PUSLAPIS TESTAVIMUI

ŠIS PUSLAPIS JUMS INFORMACIJOS NESUTEIKS :)Į BAKALAURO STUDIJAS 2020 METAIS

  Priėmimas vyks nuo 2020-04-07 iki 2020-05-26 

INFORMACIJA IR KONSULTACIJA


+370 686 17431

priemimas@mruni.eu


Visas priėmimo taisykles rasite čia

Priėmimas tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

Studijų programos (išankstiniam priėmimui)

EKONOMIKOS KRYPTISFinansų ekonomika (nuolatinės) 3 metai
FILOLOGIJOS KRYPTIS Dalykinė (Teisės, Verslo) anglų ir kita užsienio kalba  (nuolatinės) (anglų k.) 3,5 metų
Dalykinė (Teisės, Verslo) anglų k. ir Korėjos studijos (nuolatinės) (anglų k.) 3,5 metų
INFORMATIKOS KRYPTIS Informatika ir skaitmeninis turinys  (anglų k.) (nuolatinės) 4 metai
KOMUNIKACIJOS KRYPTIS Komunikacija ir skaitmeninė rinkodara (nuolatinės) 3 metai
UGDYMO MOKSLŲ KRYPTISSocialinė pedagogika ir teisės pagrindai (nuolatinės ar ištęstinės) 4 ar 5 metai
PSICHOLOGIJOS KRYPTIS Psichologija (nuolatinės) (lietuvių arba anglų k.) 3,5 metų
SOCIALINIO DARBO KRYPTIS Socialinis darbas ir teisės pagrindai (nuolatinės ar ištęstinės) 4 ar 5 metai
TEISĖS KRYPTIS Teisė  (nuolatinės ar ištęstinės) 3,5 ar 5 metai
Teisė ir muitinės veikla (nuolatinės ar ištęstinės) 3,5 ar 5 metai
Teisė ir ikiteisminis procesas (nuolatinės) (Kaune) 3,5 metų
VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO KRYPTIS Viešasis administravimas (nuolatinės ar ištęstinės) 3 ar 4,5 metų
 


GALI PRETENDUOTI


įgyję išsilavinimą
iki 2019 m. imtinai
įgyję išsilavinimą
iki 2020 m. imtinai
įgyję išsilavinimą
iki 2020 m. imtinai


MINIMALŪS REIKALAVIMAI

ABITURIENTAMS•    2020 metais stojant į MRU visiems yra taikomas minimalus slenkstinis konkursinis balas.
•    asmenys įgiję vidurinį išsilavinimą 2015-2019 metais privalo turėti bent vieną valstybinį brandos egzaminą.
•   asmenys įgiję vidurinį išsilavinimą 2014 metais ir anksčiau minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
UNIVERSITETŲ IR
KOLEGIJŲ ABSOLVENTAMS
 aukštąjį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas


APIE KONKURSINĮ BALĄ


ABITURIENTAMSKonkursinis balas sudaromas iš mokomųjų dalykų įvertinimų, paimtų iš brandos atestato.
Įvertinimai yra perskaičiuojami vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-1407 patvirtintu aprašu „Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2020 metais tvarka“. Rasite čia
Į konkursinį balą įeinančių egzaminų ir metinių pažymių sąrašą rasite čia
Naudojama LAMA bpo konkursinio balo skaičiuoklė (www.lamabpo.lt)


UNIVERSITETŲ IR
KOLEGIJŲ ABSOLVENTAMS
 Konkursinį balą sudaro dalykų esančių diplomo priede (priedėlyje) įvertinimų aritmetinis vidurkis.


PRIĖMIMO ŽINGSNIAI

•    Stojantieji el.paštų priemimas@mruni.eu  atsiunčia nurodytų dokumentų skanuotes arba atvykus pateikia žemiau nurodytus dokumentus nuo 2019-04-07 iki 2019-05-28, iki 15 val.
•    Stojančiajam į jo el.paštą siunčiamas kvietimas studijuoti.
•    Gavus kvietimą, stojantieji sumoką 45 eurų registracijos įmoką ir atsiunčia pavedimo dokumento arba el. bankininkystės pavedimo kopiją el.paštu;
•    Kviečiamajam atsiunčiami prisijungimo prie Sutarčių tvirtinimo sistemos duomenis ir yra patvirtinama studijų sutartis bei įforminamas priėmimas.

REIKALINGI DOKUMENTAI

Stojantieji turi atsiųsti el. paštu priemimas@mruni.eu  pagal šį sąrašą turimų dokumentų skanuotes PDF formatu arba geros vaizdo kokybės, ne mažiau kaip 300x300 dpi raiškos nuotraukas:
•    užpildytą prašymą (prašymo formą rasite čia);
•    brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijas;
•    aukštąjį išsilavinimą  liudijančių dokumentų kopijas;
•    paso (titulinio puslapio) ar tapatybės kortelės kopiją;
•    Studijų kokybės vertinimo centro išduotų dokumentų kopijas, patvirtinančius ne Lietuvos Respublikos mokyklose įgytą vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą (jeigu išsilavinimas įgytas ne Lietuvoje);
•    Studijų kokybės vertinimo centro pažymos kopiją dėl dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo (jeigu vidurinis išsilavinimas įgytas ne Lietuvoje).

 
REGISTRACIJOS ĮMOKA, SĄSKAITOS

Kviečiamieji studijuoti per institucinį priėmimą moka registracijos įmoką (45 eurų) į Mykolo Romerio universiteto sąskaitą, nurodant įmokos mokesčio kodą 101939, mokėtojo kodą - asmens kodą. Galima mokėti į sąskaitas
•    AB „Swedbank“ banke Nr. LT85 7300 0100 0249 2590;
•    SEB banke  Nr. LT95 7044 0600 0773 4526;
•    DNB banke Nr. LT16 4010 0424 0354 4858.
Už kviečiamą studijuoti asmenį mokėjimą gali atlikti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis.
Nutraukus studijų sutartį, registracijos įmoka negrąžinama.
 
STUDIJŲ KAINA
  • 2020 m. metinės studijų kainos skelbiamos MRU tinklapyje (rasite čia).
  • Už studijų pirmąjį semestrą sumokama per 15 dienų nuo semestro pradžios.
  • Studijų padalinio vadovas gali įmoką už studijų semestrą leisti mokėti dalimis pagal nustatytą mokėjimo grafiką.
KITA INFORMACIJA

•    Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima rektoriaus įsakymu paskirta Priėmimo komisija.
•    Nepasiekus minimalios rentabilumo grupės rodiklio, asmeniui patvirtinusiam išankstinę studijų sutartį, bus siūlomos alternatyvos.


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747