VIEŠOJO VALDYMO IR VERSLO FAKULTETAS

Studijų programos kryptis    Finansai
Valstybinis kodas6211LX065
Suteikiama kvalifikacijaVerslo vadybos magistras (Finansų krypties)
Studijų trukmėIštęstinės studijos  - 2 metai, iš kurių 1,5 metų vyksta studijos ir 0,5 metų rašomas  magistro baigiamasis darbas (MBD). MBD parašius per 1,5 metų, yra galimybė jį ginti anksčiau.

Paskaitų tvarkaraštis:

Studijos vykdomos darbo dienomis nuo 18 val. iki 21 val. (2 vakarai per savaitę) ir kas antrą šeštadienį nuo 9.00 val.  (apie 6 val.).
Užsiėmimai, negalintiems atvykti,  transliuojami realiu laiku ("online")  pagal patvirtintą tvarkaraštį.

Studijų kalba   
Lietuvių  
Studijų kaina (2020 m.)984 eurų už semestrą

Studijų programos tikslas – parengti kvalifikuotus finansų valdymo specialistus, gebančius analizuoti ir profesionaliai vertinti ūkio subjektų finansinę padėtį ir priimti ekonomiškai pagrįstus sprendimus; formuoti finansų plėtros strategijas, integruojant finansinės ir investicinės veiklos aspektus, taikant ekonomikos, vadybos, finansų ir teisės mokslo sričių žinias.

Dėstytojai: Programos dalykus dėsto aukštos kvalifikacijos mokslininkai (prof. dr. Gintaras Černius, doc. dr. Liucija Birškytė, doc. Dr. Dalia Daujotaitė ir kt.), dalis programos dėstytojų yra profesionalai, turintys dėstomus dalykus atitinkančią profesinės veiklos patirtį (atestuoti auditoriai, aukšto lygio valstybės tarnautojai). Derinant praktinę, mokslinę bei pedagoginę patirtį studentams suteikiamos žinios, įgūdžiai ir kompetencijos finansinės ir valdymo apskaitos, mokesčių, valstybės ir savivaldybių finansų, įmonių ir asmeninių finansų valdymo, projektų finansų valdymo, rizikos valdymo, finansų kontrolės ir audito bei susijusiose srityse. 


Programos vadovėdoc. dr. Liucija Birškytė, Ekonomikos ir verslo fakulteto docentė el. p. lbirskyte@gmail.com

Docentė Liucija Birškytė mokslų daktaro laipsnį viešųjų finansų srityje įgijo Indianos Universiteto (JAV) viešojo administravimo doktorantūroje, kurią JAV Nacionalinė mokslo taryba reitinguoja Nr.1 tarp panašių programų. Tarp jos dėstytojų buvo 2009 m. Nobelio premijos laureatė ekonomikos srityje Elinor Ostrom. Dr. Liucija Birškytė yra Fulbright stipendijos laimėtoja. Ji dėsto valstybės finansų valdymą bakalauro ir magistro pakopų studentams jau 18 metų, iš kurių 10 metų JAV universitetuose. Jos moksliniai straipsniai yra spausdinami į tarptautines duomenų bazes įtrauktuose žurnaluose. Dr. Liucijos Birškytės pagrindinės mokslinių interesų kryptys yra mokesčių surinkimo optimizavimas, viešųjų finansų skaidrumas, smulkaus verslo finansavimas. Prieš pasirinkdama akademinę karjerą dr. Liucija Birškytė dirbo Lietuvos Finansų ministerijoje ir Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

 

Tarptautinių mainų galimybės

STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOS KARJEROS GALIMYBĖS


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747