Studijų dalykai


Studijų programos smulkus aprašas                 

Studijų dalykų išdėstymas 

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

27

SS118B101339

Filosofija

6

Laisvai pasirenkamas dalykas

3

SS118B101344

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

SS118B101304

Psichologijos mokslo ir profesinės veiklos pagrindai

6

SS118B101350

Studijų įvadas

3

SS118B101319

Žmogaus anatomija ir fiziologija

6

Pasirenkamieji dalykai

3

SS118B101303

Bendravimo įgūdžių praktikumas

3

SS118B101323

Pozityvaus mąstymo ugdymo praktikumas

3

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SS118B101306

Jutimai ir suvokimas

6

SS118B101340

Matematinė statistika ir statistinės analizės metodai

3

SS118B101348

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

SS118B101333

Psichofiziologiniai matavimai

3

SS118B101301

Psichologijos mokslo raida 

6

SS118B101312

Psichologinių tyrimų metodologija

6

SS118B101349

Studijų įvadas

3

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SS118B101334

Akademinis raštingumas

3

SS118B101320

Dėmesys, atmintis ir išmokimas

6

SS118B101308

Emocijos ir motyvacija

6

SS118B101328

Mąstymas, kalba ir intelektas

6

SS118B101341

Statistinės analizės metodai psichologijoje

6

SS118B101326

Žmogaus genetika

3

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

27

SS118B101318

Asmenybės teorijos

7

SS118B101332

Kursinis darbas

3

SS118B101311

Neuropsichologijos pagrindai

6

SS118B101316

Psichologinis testavimas

6

SS118B101310

Socialinė psichologija

5

Pasirenkamieji dalykai

3

SS118B101330

Grupių psichologija

3

SS118B101324

Konfliktų psichologija

3

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

27

SS118B101325

Įvadas į sveikatos psichologiją

5

SS118B101302

Organizacinė psichologija

5

SS118B101317

Pedagoginė psichologija

5

SS118B101313

Raidos psichologija

6

SS118B101309

Stebėjimo ir apklausų praktikumas

6

Pasirenkamieji dalykai

3

SS118B101336

Anomalios raidos psichologija

3

SS118B101307

Tarpkultūrinė psichologija

3

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

27

SS118B101338

Bakalauro baigiamasis darbas

6

SS118B101315

Klinikinė psichologija

6

SS118B101327

Profesinė psichologo etika

5

SS118B101314

Psichologinis konsultavimas

6

SS118B101331

Psichopatologijos ir psichiatrijos pagrindai

4

Pasirenkamieji dalykai

3

SS118B101329

Grupių vedimo praktikumas

3

SS118B101322

Psichoterapinės sistemos

3

4 KURSAS

30

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SS118B101337

Bakalauro baigiamasis darbas

9

SS118B101321

Įvadas į teisės psichologiją

6

SS118B101335

Praktika

15


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747