Teisė

Teisė (01 S) / Socialiniai mokslai


2018 m. priėmimas į teisės mokslo krypties doktorantūros studijas
Bendras priėmimo į doktorantūros studijas tvarkaraštis  

Disertacijų tematikos ir galimi moksliniai vadovai
Preliminarios rengiamų disertacijų temos

Priėmimo į teisės mokslo krypties doktorantūros studijas sąlygos ir tvarka    

Archyvas
2017
Disertacijų tematikos ir galimi moksliniai vadovai     
Konkurso sąlygos ir tvarka   
Reikalavimai mokslinio tyrimo projektui  (10-20 puslapių); Titulinis lapas (.docx)                           
2016 
Disertacijų tematikos ir kandidatai į mokslinius vadovus   
Konkurso sąlygos ir tvarka                
Reikalavimai mokslinio tyrimo projektui   
2015
Disertacijų tematikos ir kandidatai į mokslinius vadovus   
Papildoma tematika doktorantūros vietai, finansuojamai Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis: 
"Nanomedicinos produktų kūrimo reguliavimo teisinė aplinka ir jos tobulinimo perspektyvos", vadovas - prof. dr. Jonas Juškevičius.         
Konkurso sąlygos ir tvarka    
Reikalavimai mokslinio tyrimo projektui   
2014
Disertacijų tematikos ir moksliniai vadovai  
Konkurso sąlygos ir tvarka  
Reikalavimai mokslinio tyrimo projektui  
2013
Disertacijų tematikos ir kandidatai į mokslinius vadovus
Konkurso sąlygos ir tvarka 
Reikalavimai mokslinio tyrimo projektui   
2012
Priėmimo tvarkaraštis  
Konkurso sąlygos ir tvarka
Disertacijų tematikos ir kandidatai į mokslinius vadovus  
Disertacijų tematikos ir moksliniai vadovai papildomam priėmimui (prof. dr. A. Dambrauskaitei ir doc. dr. R. Norkui laimėjus konkursą papildomoms doktorantūros vietoms gauti – dvi nuolatinių studijų vietos valstybei finansuojant 3 metus)
Reikalavimai mokslinio tyrimo projektui