Studijuok doktorantūroje


NAUDINGA INFORMACIJA:

Bendras priėmimo į doktorantūros studijas tvarkaraštis 


Doc. dr. Romas Prakapas "Kaip rengti mokslinio tyrimo projektą"  (atnaujinta po 2016-06-03 renginio)

The Illustrated Guide to a Ph.D., by Matt Might (paimta iš čia)


Mykolo Romerio universiteto doktorantūros studijų kainos*

 

Nuolatinės studijos

Ištęstinės studijos

Už vienus doktorantūros studijų metus

4097 Eur

2731 Eur

Už doktorantūros studijas eksternu

4000 Eur


Mykolo Romerio universiteto 2017 m. doktorantūros vietų skaičius


Mokslo kryptisValstybės finansuojamų vietų skaičius**
Iš ES struktūrinių fondų finansuojamų vietų skaičius
Iš visoNuolatinės studijosIštęstinės studijosNuolatinės studijos
Filologija (04H)11
Teisė (01S)1596
Vadyba (03S)55
Ekonomika (04S)55
Psichologija (06S)541
Edukologija (07S)22
Iš viso332661

*Metinė studijų kaina nustatyta Universiteto Tarybos 2016 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. 1UT-19.
**Valstybės finansuojamų studijų vietų skaičius nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. V-516.