Tarybos nariai - MRU

Tarybos nariai

Tarybos pirmininkas

Prof. dr. Egidijus Jarašiūnas
El. p.: jarasiunas.egidijus@gmail.com

Tarybos nariai

Lukas Borusevičius
Mykolo Romerio universiteto studentas
El. p.: luborusevi@stud.mruni.eu

Laurynas Juozapaitis
Mykolo Romerio universiteto alumnas
El. p.: lajuozapai@stud.mruni.eu

Prof. dr. Saulius Katuoka
Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto profesorius, laikinai einantis direktoriaus pareigas
El. p.: skatuoka@mruni.eu

Prof. dr. Rasa Pilkauskaitė Valickienė
Psichologijos instituto direktorė
El. p.: rvalick@mruni.eu

Danguolė Seniutienė
Viešojo saugumo akademijos prodekanė studijoms
El. p.: dseniutiene@mruni.eu

Prof. dr. Andrius Stasiukynas
Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Viešojo administravimo instituto direktorius
El. p.: stasiukynas@mruni.eu

Gediminas Vagnorius
Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės Akto Signataras
El. p.: gediminas.vagnorius@mruni.eu

Roma Žakaitienė
Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė
El. p.: roma.zakaitiene@mruni.eu