Studijuok doktorantūroje


NAUDINGA INFORMACIJA: 

Bendras priėmimo į doktorantūros studijas tvarkaraštis 


Doc. dr. Romas Prakapas "Kaip rengti mokslinio tyrimo projektą"  

The Illustrated Guide to a Ph.D., by Matt Might (paimta iš čia)


Mykolo Romerio universiteto doktorantūros studijų kainos*

 

Nuolatinės studijos

Ištęstinės studijos

Už vienus doktorantūros studijų metus

4590 Eur

3060 Eur

Už doktorantūros studijas eksternu

4000 Eur


Mykolo Romerio universiteto 2019 m. doktorantūros vietų skaičius


Mokslo kryptisValstybės finansuojamų vietų skaičius**
Finansuojama iš ES
struktūrinių fondų lėšų
Iš visoNuolatinės studijosIštęstinės studijosNuolatinės studijos
Filologija (H 004)
Teisė (S 001)135
7
1
Vadyba (S 003)4
3
1
Ekonomika (S 004)32
1
Psichologija (S 006)3
3
Edukologija (S 007)211
Iš viso25 
14
10
1

* Metinė studijų kaina nustatyta Universiteto Senato 2019 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 1SN-29.
** Valstybės finansuojamų studijų vietų skaičius nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-702. 

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747