Informatika ir skaitmeninis turinys

Studijų programos kryptis
Informatika
Valstybinis kodas
6181BX002
Suteikiama kvalifikacija
Informatikos mokslų bakalauras (dvigubas diplomas)
Studijų trukmė
Nuolatinės studijos  - 4 m. (2 m. Lietuvoje, 2 m. P. Korėjoje)
Studijų kalba
Anglų
Studijų kaina
2 m. Lietuvoje - 1475 € už semestrą, 2 m. P. Korėjoje - 2800 $ už semestrą

Programos tikslas

Jei virtuali realybė yra neatsiejama tavo gyvenimo dalis, o žaidžiant kompiuterinius žaidimus kyla noras patobulinti audiovizualinius efektus ar animacijos herojus, tai drąsiai galite išmėginti save pasirinkdami informatikos ir skaitmeninio turinio studijas. Jų metu, galėsite išreikšti savo kūrybinį potencialą kurdami, pradedant grafinio dizaino elementais, baigiant žaidimų programų kūrimu. 

Informatikos ir skaitmeninio turinio studijos yra skirtos būsimiems informatikos specialistams, norintiems išmokti duomenų bazių, žaidybinimo elementų, skaitmeninės animacijos, audiovizualinių efektų kūrimo ir jų praktinio pritaikymo technologijų iš savo srities profesionalų, dirbančių Lietuvoje ir Pietų Korėjoje

Baigus studijas, tu gebėsi:  

 • projektuoti bei programiškai išpildyti žaidybinius bei vizualinio turinio projektus; 
 • pritaikyti duomenų struktūras įvairioms aplinkoms; 
 • kurti duomenų bazių sistemas ir taikyti dirbtinio intelekto metodus; 
 • analizuoti kompiuterinių tinklų ir juose veikiančių informacinių duomenų perdavimo procesų bei technologijų architektūras; 
 • konfigūruoti ir pritaikyti duomenis skaitmeninio turinio plėtojimui;  
 • projektuoti žmogaus ir kompiuterinių sistemų sąveikos priemones; 
 • taikyti matematinius modelius žaidimų aplinkų realizavimui;  
 • naudoti grafinio dizaino bei modeliavimo įrankius skaitmeninių turinių kūrimui;   
 • kurti scenarijus, projektuoti ir programuoti architektūrinius žaidimo elementus;  
 • taikyti efektavimotekstūravimo ir skaitmeninių aplinkų kūrimo įrankius skaitmeninių turinių post-produkcijai;   
 • sutelkti komandą kūrybos projektui, planuoti ir įgyvendinti vadybines skaitmeninių turinių produkcijos realizavimo veiklas;  
 • kurti bendrus skaitmeninio turinio projektus tarptautinėje aplinkoje.  

Karjeros perspektyvos 

Sėkmingai baigus studijų programą (įskaitant dviejų metų mobilumą Dongseo universitete, Pietų Korėjoje) ir gavę dvigubo laipsnio diplomą, galėsite dirbti:

 • įvairiose skaitmeninio turinio produkcijos ar kompiuterinių žaidimų kūrimo kompanijose;
 • reklamos agentūrose, kurių veikla orientuojama į skaitmeninę aplinką;
 • srityse, kur naudojamas verslo valdymo sistemų žaidybinimas;
 • televizijoje, kino pramonėje;
 • elektroninėje leidyboje;
 • išmaniąsias – mobiliąsias technologijas gaminančiose įmonėse;
 • mokslo bei aukštųjų technologijų įstaigose.

Taip pat yra galimybė užmegzti kontaktus bei įgauti tarptautinės patirties dirbant Pietų Korėjos verslo įmonėse. 

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Duomenų bazės

6

Programavimo pagrindai

6

Psichologija

6

Skaitmeninio turinio įvadas

6

Šiuolaikinė matematika

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Duomenų struktūros ir algoritmai

6

Kompiuterinė grafika

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų /vokiečių)

6

Žaidimų dizainas

6

Žaidimų matematika

6

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Kompiuterinių tinklų architektūra

6

Objektinis projektavimas ir programavimas

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų /vokiečių)

6

Skulptūravimo pagrindai

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Dirbtinis intelektas žaidimuose

6

Kompiuterinis aplinkų kūrimas

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

18

Filosofija

6

Trimatis modeliavimas

6

Vaizdo redagavimas ir montažas

6

Pasirenkamieji dalykai 1

6

Žaidimų scenarijai ir žaidimų lygių dizainas

6

Žaidimų variklių architektūra

6

Pasirenkamieji dalykai 2

6

3D Maya pagrindai

6

3Ds Max pagrindai

6

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

12

Laisvai pasirenkamas dalykas

6

Laisvai pasirenkamas dalykas II

6

Pasirenkamieji dalykai 1

6

Antro lygmens skaitmeninio turinio (žaidimų) studija

6

Ketvirto lygmens skaitmeninio turinio (animacijos) studija

6

Pasirenkamieji dalykai 2

6

Personažų dizainas

6

Žaidimų sistemų dizainas

6

Pasirenkamieji dalykai 3

6

Personažų animavimo pagrindai

6

Programavimo metodai

6

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

12

Laisvai pasirenkamas dalykas

6

Laisvai pasirenkamas dalykas II

6

Pasirenkamieji dalykai 1

6

Penkto lygmens skaitmeninio turinio (animacijos) studija

6

Trečio lygmens skaitmeninio turinio (žaidimų) studija

6

Pasirenkamieji dalykai 2

6

Dalelės bei jų dinamika

6

Žaidimo įrankių programavimas

6

Pasirenkamieji dalykai 3

6

Konceptualusis dizainas pažengusiems

6

Trimačių žaidimų programavimas

6

4 KURSAS

60

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

12

Tyrimų metodai

12

Pasirenkamieji dalykai 1

6

Animavimo studija

6

Žaidimų variklių taikymas

6

Pasirenkamieji dalykai 2

6

Ketvirto lygmens skaitmeninio turinio (žaidimų) studija

6

Trimatis modeliavimas pažengusiems

6

Pasirenkamieji dalykai 3

6

Pirmasis žaidimo projektas

6

Vaizdo efektai

6

8 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Bakalauro baigiamasis darbas

18

Kompetencijų aplankas

6

Pasirenkamieji dalykai 1

3

Penkto lygmes skaitmeninio turinio (žaidimų) studija

3

Skaitmeninio veikėjo kūrimas

3

Pasirenkamieji dalykai 2

3

Antrasis žaidimo projektas

3

Paprogramių kalba

3

 

Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara

Egzaminas Svertinis koeficientas
Matematika 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Informacinės technologijos arba Fizika 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais
 yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas)
0,2

Minimalūs reikalavimai stojant

Bendro priėmimo taisyklės

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama