Projektai

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo modelis (2011-2012): modelio kūrėjai – doc. dr. R.Dačiulytė, prof. dr. L. Dromantienė, prof. dr. V. Indrašienė, prof. dr. O. Merfeldaitė, prof. dr. S. Nefas, dr. D. Penkauskienė, doc. dr. R. Prakapas, doc. dr. A. Railienė

Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų bendrųjų ir didaktinių kompetencijų tyrimo organizavimo ir įgyvendinimo paslaugos (užsakovas ŠMM, 2016-2017): projekto vykdytojai – prof. dr. A.Valickas, prof. dr. T.Sudnickas, doc. dr. M.Bileišis, doc. dr. R. Prakapas, doc. dr. V.Jegelevičienė, doc. dr. A.Balkutė, doc. dr. A.Stasiukynas.
Su minimais darbais galima susipažinti MRU Edukologijos ir socialinio darbo instituto Pedagogikos kabinete arba MRU bibliotekoje.