Paslaugos

 

„Bibliotekos aktualijų“ archyvas
B  C  Č  D  E  F  G  H  I  J K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž

B
Belaidis tinklas 

D
Darbo vietų rezervacija
Delspinigiai  

E
Elektroninis paštas

I
Informacijos paieškos strategija 

K
Klausk
Knygų išdavimas
Knygų grąžinimas
Knygų paieška
Knygų pratęsimas
Knygų trumpalaikis išdavimas
Knygų užsakymas
Kompiuterinių darbo vietų užimtumas        

L
Lankytojų (ne MRU bendruomenės narių) aptarnavimas
Literatūros sąrašo sudarymas dėstytojams
Literatūros sąrašo sudarymas Jūsų rašto darbo tema (mokama paslauga)  

M
Mokymai
Mokslometrijos rodiklių pateikimas   

N
Nuotolinės konsultacijos     

P
Pailgintas darbo laikas (nuo 19:00 val.)
Pasiūlyk knygą
Prisijungimas prie duomenų bazių iš namų
Prisijungimas prie kompiuterių                        

S  
Spausdinimas, kopijavimas, skenavimas (mokama paslauga)  
Specialiųjų poreikių naudotojams

T
Tarpbibliotekinis abonementas
Teminio bibliotekininko konsultacija

V
Viešojo saugumo akademijos bibliotekos paslaugos


Belaidis tinklas

 • Prie belaidžio Universiteto tinklo gali jungtis visi Universiteto studentai ir darbuotojai, turintys prisijungimo prie kompiuterinės sistemos vardą ir slaptažodį.
 • Prisijungimas prie belaidžio kompiuterių tinklo MRU:
 • Vartotojo vardas: MRU el. pašto vartotojo vardas (iki @)
 • Slaptažodis: MRU el. pašto slaptažodis
 • Domenas: Student
 • Prisijungimas prie belaidžio tinklo Eduroam:
 • Vartotojo vardas: MRU el. paštas
 • Slaptažodis: MRU el. pašto slaptažodis
 • Domenas: Student
Prisijungimas prie Universiteto belaidžio tinklo lankytojams (ne MRU bendruomenės nariams) 

Darbo vietų rezervacija

 • Bibliotekos naudotojai turi galimybę rezervuoti Grupinio darbo skaitykloje (I-017 kab.) esančias darbo vietas.
 • Pasirinkti darbo stalą arba atšaukti savo rezervaciją galima prisijungus prie laiko rezervavimo sistemos.
 • Vartotojo vardas yra MRU studentų el. pašto vartotojo vardas, slaptažodis - MRU studentų el. pašto slaptažodis.
 • 10 valandų – tai maksimalus laikas, kuriam galima rezervuoti darbo vietą vienu metu.
 • Pasirinkus naudojimosi laiką būtina paspausti mygtuką „Išsaugoti“, kad rezervacijos veiksmas būtų užbaigtas. 

Delspinigiai

 • Už knygų negrąžinimą nurodytu laiku skaičiuojami delspinigiai:
 • už knygos negrąžinimą, kuri buvo  išduota  semestrui, skaičiuojamas 0,05 EUR mokestis už kiekvieną uždelstą bibliotekos darbo dieną kiekvienai negrąžintai knygai. 
 • už knygos negrąžinimą, kuri buvo  išduota trumpiau nei semestrui, skaičiuojamas 0,10 EUR mokestis už kiekvieną uždelstą bibliotekos darbo dieną kiekvienai negrąžintai knygai. 
 • Delspinigiai baigiami skaičiuoti tik tuomet, kai knyga yra grąžinama. Siekiant išvengti nesusipratimų, delspinigius prašome mokėti tiktai pagal bibliotekos darbuotojų pateiktą kvitą.
 • Informaciją apie sumokėtus delspinigius būtina pristatyti bibliotekos darbuotojui arba atsiųsti (PDF arba JPG formatu) el. paštu abonementas@mruni.eu. Viešojo saugumo akademijos bibliotekai - vsabiblioteka@mruni.eu.
 • Delspinigiams pasiekus 9,90 EUR sumą yra blokuojamas knygų išdavimas.
 • Informaciją apie delspinigius už laiku negrąžintas knygas žiūrėkite adresu http://mru.library.lt pagrindiniame meniu pasirinkę žymą „Prisijungti“.
 • Įmokų informacija.

Elektroninis paštas

 • Aktualūs bibliotekos pranešimai apie įvykdytus knygų užsakymus, grąžinimo laiką ir panašiai siunčiami elektroniniu paštu.
 • Visiems Universiteto studentams sukurtas elektroninis paštas, kurį studentai turi aktyvuoti MRU elektroninio pašto sistemoje adresu https://stud.mruni.eu/.
 • Jei naudojate ne MRU studentų elektroninį paštą būtinai apie tai informuokite bibliotekos darbuotojus.
 • Rekomenduojame nurodyti tą elektroninį paštą, kurį nuolat tikrinate.
 • Savo paštą naudotojas gali aktyvuoti iš namų arba iš Universiteto fojė esančių kompiuterių.

Informacijos paieškos strategija

 • Paslauga teikiama Mykolo Romerio universiteto studentams.
 • Paslauga užsakoma užpildant „Informacijos paieškos strategijos sudarymo užklausos formą". Užpildyta forma pateikiama arba siunčiama el. paštu teminiam bibliotekininkui.
 • Parengtoje informacijos paieškos strategijoje nurodoma kokius mokslinės informacijos paieškos įrankius ir šaltinius studentas turėtų naudoti, kokius pasirinkti reikšminius žodžius ir kaip suformuluoti paieškos užklausą.
 • Užklausa įvykdoma per 5 darbo dienas.
 • Studentui pageidaujant, pagal sudarytą paieškos strategiją, teikiamos individualios konsultacijos.

Klausk

 • Klauskite el. paštu, užpildę užklausos formą
 • Priklausomai nuo klausimo sudėtingumo atsakymo el. paštu gali tekti palaukti nuo keleto valandų iki keleto dienų.

Knygų išdavimas

 • Knygos, kurių saugojimo vieta el. kataloge nurodyta „Abonementas“ yra išduodamos į namus. Knygas naudotojai susiranda savarankiškai.
 • Bakalauro studijų studentai gali skolintis iki 30 knygų, magistro studijų studentai - iki 40 knygų, dėstytojai - iki 50 knygų.
 • Knygų išdavimą galima užregistruoti savarankiškai naudojantis savitarnos įrenginiu arba kreipiantis į bibliotekos darbuotoją. 
 • Knygos į namus išduodamos pateikus studento (darbuotojo) pažymėjimą arba asmens dokumentą.
 • Vėluojantiems grąžinti daugiau nei 2 knygas arba delspinigių sumai pasiekus 9,90 EUR, knygų išdavimas yra blokuojamas.

Knygų grąžinimas

 • Knygas grąžinti galite savitarnos grąžinimo įrenginiu. Įrenginys yra šalia įėjimo į biblioteką.
 • Bibliotekos darbo valandomis knygos gali būti grąžinamos bibliotekos darbuotojui.
 • Grąžindami knygas turite pasitikslinti, ar tikrai grąžinote savo knygą.
 • Už knygų negrąžinimą nurodytu laiku skaičiuojami delspinigiai.

Knygų paieška

 • Norint rasti reikiamą knygą, turite atlikti paiešką MRU bibliotekos elektroniniame kataloge adresu http://mru.library.lt.
 • Atkreipkite dėmesį į knygos saugojimo vietą ir šifrą.
 • Knygos, kurių saugojimo vieta kataloge nurodyta „Abonementas“ - išduodamos į namus. Knygos iš skaityklų į namus neišduodamos.
 • Lentynoje knygos ieškokite pagal šifrą. Šifras yra sudarytas iš skyriaus numerio ir autorinio ženklo. Pvz.: 341 Ža-32. Skaičius 341 nurodo skyrių, kuriame reikia ieškoti knygos. Autorinis ženklas Ža-32 nurodo, kad knygos reikia ieškoti prie Ž raidės. 
 • Skyriaus viduje knygos išdėliojamos abėcėlės tvarka. Pirmiausia lietuvių kalba, toliau – anglų kalba, rusų. 
 • Jei knygos nerandate elektroniniame kataloge, reiškia, biblioteka šios knygos neturi.

Knygų pratęsimas

 • Knygų naudojimosi terminus naudotojas gali prasitęsti internetu pats.
 • Sistema neleis prasitęsti naudojimosi termino, jeigu:
 • knyga yra užsakyta kito naudotojo;
 • vėluojama grąžinti daugiau nei 2 knygas;
 • vėluojama grąžinti trumpalaikio išdavimo knyga;
 • delspinigių suma siekia 9,90 Eur.

Knygų trumpalaikis išdavimas

 • Tai paslauga, suteikianti galimybę pasiskolinti knygas, kurios bibliotekos elektroniniame kataloge žymimos kaip neišduodamos į namus.
 • Šia paslauga gali naudotis visi Universiteto bendruomenės nariai, neturintys įsiskolinimų bibliotekai.
 • Pasiskolintas knygas skaitytojas privalo grąžinti kitą bibliotekos darbo dieną.
 • Vienu metu vienam skaitytojui gali būti išduotos ne daugiau kaip dvi trumpalaikio išdavimo knygos.
 • Už laiku negrąžintas knygas skaičiuojamas 1 EUR mokestis už kiekvieną uždelstą bibliotekos darbo dieną kiekvienai negrąžintai knygai.
 • Vėluojantiems grąžinti knygas vieną bibliotekos darbo dieną, blokuojamas knygų išdavimas.
 • Enciklopedijos, albumai ir kiti informaciniai leidiniai, retos ir vertingos knygos į namus neišduodamos.

Knygų užsakymas

 • Knygas, kurių saugojimo vieta kataloge nurodyta „Centrinės b-kos saugykla“, reikia užsakyti elektroniniame kataloge adresu http://mru.library.lt.
 • Iš Saugyklos užsakytas knygas galite pasiimti ir grąžinti Informaciniame stale (bibliotekos fojė).
 • Jeigu visi knygos egzemplioriai yra išduoti iš Abonemento fondo, jas galima užsakyti (rezervuoti).
 • Rezervuotos knygos lentynoje saugomos 3 dienas. Neatsiėmus užsakymo, knyga atitenka pirmam užsakymų eilėje laukiančiam naudotojui.
 • Informacija apie užsakymų įvykdymą ar jų panaikinimą siunčiama bibliotekos duomenų bazėje turimu MRU sukurtu arba naudotojo nurodytu asmeniniu elektroninio pašto adresu.
 • Užsakymo eilę galite stebėti prisijungę prie savo elektroninio formuliaro.

Kompiuterinių darbo vietų užimtumas

Lankytojų (ne MRU bendruomenės narių) aptarnavimas

 • Lankytojai (ne Universiteto bendruomenės nariai) gali naudotis tik leidiniais, esančiais skaityklų atviruose fonduose. Jiems knygos į namus neišduodamos.
 • Lankytojai, norintys naudotis biblioteka, turi įsigyti skaitytojo pažymėjimą. Skaitytojo pažymėjimo kaina - 20 EUR. Skaitytojo pažymėjimas galioja 1 metus.
 • Lankytojams, norintiems naudotis belaidžiu Universiteto tinklu, išduodami laikini prisijungimo duomenys:
  • 7 d. kaina – 4 EUR
  • 1 mėn. kaina  – 8 EUR
  • 3 mėn. kaina  – 12 EUR
  • 6 mėn. kaina  – 16 EUR
  • 12 mėn. kaina  – 20 EUR
 • Prisijungimo duomenys suteikiami per 2-3 d.d. lankytojui pateikus prašymą ir mokėjimą patvirtinantį dokumentą.  
  Įmokų informacija
 • Universiteto absolventams taikoma 50 % nuolaida.

Literatūros sąrašo sudarymas dėstytojams

 • Universiteto dėstytojams ir mokslo darbuotojams literatūros sąrašas sudaromas nemokamai.
 • Sąrašas sudaromas per 10 darbo dienų.
 • Sąrašą sudaro teminiai bibliotekininkai socialinių ir humanitarinių mokslų temomis.
 • Paslauga užsakoma užpildant „Literatūros sąrašo sudarymo užklausos formą".
 • Užpildyta forma pateikiama arba siunčiama el. paštu teminiam bibliotekininkui.

Literatūros sąrašo sudarymas Jūsų rašto darbo tema (mokama paslauga)

 • Paslauga teikiama studentams studijuojantiems socialinius ir humanitarinius mokslus.
 • Sąrašas sudaromas per 10 darbo dienų, skubos tvarka – per 5 darbo dienas.
 • Paslaugos kaina studijuojantiems MRU – 50 EUR, skubos tvarka rengiamo sąrašo kaina – 100 EUR.
 • Paslaugos kaina ne MRU bendruomenės nariams - 75 EUR, skubos tvarka rengiamo sąrašo kaina - 150 EUR.       
 • Paslauga užsakoma užpildant „Literatūros sąrašo sudarymo užklausos formą".
 • Užpildyta forma pateikiama arba siunčiama el. paštu teminiam bibliotekininkui kartu su mokėjimą patvirtinančiu dokumentu (PDF ar JPG formatu).
 • Literatūros sąrašas pradedamas rengti naudotojui pateikus mokėjimą patvirtinantį dokumentą.  
  Įmokų informacija.

Mokymai

 • MRU biblioteka nuolat organizuoja mokymus šiomis temomis:
 • „Akademinis raštingumas";
 • „Kaip rasti informaciją rašto darbui?";    
 • „Mendeley ir Zotero - citavimui ir literatūros sąrašų sudarymui";
 • „Kaip parengti gerą prezentaciją?";
 • „Informacija straipsnių autoriams".

Mokslometrijos rodiklių pateikimas

 • Mokslometrijos rodikliai – rodikliai padedantys įvertinti akademinės bendruomenės pasiektus mokslinius rezultatus
 • Paslauga teikiama Universiteto mokslo darbuotojams.
 • Mokslometrijos rodikliai teikiami iš bibliografinių citavimo duomenų bazių.
 • Biblioteka teikia:
 • autorių cituojamumo analizę – asmeninius autorių publikacijų cituojamumo rodiklius;
 • h-indeksą – autorių publikacijų cituojamumą;
 • žurnalų citavimo indeksą – žurnalo cituojamumą (impact factor);
 • mokslo krypties citavimo rodiklius – tos kategorijos žurnalų vidutinį cituojamumą;
 • citavimo žemėlapius – susijusius autorius ir straipsnius;
 • dažniausiai cituojamus socialinių ir humanitarinių mokslų krypties žurnalus.
 • Palyginimui gali būti pateiktas autoriaus h-indeksas iš duomenų bazės Google Scholar, naudojant mokslometrijos įrankį Publish or Perish (kadangi skirtingose duomenų bazėse pateikti mokslometrijos rodikliai gali skirtis).
 • Užklausos užsakymai pateikiami el. pašto adresu vesta@mruni.eu, tel. (8-5) 271 4536.

Nuotolinės konsultacijos (per Skype arba MS Teams)

 • Nuotolinės konsultacijos teikiamos MRU bendruomenės nariams mokslinės informacijos paieškos klausimais.
 • Tai konsultavimo būdas, kai naudotojui kartu su žodine informacija yra rodomas kompiuterio darbalaukio ekranas.
 • Konsultacijos laikas derinamas iš anksto tel. (85) 2714 726 arba užpildant „Užsisakyk bibliotekininko konsultaciją" užsakymo formą.
 • Konsultacijas teikia teminiai bibliotekininkai: per Skype (paskyra MRUbiblioskype) arba per MS Teams.
 • Konsultacijos trukmė – iki 45 min.

Pailgintas darbo laikas (nuo 19:00 val. / šeštadieniais - nuo 18:00 val.)

 • Pailgintu darbo laiku bibliotekos paslaugomis gali naudotis MRU bendruomenės nariai arba naudotojai, turintys galiojantį skaitytojo pažymėjimą.
 • Pailgintas bibliotekos darbo laikas netaikomas švenčių išvakarėse ir švenčių dienomis.
 • Atvykus į biblioteką nuo 19:00 val. / 18:00 val., budinčiam darbuotojui reikia pateikti galiojantį MRU studento, darbuotojo ar skaitytojo pažymėjimą.
 • Pailgintu darbo laiku konsultacijos neteikiamos. 

Pasiūlyk knygą

 • Paslauga teikiama MRU dėstytojams ir studentams, norintiems dalyvauti fondo komplektavimo procese.
 • Užpildę „Leidinio užsakymo formą", galite pasiūlyti bibliotekai įsigyti knygą, reikalingą Jūsų studijoms ar mokslinei veiklai.
 • Prieš pildydami leidinio užsakymo formą turite patikrinti el. kataloge, ar Jūsų pageidaujamos knygos nėra bibliotekos fonduose.
 • Studentai pateikdami užsakymą turi nurodyti dėstytoją, su kuriuo užsakymas yra suderintas.
 • Jei knygų užsakoma daugiau arba jos yra labai brangios, pildoma Knygų užsakymo paraiška.
 • Užpildyta knygų užsakymo paraiška siunčiama elektroniniu paštu jalmone@mruni.eu ir išspausdinta su parašu pristatoma bibliotekos Informacijos išteklių formavimo grupės vyr. bibliotekininkei Almonei Jakubčionienei: Ateities g. 20, I-103 kab., tel. (8-5) 271 4724.

Prisijungimas prie duomenų bazių iš namų

 • Nuotoliniam prisijungimui prie prenumeruojamų duomenų bazių yra naudojama nuotolinio prisijungimo sistema EZproxy.
 • Prisijungimui prie sistemos universiteto darbuotojai naudoja tuos pačius duomenis kaip ir jungiantis prie MRU tinklo kompiuterių. Studentai naudoja tuos pačius duomenis kaip jungiantis prie MRU studentų el. pašto dėžutės.

Prisijungimas prie kompiuterių

 • Bibliotekoje esančiais kompiuteriais galima naudotis tik prisiregistravus prie MRU studentų elektroninio pašto.
 • Jungiantis prie kompiuterių vartotojo vardas (User name) yra MRU studentų el. pašto vartotojo vardas, slaptažodis (Password) - MRU studentų el. pašto slaptažodis, domenas (domain) - STUD.
 • Jungiantis prie kai kurių kompiuterių domenas STUD rašomas prieš vartotojo vardą ir atskiriamas pasviruoju brūkšniu, pvz.: stud\ MRU studentų el. pašto vartotojo vardas.

Spausdinimas, kopijavimas, skenavimas (mokama paslauga)

 • Bibliotekoje veikia savarankiško spausdinimo, kopijavimo ir skenavimo sistema daugiafunkciniais įrenginiais.

 • Apmokėti už paslaugą galima:

 • išankstinio apmokėjimo kvitą galima nusipirkti Universiteto Foxbox terminale. Kodą atsiųs SMS žinute arba nurodytu e. pašto adresu);

 • Nespalvotos A4 vienpusės kopijos ir A4 spausdinto lapo kaina – 0,04 EUR, spalvotos A4 vienpusės kopijos ir A4 spausdinto lapo kaina – 0,29 EUR.
 • Nespalvotos A3 vienpusės kopijos ir A3 spausdinto lapo kaina – 0,08 EUR, spalvotos A3 vienpusės kopijos ir A3 spausdinto lapo kaina – 0,58 EUR (įrenginys prie Mažosios skaityklos).
 • Lapo skenavimo kaina - 0,01 EUR.
 • Spausdinimas galimas iš:
 • kompiuterių, esančių bibliotekoje (File-Print);

 • savitarnos sistemos tinklalapyje https://print.mruni.eu (ne tik iš bibliotekos kompiuterių);

 • iš MRU e. pašto išsiųsti spausdintiną dokumentą kaip prisegtuką adresu print@mruni.eu;

 • USB laikmenos (tik PDF formato dokumentai).

 • Jei dokumente bus lapų su spalvotu spaudu – tuos lapus įrenginys spausdins spalvoto spaudo įkainiu.
 • Baigus darbus būtina išsiregistruoti iš savo paskyros. Jei nevykdomi jokie darbai, sistema automatiškai išregistruoja po 180 sekundžių. Universitetas neatsako, jei sąskaita pasinaudos kitas vartotojas.

Specialiųjų poreikių naudotojams

 • Didžiojoje skaitykloje (I-04 kab.) įrengtos 6 darbo vietos (iš jų 2 - kompiuterizuotos) regos ir judėjimo negalią turintiems naudotojams:
 • specializuota ergonomiška kėdė su rankų atramų aukščio, vertikalaus pasvirimo, atramos pasvirimo kampo reguliavimu;

 • specializuotas reguliuojamo aukščio stalas;

 • 3 specializuoti pristumiami reguliuojamo aukščio ir kampo stalai.

 • Skaitykloje galima naudotis:
 • stacionaria elektronine vaizdo didinimo priemone TOPAZ XL XD 24", ekrane atvaizduojančia padidintą rašytinį ar spausdintą tekstą;

 • elektroniniu Brailio rašto įtaisu ESYS 1.04.

Tarpbibliotekinis abonementas

 • Tarpbibliotekinis abonementas (toliau TBA) – abonementas, leidžiantis bibliotekai tarpininkaujant naudotis leidiniais, atsiunčiamais iš kitų bibliotekų.
 • TBA paslaugomis turi teisę naudotis MRU bendruomenės nariai, turintys Lietuvos studento pažymėjimus ar darbuotojo pažymėjimus bei neturintys įsiskolinimų bibliotekai.
 • Už TBA paslaugas sumoka MRU. Naudotojas moka už Tarptautinio TBA paslaugą – po 5 EUR už kiekvieną dokumentą, atsiųstą iš užsienio šalių bibliotekų. 
 • Užsakomi ir atsiunčiami tik tie leidiniai, kurių neturi Vilniaus miesto bibliotekos.
 • Leidinius galima užsakyti el. paštu interlibrary-loan@mruni.eu arba bibliotekos TBA skyriuje (C-I-021) užpildant nustatytą užsakymo formą.
 • Užsakymai yra įvykdomi per 14-30 kalendorinių dienų.
 • Pateiktas užsakymas negarantuoja leidinio gavimo.
 • Leidinius, gautus per TBA, galima skaityti tik bibliotekos skaityklose.

Teminio bibliotekininko konsultacija

 • Paslauga teikiama tik MRU dėstytojams ir studentams.
 • Konsultaciją galima užsisakyti užpildant „Užsisakyk bibliotekininko konsultaciją formą“.
 • Su naudotoju susisiekiama ir susitariama dėl susitikimo per 2 darbo dienas.
 • Susitikimo vietą (bibliotekos padalinį) naudotojas nurodo pildydamas paslaugos užsakymo formą.
 • Konsultacijos tikslą naudotojas pasirenka iš užsakymo formoje pateikto sąrašo. Jeigu sąraše neranda tinkamo apibūdinimo, turi pasirinkti „Kita" ir jį įrašyti.
 • Konsultacijos trukmė - iki 45 min.

Viešojo saugumo akademijos bibliotekos paslaugos

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747