Citavimas

KODĖL YRA REIKALINGAS CITAVIMAS?

Citavimas mokslo ir studijų darbuose būtinas dėl teisinių, mokslinių ir praktinių aspektų:

 • Viešas kūrinio teksto paskelbimas moksliniame darbe, naudojant kito autoriaus originalias idėjas ar mintis ir nenurodant jų autoriaus, yra neetiškas.
 • Panaudoti ir cituoti informacijos šaltiniai parodo, kaip autorius yra susipažinęs su nagrinėjama tema, ar naudoja tinkamus informacijos šaltinius, ar gali pagrįsti darbe analizuojamas idėjas, pasirinktus tyrimo metodus ir pan.
 • Naudotos literatūros sąrašai padeda surasti darbe naudotus šaltinius, patikrinti pateiktus faktus arba detaliau įsigilingi į cituotą informaciją.

CITAVIMO PRINCIPAI

 • Visų studijų ar mokslo darbų pabaigoje privalo būti pateiktas tikslus naudotos literatūros sąrašas.
 • Visi studijų ir mokslo darbuose panaudoti šaltiniai privalo būti korektiškai cituojami ir pateikiami literatūros sąraše. 
 • Visi tekste cituojami ar minimi šaltiniai turi atsispindėti literatūros sąraše. Ir atvirkščiai, į literatūros sąrašą įtraukiami tik tie šaltiniai, į kuriuos yra nuorodos tekste.
 • Cituojant ir pateikiant literatūros sąrašus privalu vadovautis tikslumo, nuoseklumo ir vieningumo principais.
 • Visi rengiantys studijų ir mokslo darbus, bibliografinių nuorodų sudarymo taisykles ir metodus turi pasirinkti pagal leidyklų, leidinių redkolegijų ar institucijose nustatytus reikalavimus.


CITAVIMO SISTEMOS

Literatūros sąrašai, išnašos ir nuorodos tekste pateikiamos laikantis taisyklių. Šiuo metu egzistuoja labai įvairių bibliografinių nuorodų sudarymo sistemos (APA, MLA, AMA, Harvardo, Oksfordo, Kembridžo citavimo sistemos). Autoriams, ketinantiems publikuoti savo darbą, rekomenduojama iš anksto pasidomėti, kokios bibliografinių nuorodų sistemos laikytis reikalauja tam tikra žurnalo redakcija ar leidykla.


   

Bibliografinių nuorodų tvarkymui galima naudoti šias programas:


 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747