Studijuok doktorantūroje


NAUDINGA INFORMACIJA: 

Bendras priėmimo į doktorantūros studijas tvarkaraštis 


Doc. dr. Romas Prakapas "Kaip rengti mokslinio tyrimo projektą"  

The Illustrated Guide to a Ph.D., by Matt Might (paimta iš čia)


Mykolo Romerio universiteto doktorantūros studijų kainos*

 

Nuolatinės studijos

Ištęstinės studijos

Už vienus doktorantūros studijų metus

4590 Eur

3060 Eur

Už doktorantūros studijas eksternu

4000 Eur


Mykolo Romerio universiteto 2019 m. doktorantūros vietų skaičius**


Mokslo kryptisValstybės finansuojamų vietų skaičius***
Finansuojama iš ES
struktūrinių fondų lėšų
Iš visoNuolatinės studijosIštęstinės studijosNuolatinės studijos
Filologija (H 004)
Teisė (S 001)135
7
1
Vadyba (S 003)4
3
1
Ekonomika (S 004)32
1
Psichologija (S 006)3
3
Edukologija (S 007)211
Iš viso25 
14
10
1

* Metinė studijų kaina nustatyta Universiteto Senato 2019 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 1SN-29.
** 2020 m. valstybės finansuojamų vietų skaičius bus paskelbtas 2020 m. birželio mėn.
*** Valstybės finansuojamų studijų vietų skaičius nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-702. 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747