Paslaugos

Mykolo Romerio universitetas sudaro sąlygas studijuoti visiems, kurie nori studijuoti ir siekti žinių.

Universiteto centriniai rūmai yra pritaikyti asmenims su specialiaisiais poreikiais (toliau – ASP) atsižvelgiant į Statybos techninio reglamento statinių ir teritorijos reikalavimus žmonių su negalia reikmėms (toliau - STR).
Prie pat Universiteto įrengtos parkavimo vietos automobiliams statyti.
Abu įėjimai į Universitetą yra pritaikyti ASP – įrengti pandusai, automatiškai atsidarančios tinkamo pločio įėjimo durys. Į pastatą judantis neįgaliojo vežimėliu gali įvažiuoti savarankiškai, be kitų pagalbos.
Centrinių rūmų ir jungiamajame korpuse įrengti keltuvai. Keturių aukštų pastate judėjimui tarp aukštų yra liftas. Auditorijos, konferencijų salės, bibliotekų skaityklos ir kitos svarbios studijuojantiems vietos įrengtos laikantis STR reikalavimų ir ASP, judantys neįgaliojo vežimėliu, savarankiškai gali visur patekti - nėra jokių kliūčių judėti Universiteto viduje.
Pastato antrame, trečiame ir ketvirtame aukštuose yra tualetai, pritaikyti neįgaliųjų poreikiams ir atitinkantys STR reikalavimus. ASP, judantis neįgaliojo vežimėlyje gali patekti ir savarankiškai jais naudotis.

Mykolo Romerio universiteto biblioteka yra pritaikyta asmenims su specialiais poreikiais. Joje įrengti keltuvai, kurie padeda sėdintiems vėžimėlyje lengvai pakliūti į skaityklas ir kitas bibliotekos patalpas. Naudojant kompensacinę techniką asmenims su specialiais poreikiais bibliotekos cokoliniame aukšte įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos. Silpnaregiams skirtose darbo vietose skaitymui galima naudoti stacionarią elektroninę vaizdo didinimo priemonę „TOPAZ XL XD 24“, turinčią dirbtinį apšvietimą ir vaizdo kamerą, kurios pagalba tekstą ekrane galima išdidinti iki reikiamo dydžio, pasirinkti tinkamą spalvų derinį ir nusistatyti reikiamą kontrastą. Šis aparatas skaitomą tekstą didina nuo 2 iki 50 kartų.

Biblioteka dalyvauja Lietuvos aklųjų bibliotekos (LAB) koordinuojamame projekte „MoBiLait: mokymosi galimybių atvėrimas žmonėms, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto, per Lietuvos bibliotekų tinklą“. Projekto tikslas – padidinti paslaugų, skirtų žmonėms, negalintiems skaityti įprasto formato teksto, prieinamumą organizuojant jų informacinį aptarnavimą bei aprūpinimą savišvietai ir studijoms reikalingais leidiniais. Po projekto įgyvendinimo Lietuvoje studijuojantys neįgalūs asmenys turės palankesnes galimybes gauti studijoms skirtą ir pritaikytą literatūrą. Projekto metu papildomai bus išleista 100 pavadinimų savišvietai skirtos literatūros ir 100 pavadinimų studijų literatūros kūrinių daugiafunkciu DAISY formatu, 400 e. teksto formatu, pritaikytų skaityti balso sintezavimo įranga. Vartotojai galės patogiai naudotis e. tekstais pasitelkdami lietuvišką balso sintezavimo įrangą LIEPA. Leidybai prieinamais formatais ir skaitmeninimui atrinkti aktualiausi, asmenų su skaitymo sutrikimais mokymosi visą gyvenimą, studijų, savišvietos poreikius geriausiai atitinkantys kūriniai. Vartotojai bus aptarnaujami nuotoliniu būdu, naudojant LAB sukurtą sistemą ELVIS ir konsultuojant iš mūsų vartotojui patogiausios – Mykolo Romerio universiteto bibliotekos.

Mykolo Romerio universiteto teikiamos paslaugos:

• patariama asmenims su specialiais poreikiais finansinės paramos teikimo klausimais;
• asmenys su specialiais poreikiais konsultuojami stojimo į Universitetą klausimais, tel. +370 686 17431.

Darbo vietos asmenims su specialiaisiais poreikiais yra bibliotekos Didžiojoje skaitykloje (C-I-04)  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747