HUMANITARINIŲ MOKSLŲ INSTITUTAS

Studijų programos kryptis Filologija
Valstybinis kodas 6121NX052
Suteikiama kvalifikacija Humanitarinių mokslų bakalauras (Filologijos krypties)
Studijų trukmėNuolatinės studijos - 3,5 m.
Studijų kalba
Anglų

Dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos bakalauro studijų programos Dalykinės anglų kalbos ir Korėjos studijų specializacija – unikali daugelio universitetų kontekste. Ši specializacija suteikia galimybę ją pasirinkusiam asmeniui įgyti bendrą filologinį išsilavinimą, paklausius specializuotus dalykinės (viešojo administravimo ir verslo) užsienio kalbos ir komunikacijos gebėjimus ir siūlo išskirtinę akademinę patirtį – metus studijuoti Pietų Korėjoje, gilinant korėjiečių kalbos praktiką, rašybą, skaitymą ir kalbėjimą, šiuolaikinio šalies gyvenimo patirtį ir gausias bendraminčių draugų gretas.
Dalykinės anglų kalbos ir Korėjos studijų specializaciją gali rinktis ir užsienio šalių studentai. Šiuo metu Humanitarinių mokslų instituto bakalauro programose kartu su lietuviais studentais studijuoja studentai iš Izraelio, Ukrainos, Baltarusijos, Lenkijos, Kinijos, Japonijos, Turkijos ir Norvegijos. Humanitarinių mokslų instituto dėstytojų kolektyvas - taip pat tarptautinis ir įvairialypis. Kartu su lietuviais dėstytojais dirba dėstytojai iš JAV, Airijos, Prancūzijos, Ispanijos ir Korėjos. Skaityti paskaitų programų studentams atvyksta ir vizituojantys dėstytojai iš užsienio universitetų bei specialistai iš Europos Sąjungos institucijų. Taigi, Dalykinės anglų kalbos ir Korėjos studijų specializacijos studentai turės galimybę studijuoti tarptautinėje aplinkoje ir nuolat bendrauti užsienio kalbomis.
Šalia siūlomų metų trukmės studijų Pietų Korėjoje specializacijos studentai gali vykti vienam arba dviem semestrams studijuoti pagal Erasmus+ mainų programą į universitetus Norvegijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Ispanijoje ir kitose šalyse.

Nuo kurio kalbos lygio pradedamos studijos?

Anglų kalbos studijos pradedamos nuo bendrojo lavinimo mokykloje pasiekto anglų kalbos lygio (B1-B2), o antrosios užsienio kalbos (korėjiečių) studijos – nuo pradinio lygio. Atlikus specialią vertinimo procedūrą, pripažįstamos neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytos užsienio kalbų praktinės žinios ir gebėjimai.

Kas yra dalykinė anglų kalba?

Dalykinė anglų kalba – kalba, vartojama profesinėje aplinkoje. Studijuojantieji šioje specializacijoje įgyja keleto sričių (viešojo administravimo ir verslo) kalbos ir komunikacijos gebėjimus, įgalinančius analizuoti dalykinius tekstus, formuluoti mintis dalykine tematika, kurti sakytinės ir rašytinės komunikacijos priemones ir aktyviai dalyvauti tarptautinėje komunikacijoje (pristatyti pateiktis, rengti oficialius raštus ir laiškus, dalyvauti dalykiniuose susitikimuose, versti dalykinius tekstus ir kt.).

Korėjos studijos

Dalykinės anglų kalbos ir Korėjos studijų specializacija sudaro galimybes studentams šalia akademinių studijų dalyvauti ir Karaliaus Sedžiongo instituto Vilniuje, Mykolo Romerio universiteto veiklose, o po dviejų metų studijų Mykolo Romerio universiteto Humanitarinių mokslų institute korėjiečių kalbos besimokantiems studentams siūloma įtvirtinti savo kalbinius ir komunikacinius gebėjimus ir vykti mokytis bei gyventi šiuolaikinio Pietų Korėjos universiteto studentų apsuptyje, susipažinti ir suprasti kultūrinį šalies išskirtinumą.

Kuo skiriasi Dalykinė anglų k. ir Korėjos studijos nuo Dalykinės anglų k. ir kitos užsienio kalbos programos studijų?
 
Dalykinė anglų kalba ir Korėjos studijos (toliau - DAUKS) – Dalykinės anglų k. ir kitos užsienio kalbos bakalauro studijų programos specializacija.
Specializacijos studijos išplečia studijų dalykų susijusių su Korėja skaičių anglų kalbos pasirenkamų dalykų atžvilgiu. Trečiaisiais DAUKS studijų metais yra numatytos privalomos vienerių metų trukmės studijos P.Korėjoje.
Specializacijos  studentams universitetų mainų susitarimu  sudaromos galimybės vykti studijuoti į universitetus – partnerius pagilinti  Korėjoje kalbos, kultūros, literatūros ir šalityros žinias. Pragyvenimo ir kelionės išlaidas studentai apmoka patys.

Ieškoma galimybių gabiausiems studentams konkurso būdu skirti stipendijas pragyvenimo išlaidoms.


  Specializacijos vadovė - doc. dr. Lora Tamošiūnienė
el. p. lora@mruni.eu

Dalykinės anglų kalbos ir Korėjos studijų specializacija – tai specializacija - skriestuvas. Viena kojelė – tai greitas ir lengvas žingsnis į profesinį gyvenimą, kita kojelė – ilgas žingsnis į naują ir įdomų studijų ir patirties pasaulį.
STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOS KARJEROS GALIMYBĖS


Studijų programos (specializacijos) vadybininkė - Avigėja Jarmolo

IV-301 kab. (Ateities g. 20)
Tel. (+370 5) 2714 617
El.p.: avigeja.j@mruni.eu
Specializacijos kuratoriai:

  • I kursas – 
  • II kursas
  • III kursas

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747