į komunikacijos ir skaitmeninės rinkodaros procesus, išbandyti save skirtingose veiklose ir atrasti sau tinkamiausią profesinį kelią.“


STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOS KARJEROS GALIMYBĖS

       • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747