PSICHOLOGIJOS INSTITUTAS 

Studijų programos kryptisPsichologija
Valstybinis kodas6121JX057
Suteikiama kvalifikacijaSocialinių mokslų bakalauras (Psichologijos krypties)
Studijų trukmėNuolatinės studijos  - 3,5 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina (2020 m.)
1475 eurų už semestrą

Psichologijos programa ruošia kvalifikuotus psichologijos bakalaurus, turinčius bazines psichologijos žinias ir įgūdžius bei gebančius moksliškai ir etiškai taikyti psichologijos žinias įvairiomis aplinkybėmis. Programa atitinka Europos psichologų asociacijų federacijos (EFPA: European Federation of Psychologists' Associations) patvirtintus psichologo bakalauro programų reikalavimus „EuroPsy“. Tai trumpiausia Lietuvoje psichologijos bakalauro programa - 3,5 metai, t.y. 7 semestrai.

Programos absolventai gebės:

 • suprasti profesinės etikos reikalavimus, prisiimti asmeninę atsakomybę už įgyvendinamas veiklas ir žinos savo kompetencijų ribas;
 •  atlikti atskiras psichologinio įvertinimo užduotis, parengti, vystyti ir įgyvendinti individo, grupės, organizacijos poreikius atitinkančias intervencijas prižiūrimi ne žemesn į kaip psichologijos magistro laipsnį turinčiam psichologui;
 • išmanyti psichologinių tyrimų metodologiją, gebės atlikti mokslinius tyrimus, apdoroti surinktus duomenis, analizuoti rezultatus, pateikti išvadas ir rekomendacija
 • savarankiškai perteikti psichologijos mokslo žinias, vykdyti edukacinę veiklą psichologijos srityje, vesti mokymus, padedančius asmenims ir grupėms gerinti savo funkcionavimą;
 • suprasti ir aiškinti psichologinius individo ir grupės funkcionavimo ypatumus, remiantis bazinėmis psichologijos mokslo žiniomis; 

Studijų programos vadovas - dr. Arvydas Kuzinas,  el. p. kuzinasa@mruni.eu
"Baigus šias studijas galima dirbti prižiūrint profesionaliam psichologui arba būti jo asistentu, tęsti studijas įvairiose psichologijos ar kitų socialinių mokslų magistrantūros studijose". 


STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOSKARJEROS GALIMYBĖS • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747